Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 14TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLER
FASIL : 71 Tabii Veya Kültür İnciler, Kıymetli Veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller Ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar

FasılNoFasıl Açıklaması
I.TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ VE KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR
71.01Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
7101.10- Tabii inciler
7101.10.00.00.11- - İşlenmemiş olanlar
7101.10.00.00.12- - İşlenmiş olanlar
- Kültür incileri:
7101.21.00.00.00- - İşlenmemiş olanlar
7101.22.00.00.00- - İşlenmiş olanlar
71.02Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış):
7102.10.00.00.00- Tasnif edilmemiş olanlar
- Sanayide kullanılanlar:
7102.21.00.00.00- - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş olanlar
7102.29.00.00.00- - Diğerleri
- Sanayide kullanılmayanlar:
7102.31.00.00.00- - İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş,yarılmış veya yontulmuş olanlar
7102.39.00.00.00- - Diğerleri
71.03Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
7103.10- İşlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş
7103.10.00.00.11- - Safir
7103.10.00.00.12- - Zümrüt
7103.10.00.00.13- - Yakut (rubi)
7103.10.00.00.19- - Diğerleri
- Başka şekilde işlenmiş:
7103.91- - Yakut (rubi), safir ve zümrüt
7103.91.00.00.11- - - Yakut (rubi)
7103.91.00.00.12- - - Safir
7103.91.00.00.13- - - Zümrüt
7103.99- - Diğerleri
7103.99.00.00.11- - - Akik taşları
7103.99.00.00.19- - - Diğerleri
71.04Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
7104.10.00.00.00- Piezo -elektrik kuvartzları
7104.20.00.00.00- Diğerleri (işlenmemiş veya basit bir şekilde kesilmiş veya kabaca yontulmuş)
7104.90- Diğerleri
7104.90.00.00.11- - Sanayide kullanılanlar
7104.90.00.00.19- - Diğerleri
71.05Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları:
7105.10- Elmastan olanlar
7105.10.00.00.11- - Sanayide kullanılanlar
7105.10.00.00.19- - Diğerleri
7105.90- Diğerleri
7105.90.00.00.11- - Sanayide kullanılanlar
7105.90.00.00.19- - Diğerleri
II.KIYMETLİ METALLER VE KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER
71.06Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde):
7106.10.00.00.00- Pudra halinde olanlar
- Diğerleri:
7106.91.00.00.00- - İşlenmemiş olanlar
7106.92.00.00.00- - Yarı işlenmiş olanlar
7107.00Gümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
7107.00.00.00.11- İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller
7107.00.00.00.12- Yarı işlenmiş gümüş kaplamalı adi metaller
71.08Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :
- Para yerine kullanılmayanlar:
7108.11.00.00.00- - Pudra halinde olanlar
7108.12- - Diğer işlenmemiş şekillerde olanlar
7108.12.00.00.12- - - Standart dışı işlenmemiş altın
7108.12.00.00.13- - - Standart işlenmemiş altın
7108.13- - Diğer yarı işlenmiş şekillerde olanlar:
7108.13.10.00.00- - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)
7108.13.80.00.00- - - Diğerleri
7108.20.00.00.00- Para yerine kullanılanlar
7109.00Altın kaplamalı gümüşler veya adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
7109.00.00.00.11- Altın kaplamalı gümüşler
7109.00.00.00.12- Altın kaplamalı adi metaller
71.10Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :
- Platin:
7110.11.00.00.00- - İşlenmemiş veya pudra halinde
7110.19- - Diğerleri:
- - - Çubuklar, teller ve profiller, levhalar, yapraklar ve şeritler (mesnedi hariç, kalınlığı 0,15 mm. yi geçenler)
7110.19.10.00.11- - - - Platin ve platin alaşımlarından teller
7110.19.10.00.12- - - - Çubuk, profil, levha, yaprak ve şerit halinde olan platin ve platin alaşımları
7110.19.80.00.00- - - Diğerleri
- Paladyum:
7110.21.00.00.00- - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
7110.29.00.00.00- - Diğerleri
- Rodyum:
7110.31.00.00.00- - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
7110.39.00.00.00- - Diğerleri
- İridyum, osmiyum ve rutenyum:
7110.41.00.00.00- - İşlenmemiş veya pudra halinde olanlar
7110.49.00.00.00- - Diğerleri
7111.00Platin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
7111.00.00.00.11- Platin kaplı adi metaller
7111.00.00.00.12- Platin kaplı gümüş
7111.00.00.00.13- Platin kaplı altın
71.12Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:
7112.30.00.00.00- Kıymetli metal veya kıymetli metal bileşiklerini içeren küller
- Diğerleri:
7112.91.00.00.00- - Altından olanlar (altın kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.92.00.00.00- - Platinden olanlar (platin kaplamalı metaller dahil, fakat diğer kıymetli metalleri içeren kuyumcu külleri hariç)
7112.99- - Diğerleri:
7112.99.00.10.00- - - Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları
7112.99.00.90.00- - - Diğerleri
III. MÜCEVHERCİ EŞYASI, KUYUMCU EŞYASI VE DİĞER EŞYA
71.13Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden):
- Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın):
7113.11- - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın):
7113.11.00.00.11- - - Pırlantalı gümüşten olanlar
7113.11.00.00.19- - - Diğerleri
7113.19- - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
7113.19.00.00.11- - - Altından olanlar
7113.19.00.00.12- - - Pırlantalı altından olanlar
7113.19.00.00.19- - - Diğerleri
7113.20.00.00.00- Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar
71.14Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) :
- Kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın):
7114.11.00.00.00- - Gümüşten olanlar (diğer kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
7114.19- - Diğer kıymetli metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın)
7114.19.00.00.11- - - Altından olanlar
7114.19.00.00.19- - - Diğerleri
7114.20.00.00.00- Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar
71.15Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya:
7115.10.00.00.00- Platinden gözenekli dokuma veya ızgara şeklinde katalizörler
7115.90- Diğerleri:
7115.90.00.00.21- - Altından olanlar
7115.90.00.00.22- - Gümüşten olanlar
7115.90.00.00.29- - Diğerleri
71.16Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):
7116.10- Tabii inci veya kültür incilerinden olanlar
7116.10.00.00.11- - Tabii inciden kolyeler, bilezikler
7116.10.00.00.19- - Tabii inciden diğer eşya
7116.10.00.00.21- - Kültür incisinden kolyeler, bilezikler
7116.10.00.00.29- - Kültür incisinden diğer eşya
7116.20- Kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan olanlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):
7116.20.11.00.00- - Sadece tabii kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan kolyeler, bilezikler ve diğer eşya (basit bir şekilde dizilmiş) (klipssiz veya aksesuarsız)
7116.20.80.00.00- - Diğerleri
71.17Taklit mücevherci eşyası :
- Adi metallerden olanlar (kıymetli metallerle kaplanmış olsun olmasın):
7117.11.00.00.00- - Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler
7117.19- - Diğerleri:
7117.19.00.10.00- - - Bakırdan saat ve gözlük zinciri
- - - Diğerleri:
7117.19.00.90.11- - - - Camdan aksamı olanlar
- - - - Diğerleri:
7117.19.00.90.21- - - - - Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar
7117.19.00.90.29- - - - - Diğerleri
7117.90- Diğerleri:
7117.90.00.10.00- - Plastik maddelerden ve camdan olanlar
7117.90.00.20.00- - Ahşap olanlar
7117.90.00.30.00- - Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar
- - Alçıdan veya esası alçı olan bileşiklerden olanlar; seramikten olanlar; işlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, boynuz, mercan ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal, bitkisel veya mineral maddelerden olanlar
7117.90.00.40.11- - - Her nevi boynuzdan olanlar
7117.90.00.40.12- - - Mercandan olanlar
7117.90.00.40.13- - - İşlenmiş bağadan olanlar
7117.90.00.40.14- - - İşlenmiş fildişinden olanlar
7117.90.00.40.15- - - İşlenmiş sedeften olanlar
7117.90.00.40.16- - - İşlenmiş kemikten olanlar
7117.90.00.40.19- - - Diğerleri
7117.90.00.50.00- - Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)
7117.90.00.90.00- - Diğerleri
71.18Metal paralar:
7118.10- Tedavülde olmayan paralar (altın paralar hariç):
7118.10.00.10.00- - Türk meskukatı
7118.10.00.90.00- - Diğerleri
7118.90.00.00.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
7117.19.00.90.29TR340000190155Büyük resim için tıklayınızAlaşımsız çelikten mamül yakaya takılmaları için arkasında iğnesi olan rozet.Genel yorum kuralları (1) ve (6), 71.17 tarife pozisyonu izahname açıklama notları 7117 sınıflandırma avisi, GGM 2013/26484290 sayılı yazıları. İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0555 sayılı analiz raporu.9.8.2019 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000190173Büyük resim için tıklayınızMetal bir zemin üzerine tutturulmuş şeffaf renkli değişik geometrik şekillerde akrilik polimerden mamul kıymetli veya yarı kıymetli taş taklididir. Metal destek üzerinde bulunan deliklerle kullanılacağı yere hazır olan eşyadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 71.17 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 3419BTB0444 sayılı raporu.9.8.2019 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000190134Büyük resim için tıklayınızBJK FASHİON STD ürünlerin üzerinde metal plakası ve metal tokası olan, bileğe takılan siyah kısmı plastikten mamul, perakende satışa hazır,plastik bileklik.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 71.17 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 09.05.2019 tarih ve 3419BTB0435 sayılı analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000190137Büyük resim için tıklayınızSiyah ve beyaz renkte, üzerlerinde kabartma yazılar bulunan, perakende satışa hazır, silikondan mamul, iki adet, BJK ince bileklik.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 71.17 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 10.05.2019 tarih ve 3419BTB0434 sayılı analiz raporu.20.6.2019 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000180123Büyük resim için tıklayınızİÇERİSİNDE YANIP SÖNEN LAMBA BULUNAN, PİLLE ÇALIŞAN, PARMAĞA TAKILAN YÜZÜKGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 71.17 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI 12.7.2018 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000180124Büyük resim için tıklayınızİÇERİSİNDE YANIP SÖNEN LAMBA BULUNAN PİLLE ÇALIŞAN BİLEKLİK GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 71.17 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI12.7.2018 00:00:00
7117.90.00.10.00TR340000140197Büyük resim için tıklayınızÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE PLASTİK BONCUKLAR VE DİZİLİMİ İÇİN GEREKLİ İP PARÇASINDAN MÜTEŞEKKİL TAKLİT BİLEZİK, KOLYE GİBİ ÇEŞİTLİ TASARIMLAR YAPMAK İÇİN KULLANILAN TAK TAKIŞTIR İSİMLİ EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 71.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.25.9.2014 00:00:00