Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 15ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
FASIL : 72 Demir Ve Çelik

FasılNoFasıl Açıklaması
I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER
72.01Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde) :
7201.10- Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız dökme demir:
- - Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:
7201.10.11.00.00- - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçmeyenler
7201.10.19.00.00- - - Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 'i geçenler
7201.10.30.00.00- - Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4' den az manganez içerenler
7201.10.90.00.00- - Ağırlık itibariyle %0,1' den az manganez içerenler
7201.20- Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme demir
7201.20.00.00.11- - Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler
7201.20.00.00.12- - Ağırlık itibariyle %1' den fazla silisyum içerenler
7201.50- Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:
7201.50.10.00.00- - Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5, en fazla % 1 vanadyum içerenler
7201.50.90.00.00- - Diğerleri
72.02Ferro -alyajlar:
- Ferro -manganez:
7202.11- - Ağırlık itibariyle %2'den fazla karbon içerenler:
7202.11.20.00.00- - - Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı % 65'i geçenler
7202.11.80.00.00- - - Diğerleri
7202.19- - Diğerleri:
7202.19.00.00.11- - - Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm'yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle manganez miktarı %78'i geçenler
7202.19.00.00.19- - - Diğerleri
7202.21- - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla silisyum içerenler:
- Ferro -silisyum:
7202.21.00.00.11- - - Ağırlık itibariyle % 55' den fazla fakat % 80' (dahil)den az silisyum içerenler
7202.21.00.00.12- - - Ağırlık itibariyle % 80'den fazla silisyum içerenler
7202.29- - Diğerleri:
7202.29.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10'dan fazla olmayan magnezyum içerenler
7202.29.90.00.00- - - Diğerleri
7202.30.00.00.00- Ferro -siliko -manganez
- Ferro -krom:
7202.41- - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla karbon içerenler:
7202.41.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 4'den fazla fakat % 6' (dahil) dan az karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 6'dan fazla karbon içerenler:
7202.41.90.00.11- - - - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler
7202.41.90.00.12- - - - Ağırlık itibariyle % 60'dan fazla krom içerenler
7202.49- - Diğerleri:
7202.49.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler
7202.49.50.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,05' den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon içerenler
7202.49.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,5' den fazla fakat % 4' (dahil)den az karbon içerenler
7202.50.00.00.00- Ferro -siliko -krom
7202.60.00.00.00- Ferro -nikel
7202.70.00.00.00- Ferro -molibden
7202.80.00.00.00- Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten
- Diğerleri:
7202.91.00.00.00- - Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum
7202.92.00.00.00- - Ferro -vanadyum
7202.93.00.00.00- - Ferro -niobyum
7202.99- - Diğerleri:
- - - Ferro fosfor:
7202.99.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler
7202.99.10.90.00- - - - Diğerleri
7202.99.30.00.00- - - Ferro -siliko -magnezyum
7202.99.80.00.00- - - Diğerleri
72.03Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94 olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):
7203.10.00.00.00- Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen ürünler
7203.90.00.00.00- Diğerleri
72.04Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler:
7204.10- Dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.11- - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.10.00.00.19- - Diğerleri
- Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:
7204.21- - Paslanmaz çelikten olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler
7204.21.10.00.11- - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.21.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7204.21.90.00.11- - - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.21.90.00.19- - - - Diğerleri
7204.29- - Diğerleri
7204.29.00.00.11- - - Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar
7204.29.00.00.19- - - Diğerleri
7204.30.00.00.00- Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
- Diğer döküntü ve hurdalar:
7204.41- - Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun olmasın):
7204.41.10.00.00- - - Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları
- - - Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:
7204.41.91.00.00- - - - Paket halinde
7204.41.99.00.00- - - - Diğerleri
7204.49- - Diğerleri:
7204.49.10.00.00- - - Parçalanmış olanlar
- - - Diğerleri:
7204.49.30.00.00- - - - Paket halinde
- - - - Diğerleri:
7204.49.90.00.11- - - - - Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar
7204.49.90.00.19- - - - - Diğerleri
7204.50- Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler:
7204.50.00.10.00- - Alaşımlı çelikten olanlar
7204.50.00.90.00- - Diğerleri
72.05Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:
7205.10- Granüller
7205.10.00.00.11- - Dökme demir granülleri
7205.10.00.00.12- - Aynalı demir granülleri
7205.10.00.00.13- - Demir veya çelik granülleri
- Tozlar:
7205.21.00.00.00- - Alaşımlı çelikten olanlar
7205.29- - Diğerleri
7205.29.00.00.11- - - Dökme demir tozları
7205.29.00.00.12- - - Aynalı demir tozları
7205.29.00.00.13- - - Demir veya çelik tozları
II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER
72.06Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03 pozisyonuna giren demir hariç):
7206.10- Külçeler:
7206.10.00.10.00- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7206.10.00.90.00- - Diğerleri
7206.90- Diğerleri
7206.90.00.00.11- - Pudla demirinden çubuk ve lokmalar
7206.90.00.00.12- - Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik
72.07Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:
- Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7207.11- - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.11.11.00.00- - - - Otomat çeliğinden olanlar
- - - - Diğerleri:
7207.11.14.00.00- - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler
7207.11.16.00.00- - - - - Kalınlığı 130 mm.yi geçenler
7207.11.90.00.00- - - Dövülmüş
7207.12- - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.12.10.00.11- - - - Haddelenmiş levha blokları
7207.12.10.00.12- - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları
7207.12.10.00.13- - - - Haddelenmiş sac platinaları
7207.12.10.00.14- - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları
- - - Dövülmüş
7207.12.90.00.11- - - - Dövülmüş levha blokları
7207.12.90.00.12- - - - Dövülmüş sac platinaları
7207.19- - Diğerleri:
- - - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.19.12.00.10- - - - - Otomat çeliğinden
- - - - - Diğerleri:
7207.19.12.00.21- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.19.12.00.29- - - - - - Diğerleri
7207.19.19.00.00- - - - Dövülmüş
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
7207.19.80.00.11- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.19.80.00.12- - - - - Dövülmüş
7207.19.80.00.90- - - - Diğerleri
7207.20- Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:
- - Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - Otomat çeliğinden
7207.20.11.00.11- - - - - Haddelenmiş blumlar
7207.20.11.00.12- - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.11.00.13- - - - - Haddelenmiş kütükler
7207.20.11.00.14- - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
- - - - Diğerleri:
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7207.20.15.00.11- - - - - - Haddelenmiş blumlar
7207.20.15.00.12- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.15.00.13- - - - - - Haddelenmiş kütükler
7207.20.15.00.14- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.17.00.11- - - - - - Haddelenmiş blumlar
7207.20.17.00.12- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar
7207.20.17.00.13- - - - - - Haddelenmiş kütükler
7207.20.17.00.14- - - - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler
7207.20.19.00.11- - - - Dövülmüş blumlar
- - - Dövülmüş
7207.20.19.00.12- - - - Dövülmüş kütükler
- - Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.32.00.11- - - - Haddelenmiş levha blokları
7207.20.32.00.12- - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları
7207.20.32.00.13- - - - Haddelenmiş sac platinaları
7207.20.32.00.14- - - - Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları
- - - Dövülmüş
7207.20.39.00.11- - - - Dövülmüş levha blokları
7207.20.39.00.12- - - - Dövülmüş sac platinaları
- - Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
- - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.20.52.00.10- - - - Otomat çeliğinden
- - - - Diğerleri:
7207.20.52.00.21- - - - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon içerenler
7207.20.52.00.29- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.59.00.00- - - Dövülmüş
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Profil taslakları:
7207.20.80.10.11- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.80.10.19- - - - - Dövülmüş
7207.20.80.10.90- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Profil taslakları:
7207.20.80.90.11- - - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.80.90.19- - - - - Dövülmüş
7207.20.80.90.90- - - - Diğerleri
72.08Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):
7208.10- Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar
7208.10.00.10.00- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.10.00.90.00- - Diğerleri
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemine tabi tutulmuş):
7208.25- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.25.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.25.00.90.00- - - Diğerleri
7208.26- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:
7208.26.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.26.00.90.00- - - Diğerleri
7208.27- - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:
7208.27.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.27.00.90.00- - - Diğerleri
7208.36- - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçenler;
- Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):
7208.36.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.36.00.90.00- - - Diğerleri
7208.37- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.'yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.37.00.10.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.37.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7208.37.00.90.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.37.00.90.19- - - - Diğerleri
7208.38- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.38.00.10.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.38.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7208.38.00.90.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.38.00.90.19- - - - Diğerleri
7208.39- - Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.39.00.10.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.39.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7208.39.00.90.11- - - - Yeniden haddelemeye mahsus olanlar
7208.39.00.90.19- - - - Diğerleri
7208.40- Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı motifler bulunanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.40.00.10.11- - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7208.40.00.90.11- - - Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.40.00.90.19- - - Diğerleri
7208.51- - Kalınlığı 10 mm.'yi geçenler:
- Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):
- - - Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.20.10.11- - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm.yi geçmeyenler
7208.51.20.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7208.51.20.90.11- - - - - Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri 1250 mm.yi geçmeyenler
7208.51.20.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Kalınlıkları 10 mm.'yi geçen fakat 15 mm.'yi geçmeyenler:
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.51.91.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm.'den az olanlar:
7208.51.98.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.98.90.00- - - - - Diğerleri
7208.52- - Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :
7208.52.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar
7208.52.91.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar
7208.52.99.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.52.99.90.00- - - - - Diğerleri
7208.53- - Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :
- - - Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen, kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :
7208.53.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
7208.53.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.53.90.90.00- - - - Diğerleri
7208.54- - Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.54.00.10.11- - - - Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar
7208.54.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7208.54.00.90.11- - - - Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar
7208.54.00.90.19- - - - Diğerleri
7208.90- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.20.10.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.20.10.12- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7208.90.20.20.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.20.20.12- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.80.10.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.80.10.12- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7208.90.80.20.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7208.90.80.20.12- - - - Diğerleri
72.09Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):
- Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:
7209.15- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
7209.15.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.15.00.90.00- - - Diğerleri
7209.16- - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.16.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.16.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.16.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.16.90.90.00- - - - Diğerleri
7209.17- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler
- - - Manyetik olanlar
7209.17.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.17.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.17.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.17.90.90.00- - - - Diğerleri
7209.18- - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.18.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.18.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.'den az olanlar:
7209.18.91.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.18.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.'den az olanlar:
7209.18.99.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.18.99.90.00- - - - - Diğerleri
7209.25- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
- Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):
7209.25.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.25.00.90.00- - - Diğerleri
7209.26- - Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.26.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.26.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.26.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.26.90.90.00- - - - Diğerleri
7209.27- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:
- - - Manyetik olanlar
7209.27.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.27.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.27.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.27.90.90.00- - - - Diğerleri
7209.28- - Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:
- - - Manyetik olanlar
7209.28.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar
7209.28.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.28.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.28.90.90.00- - - - Diğerleri
7209.90- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
7209.90.20.11.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7209.90.20.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7209.90.80.21.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7209.90.80.21.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7209.90.80.29.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7209.90.80.29.19- - - - Diğerleri
72.10Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):
- Kalayla kaplanmış olanlar:
7210.11- - Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.11.00.10.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.11.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7210.11.00.90.11- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.11.00.90.19- - - - Diğerleri
7210.12- - Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
- - - Teneke
- - - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri
7210.12.20.00.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - - - Diğerleri:
7210.12.20.00.21- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.20.00.29- - - - - - Diğerleri
7210.12.20.00.80- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - - Diğer tenekeler
- - - - - Diğerleri
7210.12.20.00.91- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.20.00.99- - - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.80.10.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.12.80.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7210.12.80.90.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.12.80.90.19- - - - - Diğerleri
7210.20- Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı olanlar dahil):
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.20.00.10.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.20.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.20.00.90.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.20.00.90.19- - - Diğerleri
7210.30- Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.30.00.10.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.30.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.30.00.90.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.30.00.90.19- - - Diğerleri
7210.41- - Oluklu olanlar:
- Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.41.00.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.41.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.41.00.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.41.00.90.19- - - - Diğerleri
7210.49- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.49.00.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.49.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.49.00.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.49.00.90.19- - - - Diğerleri
7210.50- Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.50.00.10.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.50.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
7210.50.00.90.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.50.00.90.19- - - Diğerleri
- Aluminyumla kaplanmış olanlar:
7210.61- - Aluminyum-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.61.00.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.61.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.61.00.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.61.00.90.19- - - - Diğerleri
7210.69- - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.69.00.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.69.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.69.00.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.69.00.90.19- - - - Diğerleri
7210.70- Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve tenekeler (verniklenmiş)
7210.70.10.00.11- - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
- - - Diğerleri
7210.70.10.00.21- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.70.10.00.29- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.70.80.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.70.80.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.70.80.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.70.80.90.19- - - - Diğerleri
7210.90- Diğerleri:
- - Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.30.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.30.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.30.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.30.90.19- - - - Diğerleri
- - Kalaylanmış ve baskılı olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.40.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.40.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.40.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.40.90.19- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.80.10.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.80.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7210.90.80.90.11- - - - Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7210.90.80.90.19- - - - Diğerleri
72.11Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):
- Sadece sıcak haddelenmiş:
7211.13- - Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği 150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler bulunmayanlar:
- - - Geniş levhalar:
7211.13.00.11.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.13.00.19.00- - - - Diğerleri
7211.13.00.20.00- - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - Şeritler ve saclar:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.13.00.31.11- - - - - Şeritler
7211.13.00.31.12- - - - - Saclar
- - - - Diğerleri
7211.13.00.39.11- - - - - Şeritler
7211.13.00.39.12- - - - - Saclar
7211.14- - Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):
7211.14.00.10.00- - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - Geniş levhalar:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.21.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.14.00.21.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7211.14.00.29.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.14.00.29.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Saclar:
7211.14.00.31.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.39.00- - - - Diğerleri
- - - Şeritler:
7211.14.00.41.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.49.00- - - - Diğerleri
7211.14.00.50.00- - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
7211.19- - Diğerleri:
7211.19.00.10.00- - - Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - Saclar:
7211.19.00.21.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.19.00.29.00- - - - Diğerleri
- - - Şeritler:
7211.19.00.31.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.19.00.39.00- - - - Diğerleri
7211.19.00.50.00- - - Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
7211.23- - Ağırlık itibariyle % 0,25'den az karbon içerenler:
- Sadece soğuk haddelenmiş:
- - - Manyetik:
7211.23.20.10.00- - - - Şeritler
7211.23.20.20.00- - - - Yassı çubuklar
- - - - Diğerleri:
7211.23.20.90.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7211.23.20.90.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar
7211.23.30.00.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - - - Şeritler:
7211.23.30.00.12- - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.30.00.19- - - - - - - Diğerleri
7211.23.30.00.22- - - - - - Yassı çubuklar
- - - - Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar
- - - - - Şeritler:
7211.23.80.10.11- - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.80.10.19- - - - - - Diğerleri
7211.23.80.20.00- - - - - Yassı çubuklar
- - - - - Diğerleri:
7211.23.80.90.11- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:
7211.23.80.90.13- - - - - - - Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar
7211.23.80.90.19- - - - - - - Diğerleri
7211.29- - Diğerleri:
- - - Şeritler
7211.29.00.10.11- - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler
7211.29.00.10.12- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7211.29.00.21.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler
7211.29.00.29.00- - - - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
7211.29.00.31.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7211.29.00.39.00- - - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
- - - Şeritler :
7211.90.20.11.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.20.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.20.21.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7211.90.20.21.19- - - - - Diğerleri
7211.90.20.22.00- - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - - Diğerleri
7211.90.20.29.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7211.90.20.29.19- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Şeritler :
7211.90.80.11.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.80.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.21.12- - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler
7211.90.80.21.13- - - - - - Diğerleri
7211.90.80.21.19- - - - - Diğerleri
7211.90.80.22.00- - - -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler hariç)
- - - - Diğerleri
- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.29.12- - - - - - Genişliği 500 mm. yi geçenler
7211.90.80.29.13- - - - - - Diğerleri
7211.90.80.29.19- - - - - Diğerleri
72.12Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):
7212.10- Kalayla kaplanmış olanlar:
- - Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)
7212.10.10.00.11- - - Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler
7212.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.11.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.11.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7212.10.90.19.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.19.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.21.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.21.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - - Diğerleri
7212.10.90.29.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.10.90.29.12- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.20- Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.11.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.11.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.20.00.19.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.19.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.21.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.21.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.20.00.29.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.20.00.29.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.30- Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.11.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.11.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.30.00.19.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.19.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.21.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.21.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.30.00.29.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.30.00.29.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.40- Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:
- - Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)
- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.11.11- - - - - Teneke (sadece cilalanmış)
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.11.21- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.11.29- - - - - - Diğerleri
7212.40.20.19.11- - - - - Teneke (sadece cilalanmış)
- - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.19.21- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.19.29- - - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.21.11- - - - - Teneke
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.21.21- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.21.29- - - - - - Diğerleri
7212.40.20.29.11- - - - - Teneke
- - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
7212.40.20.29.21- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.20.29.29- - - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.10.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
7212.40.80.10.19- - - - - Diğerleri
7212.40.80.10.21- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.90.11- - - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş
7212.40.80.90.19- - - - - Diğerleri
7212.40.80.90.21- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.50- Başka bir usulle kaplanmış olanlar:
- - Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış olanlar :
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.20.10.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.20.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.20.90.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.20.90.19- - - - Diğerleri
- - Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.30.10.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.30.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.30.90.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.30.90.19- - - - Diğerleri
- - Bakırla kaplanmış olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.40.10.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.40.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7212.50.40.90.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.40.90.19- - - - Diğerleri
- - Aluminyum ile kaplanmış olanlar:
- - - Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.50.61.10.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.61.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7212.50.61.90.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.61.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.69.10.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.69.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7212.50.69.90.11- - - - - Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar
7212.50.69.90.19- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.10.12- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.50.90.10.13- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7212.50.90.10.14- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya emaye olanlar hariç)
7212.50.90.10.18- - - - - - Diğerleri
7212.50.90.10.20- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
- - - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
- - - - - Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.90.12- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.50.90.90.13- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
7212.50.90.90.14- - - - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya emaye olanlar hariç)
7212.50.90.90.18- - - - - - Diğerleri
7212.50.90.90.20- - - - Diğerleri
7212.60- Plakaj yapılmış olanlar:
- - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.11.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.11.21- - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış)
7212.60.00.11.29- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7212.60.00.19.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.19.21- - - - - Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış)
7212.60.00.19.29- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.21.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.60.00.21.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Diğerleri
7212.60.00.29.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.60.00.29.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
72.13Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) :
7213.10.00.00.00- Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar
7213.20- Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar
7213.20.00.00.11- - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.20.00.00.12- - Elektrot imali için filmaşin
7213.20.00.00.13- - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.20.00.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
7213.91- - Enine kesiti daire şeklinde olup, çapı 14 mm. den az olanlar:
7213.91.10.00.00- - - Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar
7213.91.20.00.00- - - Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler
7213.91.41.00.11- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.41.00.12- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.41.00.13- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.41.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle %0,06 'dan fazla fakat %0,25'den az karbon içerenler
7213.91.49.00.11- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.49.00.12- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.49.00.13- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.49.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat %0,75'den fazla olmayan karbon içerenler:
- - - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7213.91.70.10.11- - - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.91.70.10.12- - - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.91.70.10.13- - - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.91.70.10.19- - - - - - Diğerleri
7213.91.70.90.00- - - - - Diğerleri
7213.91.90.00.00- - - - Ağırlık itibariyle %0,75'den fazla karbon içerenler
7213.99- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7213.99.10.00.11- - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.99.10.00.12- - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.99.10.00.13- - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.99.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %0,25'den fazla fakat % 0,6'dan az karbon içerenler
7213.99.90.10.11- - - - - Civata ve somun imali için filmaşin
7213.99.90.10.12- - - - - Elektrot imali için filmaşin
7213.99.90.10.13- - - - - Tel ve çivi imali için filmaşin
7213.99.90.10.19- - - - - Diğerleri
7213.99.90.90.00- - - - Diğerleri
72.14Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil):
7214.10.00.00.00- Dövülmüş olanlar
7214.20- Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar
7214.20.00.00.11- - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.12- - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.13- - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.14- - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
7214.20.00.00.15- - Dört köşeli çubuklar
7214.20.00.00.16- - Altı köşeli çubuklar
7214.20.00.00.19- - Diğer köşeli çubuklar
7214.30- Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar :
7214.30.00.00.11- - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.12- - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.13- - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.14- - Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar
7214.30.00.00.15- - Dört köşeli çubuklar
7214.30.00.00.16- - Altı köşeli çubuklar
7214.30.00.00.19- - Diğer köşeli çubuklar
- Diğerleri:
7214.91- - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) olanlar :
7214.91.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7214.91.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
7214.99- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7214.99.10.00.00- - - - Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar
- - - - Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):
7214.99.31.00.00- - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - 80 mm. den az olanlar
7214.99.39.00.11- - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.12- - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.13- - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.39.00.14- - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
7214.99.50.00.11- - - - - Dört köşeli çubuklar
- - - - Diğerleri
7214.99.50.00.12- - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.50.00.19- - - - - Diğer çubuklar
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:
7214.99.71.00.00- - - - - 80 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - 80 mm. den az olanlar
7214.99.79.00.11- - - - - - Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.12- - - - - - Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.13- - - - - - Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar
7214.99.79.00.14- - - - - - Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar
- - - - Diğerleri
- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7214.99.95.10.11- - - - - - Dört köşeli çubuklar
7214.99.95.10.12- - - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.95.10.19- - - - - - Diğer çubuklar
- - - - - Diğerleri
7214.99.95.90.11- - - - - - Dört köşeli çubuklar
7214.99.95.90.12- - - - - - Altı köşeli çubuklar
7214.99.95.90.19- - - - - - Diğer çubuklar
72.15Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:
7215.10- Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş)
7215.10.00.00.11- - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.10.00.00.12- - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar
7215.10.00.00.19- - Diğerleri
7215.50- Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar):
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler
7215.50.11.00.00- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar
- - - Diğerleri
7215.50.19.00.11- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.50.19.00.19- - - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
- - - Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon içerenler
7215.50.80.10.11- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar
7215.50.80.10.12- - - - Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar
7215.50.80.10.19- - - - Diğerleri
7215.50.80.20.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7215.90- Diğerleri:
7215.90.00.00.11- - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7215.90.00.00.19- - Diğerleri
72.16Demir veya alaşımsız çelikten profiller:
7216.10- U,I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.10.00.10.11- - - U şeklinde profiller
7216.10.00.10.12- - - I şeklinde profiller
7216.10.00.10.13- - - H şeklinde olanlar
- - Diğerleri
7216.10.00.90.11- - - U şeklinde profiller
7216.10.00.90.12- - - I şeklinde profiller
7216.10.00.90.13- - - H şeklinde olanlar
- L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
7216.21- - L şeklinde profiller:
7216.21.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.21.00.90.00- - - Diğerleri
7216.22- - T şeklinde profiller:
7216.22.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.22.00.90.00- - - Diğerleri
- U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
7216.31- - U şeklinde profiller:
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.10.10.11- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.10.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.31.10.90.11- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:
- - - - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.90.10.11- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.90.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.31.90.90.11- - - - - Flanş yüzleri paralel olanlar
7216.31.90.90.19- - - - - Diğerleri
7216.32- - I şeklinde profiller:
- - - Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm 'yi geçmeyenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.11.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.11.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7216.32.19.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.19.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:
- - - - Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.91.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
7216.32.99.10.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.32.99.90.00- - - - - Diğerleri
7216.33- - H şeklinde profiller:
- - -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:
7216.33.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.33.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:
7216.33.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya dahafazla karbon içerenler
7216.33.90.90.00- - - - Diğerleri
7216.40- L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
- - L şeklinde profiller:
7216.40.10.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - T şeklinde profiller:
7216.40.90.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.40.90.90.00- - - Diğerleri
7216.50- Diğer profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş):
- - Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek olanlar:
7216.50.10.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.50.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7216.50.91.00.00- - - Lama Demiri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.50.99.10.11- - - - - Z şeklinde olanlar
7216.50.99.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7216.50.99.91.00- - - - - Z şeklinde olanlar
7216.50.99.99.00- - - - - Diğerleri
7216.61- - Yassı hadde mamullerinden elde edilenler:
- Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):
- - - C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:
7216.61.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.61.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7216.61.90.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.61.90.90.00- - - - Diğerleri
7216.69- - Diğerleri:
7216.69.00.10.00- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.69.00.90.00- - - Diğerleri
7216.91- - Yassı hadde ürünlerinden soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar
- Diğerleri:
- - - Profil haline getirilmiş saclar:
7216.91.10.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.91.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.10.11- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.10.12- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - Diğerleri
7216.91.80.10.21- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.10.22- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - Diğerleri
- - - - - Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.90.11- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.90.12- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
- - - - - Diğerleri
7216.91.80.90.21- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar
7216.91.80.90.22- - - - - - Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar
7216.99- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.99.00.10.11- - - - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar
7216.99.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
7216.99.00.90.11- - - - Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar
7216.99.00.90.19- - - - Diğerleri
72.17Demir veya alaşımsız çelikten teller:
7217.10- Kaplanmamış (cilalanmış olsun olmasın):
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.10.10.00.00- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - - Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya diğer şekil bozuklukları içerenler
7217.10.31.00.11- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.31.00.12- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.31.00.13- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - - - Diğerleri
7217.10.39.00.11- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.39.00.12- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.39.00.13- - - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.10.50.00.11- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
7217.10.50.00.12- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.10.50.00.13- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.10.50.00.14- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
7217.10.90.00.00- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.20- Çinko ile kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.20.10.00.00- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar
7217.20.30.00.11- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.30.00.12- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.30.00.13- - - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.20.50.00.11- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar
7217.20.50.00.12- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar
7217.20.50.00.13- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar
7217.20.50.00.14- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar
7217.20.90.00.00- - Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7217.30- Diğer adi metallerle kaplanmış olanlar:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.30.41.00.00- - - Bakırla kaplanmış olanlar
7217.30.49.00.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler:
7217.30.50.00.11- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.12- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya 1,5 mm. (1,5 dahil)ye kadar olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.13- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.14- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış olanları
7217.30.50.00.15- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.16- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.17- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.50.00.18- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları
7217.30.90.00.00- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7217.90- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler:
7217.90.20.00.11- - - Plastik kaplı olanlar
7217.90.20.00.19- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon içerenler ;
7217.90.50.00.11- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.12- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.13- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 - 6 mm. (6 dahil) ye kadar olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.14- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların plastikle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.15- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.'den az olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.16- - - Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.17- - - Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.50.00.18- - - Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları
7217.90.90.00.00- - Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
III.PASLANMAZ ÇELİKLER
72.18Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten yarı mamuller:
7218.10.00.00.00- Külçe veya diğer ilk şekillerde
- Diğerleri:
7218.91- - Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7218.91.10.00.11- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.91.10.00.12- - - - Dövülmüş
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7218.91.80.00.11- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.91.80.00.12- - - - Dövülmüş
7218.99- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti kare şeklinde olanlar:
- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.11.00.11- - - - - Levha blokları
7218.99.11.00.12- - - - - Sac platinaları
7218.99.11.00.19- - - - - Diğerleri
7218.99.19.00.00- - - - Dövülmüş
- - - Diğerleri:
7218.99.20.00.00- - - - Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
- - - - Dövülmüş:
7218.99.80.00.11- - - - - Levha blokları
7218.99.80.00.12- - - - - Sac platinaları
7218.99.80.00.19- - - - - Diğerleri
72.19Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar :
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):
7219.11- - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
7219.11.00.00.11- - - Sac taslağı
7219.11.00.00.19- - - Diğerleri
7219.12- - Kalınlıkları 4, 75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.12.10.00.11- - - - Sac taslağı
7219.12.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.12.90.00.11- - - - Sac taslağı
7219.12.90.00.19- - - - Diğerleri
7219.13- - Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4, 75 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.13.10.00.11- - - - Sac taslağı
7219.13.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.13.90.00.11- - - - Sac taslağı
7219.13.90.00.19- - - - Diğerleri
7219.14- - Kalınlıkları 3 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.14.10.00.11- - - - Sac taslağı
7219.14.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.14.90.00.11- - - - Sac taslağı
7219.14.90.00.19- - - - Diğerleri
- Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):
7219.21- - Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.21.10.00.11- - - - Saclar
7219.21.10.00.12- - - - Geniş levhalar
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.21.90.00.11- - - - Saclar
7219.21.90.00.12- - - - Geniş levhalar
7219.22- - Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.22.10.00.11- - - - Saclar
7219.22.10.00.12- - - - Geniş levhalar
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.22.90.00.11- - - - Saclar
7219.22.90.00.12- - - - Geniş levhalar
7219.23- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az olanlar :
7219.23.00.00.11- - - Saclar
7219.23.00.00.12- - - Geniş levhalar
7219.24- - Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :
7219.24.00.00.11- - - Saclar
7219.24.00.00.12- - - Geniş levhalar
- Sadece soğuk haddelenmiş:
7219.31.00.00.00- - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7219.32- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az olanlar:
7219.32.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.32.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.33- - Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
7219.33.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.33.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.34- - Kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:
7219.34.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.34.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.35- - Kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar:
7219.35.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.35.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7219.90- Diğerleri:
7219.90.20.00.00- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
- - Diğerleri:
7219.90.80.00.11- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş olanlar
7219.90.80.00.19- - - Diğerleri
72.20Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
- Sadece sıcak haddelenmiş:
7220.11- - Kalınlığı 4, 75 mm. veya daha fazla olanlar
7220.11.00.00.11- - - Sac taslağı
7220.11.00.00.12- - - Saclar
7220.11.00.00.13- - - Şeritler
7220.12- - Kalınlığı 4, 75 mm. den az olanlar
7220.12.00.00.11- - - Sac taslağı
7220.12.00.00.12- - - Saclar
7220.12.00.00.13- - - Şeritler
7220.20- Sadece soğuk haddelenmiş:
- - Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.21.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.21.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.29.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.29.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.41.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.41.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.49.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.49.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.81.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.81.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7220.20.89.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7220.20.89.00.12- - - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7220.90- Diğerleri:
- - Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.20.00.11- - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)
7220.90.20.00.19- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):
7220.90.20.00.21- - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış
7220.90.20.00.29- - - - - Diğerleri
7220.90.20.00.39- - - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.80.00.11- - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil)
7220.90.80.00.19- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
- - - - Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):
7220.90.80.00.21- - - - - Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış
7220.90.80.00.29- - - - - Diğerleri
7220.90.80.00.39- - - - Diğerleri
7221.00Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) :
7221.00.10.00.00- Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7221.00.90.00.00- Ağırlık itibariyle % 2,5' dan az nikel içerenler
72.22Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:
- Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:
7222.11- - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.11.11.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.11.19.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 80 mm.den az olanlar :
7222.11.81.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.11.89.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.19- - Diğerleri:
7222.19.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.19.90.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.20- Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş çubuklar:
- - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
- - - Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.20.11.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.19.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.yi geçmeyenler:
7222.20.21.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.29.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - - Çapı 25 mm.den az olanlar:
7222.20.31.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.39.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Diğerleri:
7222.20.81.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.20.89.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
7222.30- Diğer çubuklar:
- - Dövülmüş
7222.30.51.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7222.30.91.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler
- - Diğerleri
7222.30.97.00.11- - - Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyisine tabi tutulmuş
7222.30.97.00.19- - - Diğerleri
7222.40- Profiller:
7222.40.10.00.00- - Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş
7222.40.50.00.00- - Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş
- - Diğerleri:
7222.40.90.00.11- - - Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş
7222.40.90.00.19- - - Diğerleri
7223.00Paslanmaz çelikten teller:
- Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:
7223.00.11.00.00- - Ağırlık itibariyle %28 veya daha fazla,fakat %31'den fazla olmayan nikel ve %20 veya daha fazla,fakat %22'den fazla olmayan krom içerenler
7223.00.19.00.00- - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 2,5'dan az nikel içerenler:
7223.00.91.00.00- - Ağırlık itibariyle % 13 veya daha fazla, fakat % 25'den fazla olmayan krom ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6'dan fazla olmayan aliminyum içerenler
7223.00.99.00.00- - Diğerleri
IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLERDEN SONDAJ  İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR
72.24Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer alaşımlı çelikten yarı mamuller:
- Külçe veya diğer ilk şekillerde
7224.10.10.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
7224.10.90.00.00- - Diğerleri
7224.90- Diğerleri:
- - Takım çeliğinden olanlar:
7224.90.02.00.11- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar
7224.90.02.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - - Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
- - - - - -Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.03.00.11- - - - - - - Blumlar
7224.90.03.00.12- - - - - - - Kütükler
- - - - - - Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle % 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7224.90.05.00.11- - - - - - - Blumlar
7224.90.05.00.12- - - - - - - Kütükler
- - - - - - Diğerleri
7224.90.07.00.11- - - - - - - Blumlar
7224.90.07.00.12- - - - - - - Kütükler
7224.90.14.00.11- - - - - - Blumlar
- - - - - Diğerleri
7224.90.14.00.12- - - - - - Kütükler
7224.90.18.00.11- - - - - Blumlar
- - - - Dövülmüş
7224.90.18.00.12- - - - - Kütükler
- - - Diğerleri:
- - - - Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
- - - - - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7224.90.31.00.11- - - - - - Levha blokları
7224.90.31.00.12- - - - - - Sac platinaları
7224.90.31.00.19- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
7224.90.38.00.11- - - - - - Levha blokları
7224.90.38.00.12- - - - - - Sac platinaları
7224.90.38.00.19- - - - - - Diğerleri
- - - - Dövülmüş:
- - - - - Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar
7224.90.90.00.11- - - - - - Dövme taslakları
7224.90.90.00.19- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
7224.90.90.00.21- - - - - - Levha blokları
7224.90.90.00.22- - - - - - Sac platinaları
7224.90.90.00.23- - - - - - Dövme taslakları
7224.90.90.00.29- - - - - - Diğerleri
72.25Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla):
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7225.11.00.00.00- - Taneleri yönlendirilmiş
7225.19- - Diğerleri
- - - Sıcak çekilmiş olanlar
7225.19.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar
7225.19.10.00.19- - - - Diğerleri
7225.19.90.00.00- - - Soğuk çekilmiş olanlar
7225.30- Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)
7225.30.10.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
- - Yüksek hız çeliğinden:
7225.30.30.00.11- - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.30.30.00.19- - - Diğerleri
7225.30.90.00.00- - Diğerleri
7225.40- Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar):
7225.40.12.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
- - Yüksek hız çeliğinden:
7225.40.15.00.11- - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.40.15.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7225.40.40.00.00- - - Kalınlığı 10 mm. yi geçenler
7225.40.60.00.00- - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler
7225.40.90.00.00- - - Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar
7225.50- Diğerleri (sadece soğuk haddelenmiş):
- - Yüksek hız çeliğinden:
- - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:
7225.50.20.00.21- - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.29- - - - Diğerleri
- - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar:
7225.50.20.00.31- - - - Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.50.20.00.39- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7225.50.80.00.11- - - Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar
7225.50.80.00.12- - - Kalınlığı 3mm. den az olanlar
7225.91- - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
- Diğerleri:
7225.91.00.00.10- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.91.00.00.90- - - Diğerleri
7225.92- - Başka bir usulle çinko ile kaplanmış olanlar:
7225.92.00.00.10- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.92.00.00.90- - - Diğerleri
7225.99- - Diğerleri:
7225.99.00.00.10- - - Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
7225.99.00.00.90- - - Diğerleri
72.26Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
- Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7226.11- - Taneleri yönlendirilmiş:
7226.11.00.00.10- - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.11.00.00.90- - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.19- - Diğerleri:
- - - Sadece sıcak haddelenmiş olanlar
7226.19.10.00.11- - - - Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar
7226.19.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7226.19.80.00.11- - - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.19.80.00.12- - - - Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.20- Yüksek hız çeliğinden:
- - Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.20.00.00.11- - - Sadece sıcak haddelenmiş
7226.20.00.00.12- - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler
7226.20.00.00.13- - - Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.20.00.00.21- - Diğerleri
- Diğerleri:
7226.91- - Sadece sıcak haddelenmiş:
7226.91.20.00.00- - - Takım çeliğinden olanlar
- - - Diğerleri:
7226.91.91.00.00- - - - Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar
7226.91.99.00.00- - - - Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar
7226.92- - Sadece soğuk haddelenmiş:
7226.92.00.00.11- - - Genişliği 500 mm.yi geçenler
7226.92.00.00.12- - - Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7226.99- - Diğerleri:
- - - Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.10.00.11- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.30.00.11- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.30.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
7226.99.70.00.11- - - - Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği 500 mm. yi geçenler
7226.99.70.00.19- - - - Diğerleri
72.27Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):
7227.10.00.00.00- Yüksek hız çeliğinden
7227.20.00.00.00- Siliko manganez çeliğinden
7227.90- Diğerleri:
7227.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi içerenler
7227.90.50.00.00- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7227.90.95.00.00- - Diğerleri
72.28Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.10- Yüksek hız çeliğinden çubuklar:
7228.10.20.00.00- - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.10.50.00.00- - Dövülmüş
7228.10.90.00.00- - Diğerleri
7228.20- Siliko manganez çeliğinden çubuklar:
- - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş:
7228.20.10.00.11- - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.20.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7228.20.91.00.00- - - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.20.99.00.00- - - Diğerleri
7228.30- Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş):
7228.30.20.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:
7228.30.41.00.00- - - Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar
7228.30.49.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.30.61.00.00- - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
7228.30.69.00.00- - - - Çapı 80 mm .den az olanlar
7228.30.70.00.00- - - Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de sıcak haddelenmiş olanlar
7228.30.89.00.00- - - Diğerleri
7228.40- Diğer çubuklar (sadece dövülmüş):
7228.40.10.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
7228.40.90.00.00- - Diğerleri
7228.50- Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş):
7228.50.20.00.00- - Takım çeliğinden olanlar
7228.50.40.00.00- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
- - Diğerleri:
- - - Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.50.61.00.00- - - - Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar
- - - - Çapı 80 mm .den az olanlar:
7228.50.69.00.11- - - - - Çapı 10 mm. veya daha az olanlar
7228.50.69.00.19- - - - - Diğerleri
7228.50.80.00.00- - - Diğerleri
7228.60- Diğer çubuklar:
- - Takım çeliğinden olanlar:
7228.60.20.00.11- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
7228.60.80.00.11- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.60.80.00.19- - - Diğerleri
7228.70- Profiller:
7228.70.10.00.00- - Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş
- - Diğerleri:
7228.70.90.00.11- - - Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış)
7228.70.90.00.19- - - Diğerleri
7228.80- Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.80.00.00.10- - Alaşımlı çelikten
7228.80.00.00.90- - Alaşımsız çelikten
72.29Diğer alaşımlı çelikten teller:
7229.20- Siliko manganez çeliğinden
7229.20.00.00.11- - Çıplak teller
7229.20.00.00.12- - Kaplanmış teller
7229.90- Diğerleri:
7229.90.20.00.00- - Yüksek hız çeliğinden
- - Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7229.90.50.00.11- - - Çıplak teller
7229.90.50.00.12- - - Kaplanmış teller
- - Diğerleri
7229.90.90.00.11- - - Çıplak teller
7229.90.90.00.12- - - Kaplanmış teller