Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 13TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
FASIL : 70 Cam Ve Cam Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
7001.00Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
7001.00.10.00.00- Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları
- Külçe cam:
7001.00.91.00.00- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7001.00.99.10.00- - - Rubinli cam
7001.00.99.90.00- - - Diğerleri
70.02İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç), çubuklar veya borular:
7002.10.00.00.00- Bilyalar
7002.20- Çubuklar:
7002.20.10.00.00- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7002.20.90.10.00- - - Rubinli camdan olanlar
- - - Diğerleri
7002.20.90.90.11- - - - Soda kireç camından renkli çubuklar
7002.20.90.90.12- - - - Soda kireç camından renksiz çubuklar
7002.20.90.90.13- - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renkli çubuklar
7002.20.90.90.14- - - - Isıya dayanıklı camdan (genleşme katsayısı düşük) renksiz çubuklar
7002.20.90.90.19- - - - Camdan diğer çubuklar
7002.31- - Eritilmiş kuvartz veya diğer eritilmiş silisten:
- Borular:
7002.31.00.10.00- - - Rubinli camdan olanlar
7002.31.00.90.00- - - Diğerleri
7002.32- - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan:
7002.32.00.10.00- - - Rubinli camdan olanlar
- - - Diğerleri
7002.32.00.90.11- - - - Renkli camdan borular
7002.32.00.90.12- - - - Renksiz camdan borular
7002.39- - Diğerleri:
7002.39.00.10.00- - - Rubinli camdan olanlar
- - - Diğerleri
7002.39.00.90.11- - - - Soda kireç camından renkli borular
7002.39.00.90.12- - - - Soda kireç camından renksiz borular
7002.39.00.90.13- - - - Kurşunlu camdan borular
7002.39.00.90.19- - - - Diğer cam borular
70.03Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
- Tel ile takviye edilmemiş plakalar :
7003.12- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar:
7003.12.10.00.00- - - Optik camdan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
7003.12.91.10.00- - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.12.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
7003.12.99.10.00- - - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.12.99.90.00- - - - - Diğerleri
7003.19- - Diğerleri:
7003.19.10.00.00- - - Optik camdan olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Buzlu,renkli,dalgalı ve çizgili camlar
7003.19.90.10.11- - - - - Buzlu renkli cam
7003.19.90.10.12- - - - - Buzlu renksiz cam
7003.19.90.10.19- - - - - Diğerleri
7003.19.90.90.00- - - - Diğerleri
7003.20- Tel ile takviye edilmiş plakalar:
7003.20.00.10.00- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış, kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı bir tabakası olanlar
7003.20.00.90.00- - Diğerleri
7003.30.00.00.00- Profiller
70.04Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş):
7004.20- Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış veya kaplanmış veya absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir
tabakası olanlar:
7004.20.10.00.00- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7004.20.91.00.00- - - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
- - - Diğerleri:
7004.20.99.10.00- - - - Antik cam
- - - - Diğerleri
7004.20.99.90.11- - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.12- - - - - Kalınlığı 2,5 mm.yi geçen fakat 3,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.13- - - - - Kalınlığı 3,5 mm.yi geçen fakat 4,5 mm.yi geçmeyenler
7004.20.99.90.14- - - - - Kalınlığı 4,5 mm.yi geçenler
7004.90- Diğer camlar:
7004.90.10.00.00- - Optik camdan olanlar
- - Diğerleri:
7004.90.80.10.00- - - Antik cam
7004.90.80.90.00- - - Diğerleri
70.05Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
7005.10- Tel ile takviye edilmemiş cam absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtcı olmayan bir tabakası olanlar:
7005.10.05.00.00- - Yansıtıcı olmayan bir tabakası olanlar
- - Diğerleri:
7005.10.25.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.10.30.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.10.80.00.00- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.21- - Kütle halinde renklendirilmiş, opaklaştırılmış kaplanmış veya sadece taşlanmış:
- Tel ile takviye edilmemiş diğer camlar:
7005.21.25.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.21.30.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.21.80.00.00- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.29- - Diğerleri:
7005.29.25.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçmeyenler
7005.29.35.00.00- - - Kalınlığı 3,5 mm. yi geçen fakat 4,5 mm. yi geçmeyenler
7005.29.80.00.00- - - Kalınlığı 4,5 mm. yi geçenler
7005.30.00.00.00- Tel ile takviye edilmiş cam
7006.0070.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar:
7006.00.10.00.00- Optik camdan
- Diğerleri
7006.00.90.00.11- - Şekilleri ne olursa olsun, kenarları işlenmiş camlar
7006.00.90.00.12- - Her türlü sable cam (kum püskürtülmüş)
7006.00.90.00.19- - Diğerleri
70.07Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]:
- Sertleştirilmiş emniyet camları:
7007.11- - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekilde olanlar:
- - - Motorlu araçlarda kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar
7007.11.10.00.11- - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
7007.11.10.00.12- - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
7007.11.10.00.19- - - - Diğer düz emniyet camları
7007.11.10.00.29- - - - Diğer bombeli emniyet camları
- - - Diğerleri
7007.11.90.00.11- - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları
7007.11.90.00.12- - - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları
7007.11.90.00.19- - - - Diğer düz emniyet camları
7007.11.90.00.29- - - - Diğer bombeli emniyet camları
7007.19- - Diğerleri:
- - - Emaye olanlar
7007.19.10.00.11- - - - Düz camlar
7007.19.10.00.12- - - - Bombeli camlar
- - - Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
7007.19.20.00.11- - - - Düz camlar
7007.19.20.00.12- - - - Bombeli camlar
- - - Diğerleri
- - - - Düz camlar
7007.19.80.00.13- - - - - 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar
7007.19.80.00.14- - - - - 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları
7007.19.80.00.15- - - - - Diğerleri
7007.19.80.00.16- - - - Bombeli camlar
7007.21- - Kara, hava ve uzay araçlarında veya deniz araçlarında kullanılmak üzere uygun ebat ve şekillerde olanlar:
- Lamine edilmiş emniyet camları:
- - - Motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun ebat ve şekillerde olanlar:
- - - - Düz camlar:
7007.21.20.00.21- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.20.00.29- - - - - Diğerleri
- - - - Bombeli camlar:
7007.21.20.00.31- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.20.00.39- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Düz camlar:
7007.21.80.00.21- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.29- - - - - Diğerleri
- - - - Bombeli camlar:
7007.21.80.00.31- - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar
7007.21.80.00.39- - - - - Diğerleri
7007.29- - Diğerleri
7007.29.00.00.11- - - Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları
7007.29.00.00.12- - - Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları
7007.29.00.00.13- - - Rezistanslı veya iletken düz emniyet camları
7007.29.00.00.14- - - Rezistanslı veya iletken bombeli emniyet camları
7007.29.00.00.19- - - Diğer düz emniyet camları
7007.29.00.00.29- - - Diğer bombeli emniyet camları
7008.00Çok katlı yalıtım camları:
7008.00.20.00.00- Kütle halinde boyanmış; ışık geçirmez hale getirilmiş, kaplanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olanlar
- Diğerleri:
7008.00.81.00.00- - İki camı levhadan müteşekkil olup, birbirinden bir hava tabakası veya diğer gazlardan bir tabaka veya vakumla ayrılmış ve etrafı hava geçirmeyecek şekilde kapatılmış olanlar
7008.00.89.00.00- - Diğerleri
70.09Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
7009.10- Taşıtlar için dikiz aynaları:
7009.10.00.10.00- - Sadece kesilmiş olanlar
7009.10.00.90.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
7009.91- - Çerçevesiz:
7009.91.00.10.00- - - Sadece kesilmiş olanlar
7009.91.00.90.00- - - Diğerleri
7009.92.00.00.00- - Çerçeveli
70.10Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa,kapak ve benzerleri:
7010.10.00.00.00- Serum ampulleri
7010.20.00.00.00- Camdan tıpa,kapak ve benzeri kapama tertibatı
7010.90- Diğerleri:
- - Konserve kavanozları (sterilizasyon kavanozları)
- - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7010.90.10.10.11- - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.10.12- - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.10.13- - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.10.14- - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler
- - - Diğerleri
7010.90.10.90.11- - - - Hacmi 0.028 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.90.12- - - - Hacmi 0.028 litreyi geçen fakat 0.37 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.90.13- - - - Hacmi 0.37 litreyi geçen fakat 1.062 litreyi geçmeyenler
7010.90.10.90.14- - - - Hacmi 1.062 litreyi geçenler
- - Diğerleri:
- - - Boru şeklinde camdan yapılmış olanlar :
7010.90.21.00.11- - - - Eczacılıkta kullanılanlar
7010.90.21.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Hacmi 2,5 litre veya daha fazla olanlar :
7010.90.31.10.00- - - - - Eşyanın naklinde veya ambalajlanmasında kullanılanlar
7010.90.31.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Hacmi 2,5 litreden az olanlar :
- - - - - Yiyecek ve içecekler için olanlar:
- - - - - - Şişeler :
- - - - - - - Renksiz camdan:
7010.90.41.00.00- - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.43.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
7010.90.45.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
7010.90.47.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar
- - - - - - - Renkli camdan:
7010.90.51.00.00- - - - - - - - Hacmi 1 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.53.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,33 litreden fazla fakat 1 litreden az olanlar
7010.90.55.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,15 litre veya daha fazla, fakat 0,33 litreyi geçmeyenler
7010.90.57.00.00- - - - - - - - Hacmi 0,15 litreden az olanlar
- - - - - - Diğerleri:
7010.90.61.00.00- - - - - - - Hacmi 0,25 litre veya daha fazla olanlar
7010.90.67.00.00- - - - - - - Hacmi 0,25 litreden az olanlar
- - - - - Eczacılık ürünleri için olanlar:
7010.90.71.00.00- - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçenler
7010.90.79.00.00- - - - - - Hacmi 0,055 litreyi geçmeyenler
- - - - - Diğer ürünler için olanlar:
- - - - - - Renksiz camdan
7010.90.91.00.11- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
7010.90.91.00.12- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçenler
- - - - - - Renkli camdan
7010.90.99.00.11- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçmeyenler
7010.90.99.00.12- - - - - - - Hacmi 0,20 litreyi geçenler
70.11Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):
7011.10.00.00.00- Elektrikli aydınlatma için
7011.20- Katod ışın tüpleri için
7011.20.00.00.11- - Yapıştırılmamış tüp camı parçaları (ekran, huni, boyun)
7011.20.00.00.12- - Siyah beyaz yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
7011.20.00.00.13- - Renkli yapıştırılmış (kaynaklanmış) tüp camı
7011.90.00.00.00- Diğerleri
70.13Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
7013.10- Cam seramiğinden olanlar:
7013.10.00.10.00- - Sofra ve mutfak işleri için olanlar
7013.10.00.90.00- - Diğerleri
-Ayaklı bardak (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.22- - Kurşun kristalden:
7013.22.10.00.00- - - El imali olanlar
7013.22.90.00.00- - - Makina imali olanlar
7013.28- - Diğerleri:
7013.28.10.00.00- - - El imali olanlar
7013.28.90.00.00- - - Makina imali olanlar
7013.33- - Kurşun kristalden:
- Diğer bardaklar (cam seramiğinden olanlar hariç):
- - - El imali olanlar:
7013.33.11.00.00- - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.33.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Makina imali olanlar:
7013.33.91.00.00- - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.33.99.00.00- - - - Diğerleri
7013.37- - Diğerleri:
7013.37.10.00.00- - - Sertleştirilmiş camdan olanlar
- - - Diğerleri:
- - - - El imali olanlar:
7013.37.51.00.00- - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.37.59.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Makina imali olanlar:
7013.37.91.00.00- - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış
7013.37.99.00.00- - - - - Diğerleri
- Sofra veya mutfak işlerinde kullanılan cam eşya (bardaklar hariç) (cam seramiğinden olanlar hariç):
7013.41- - Kurşun kristalden olanlar:
7013.41.10.00.00- - - EI imali olanlar
7013.41.90.00.00- - - Makina imali olanlar
7013.42.00.00.00- - 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar
7013.49- - Diğerleri:
7013.49.10.00.00- - - Sertleştirilmiş camdan olanlar
- - - Diğerleri:
7013.49.91.00.00- - - - EI imali olanlar
7013.49.99.00.00- - - - Makina imali olanlar
7013.91- - Kurşun kristalden:
- Diğer cam eşya:
7013.91.10.00.00- - - El imali olanlar
7013.91.90.00.00- - - Makina imali olanlar
7013.99.00.00.00- - Diğerleri
7014.00Sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyonundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
- Optik camdan olanlar
7014.00.00.10.11- - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
7014.00.00.10.19- - Diğer far ve stop camları
7014.00.00.10.29- - Diğerleri
- Diğerleri
7014.00.00.90.11- - Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları
7014.00.00.90.19- - Diğer far ve stop camları
7014.00.00.90.29- - Diğerleri
70.15Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve segmanlar:
7015.10.00.00.00- Numaralı gözlük camları
7015.90- Diğerleri:
- - Numarasız gözlük camları
7015.90.00.10.11- - - Güneş gözlüğü camları
7015.90.00.10.12- - - Oksijen ve elektrik kaynağında kullanılan gözlük ve maske camları
7015.90.00.20.00- - Saat camları
- - Diğerleri
7015.90.00.90.11- - - Sigorta, buşon kapaklarında kullanılan özel camlar
7015.90.00.90.19- - - Diğerleri
70.16Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde):
7016.10.00.00.00- Mozaik veya benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın)
7016.90- Diğerleri:
- - Vitray halinde birleştirilmiş camlar
7016.90.10.00.11- - - Kurşunla tutturulmuş cam
7016.90.10.00.19- - - Diğerleri
7016.90.40.00.00- - Bina veya inşaat için bloklar ve tuğlalar
7016.90.70.00.00- - Diğerleri
70.17Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
7017.10- Eritilmiş kuvars veya eritilmiş silisten olanlar
7017.10.00.00.11- - Laboratuvar eşyası
7017.10.00.00.19- - Diğerleri
7017.20- 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camdan olanlar
7017.20.00.00.11- - Laboratuvar eşyası
7017.20.00.00.19- - Diğerleri
7017.90.00.00.00- Diğerleri
70.18Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler:
7018.10- Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya:
- - Camdan boncuklar:
7018.10.11.00.00- - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
7018.10.19.00.00- - - Diğerleri
7018.10.30.00.00- - Taklit inciler
- - Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri:
7018.10.51.00.00- - - Kesilmiş ve makina ile cilalanmış
7018.10.59.00.00- - - Diğerleri
7018.10.90.00.00- - Diğerleri
7018.20.00.00.00- Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler
7018.90- Diğerleri:
- - Camdan gözler; camdan eşya
7018.90.10.00.11- - - Camdan gözler
7018.90.10.00.12- - - Camdan eşya
7018.90.90.00.00- - Diğerleri
70.19Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi):
- Şeritler, fitiller, iplikler ve kırpılmış iplikler:
7019.11.00.00.00- - Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler
7019.12.00.00.00- - Fitiller
7019.19- - Diğerleri
7019.19.10.00.00- - - Flamentlerden
7019.19.90.00.00- - - Devamsız liflerden
- Cam tülü, örtüler, takviye tabakaları, şilteler, panolar ve benzeri dokunmamış mensucattan eşya:
7019.31.00.00.00- - Takviye tabakaları
7019.32.00.00.00- - Cam tülü
7019.39- - Diğerleri
7019.39.00.00.11- - - Örtüler
7019.39.00.00.12- - - Şilteler
7019.39.00.00.13- - - Panolar
7019.39.00.00.19- - - Diğerleri
7019.40.00.00.00- Fitilden dokunmuş mensucat
- Diğer dokunmuş mensucat:
7019.51.00.00.00- - Eni 30 cm.'i geçmeyenler
7019.52.00.00.00- - Eni 30 cm.'i geçen ağırlığı 250 gr/m2 .den az olan düz dokunmuş mensucat (tek katının herbiri 136 teks veya daha az olan flamentlerden)
7019.59.00.00.00- - Diğerleri
7019.90- Diğerleri:
7019.90.00.10.00- - Dokumaya elverişli liflerden
7019.90.00.20.00- - Dökme veya küme halinde dokumaya elverişli olmayan lifler (cam yünü)
- - Diğerleri:
7019.90.00.30.00- - - Cam liflerden keçe
7019.90.00.90.00- - - Diğerleri
7020.00Camdan diğer eşya:
7020.00.05.00.00- Yarı iletken disklerin üretimine mahsus difüzyon ve oksidasyon ocaklarına konulmak için hazırlanmış kuvars reaktör tüpleri ve tutucuları
- İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeler:
7020.00.07.00.00- - Tamamlanmamış
7020.00.08.00.00- - Tamamlanmış
- Diğerleri :
- - Eritilmiş kuvars veya diğer eritilmiş silisten olanlar:
- - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
7020.00.10.10.11- - - - Kazanlar için özel emniyet camları
7020.00.10.10.12- - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
- - - Diğerleri
7020.00.10.90.11- - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler
7020.00.10.90.12- - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya
7020.00.10.90.19- - - - Diğerleri
- - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar:
- - - Kazanlar için özel emniyet camları; kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
7020.00.30.10.11- - - - Kazanlar için özel emniyet camları
7020.00.30.10.12- - - - Kazanlar için su seviyesini gösteren camlar
- - - Diğerleri
7020.00.30.90.11- - - - Deri perdahlamaya mahsus cam merdaneler
7020.00.30.90.12- - - - Makina, motor ve kara nakil vasıtaları aksamı olan diğer cam eşya
7020.00.30.90.19- - - - Diğerleri
7020.00.80.00.00- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
7019.39.00.00.19TR160000190039Büyük resim için tıklayınız%100 cam elyaftan mamul, 150 metre uzunluğunda rulolar halinde, her iki ucu açık torba şeklinde, dış yüzeyi %100 polyester dokunmamış mensucat, iç yüzeyi dökme halinde dokumaya elverişli olmayan cam elyaftan mamul, her iki yüzey belirli aralıklarla iplikle dikilmek suretiyle birbirine sabitlenmiştir.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 08.10.2019 tarih 1619BTB0096 sayılı analiz raporu27.11.2019 00:00:00
7006.00.90.00.19TR330000190003Büyük resim için tıklayınızMotorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun 1638*817mm ebat ve şekilde , bombelendirilmiş ve yansıtıcı tabakaya sahip ancak sertleştirme (temperleme) veya laminasyon gibi bir işlem görmemiş camdan mamül eşya.Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7006 ve 7007 tarife pozisyonu, genel açıklama ve izahname notları ile Genel yorum kuralları 2/a maddesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2019 tarih 43371018 sayılı yazıları. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 27.02.2019 tarih 3319BTB0110 sayılı analiz raporu. 16.4.2019 00:00:00
7006.00.90.00.19TR330000190004Büyük resim için tıklayınızMotorlu kara taşıtlarında kullanılmaya uygun 1638*817mm ebat ve şekilde, bombelendirilmiş ve yansıtıcı tabakaya sahip ancak sertleştirme (temperleme) veya laminasyon gibi bir işlem görmemiş, serigrafik baskı boyalı camdan mamül eşya.Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7006 ve 7007 tarife pozisyonu, genel açıklama ve izahname notları ile Genel yorum kuralları 2/a maddesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2019 tarih 43371018 sayılı yazıları. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 27.02.2019 tarih 3319BTB0111 sayılı analiz raporu. 16.4.2019 00:00:00
7013.99.00.00.00TR340000190059Büyük resim için tıklayınızDOGAN-4893 marka-model music box eşya. 3 kısımdan meydana gelmektedir:1-taban kısmı pvc esaslı olup üzerindeki anahtar (3,5 cm çaplı) mekanik olarak elle çevirildiğinde müzik sesi yayılmaktadır.2-tabanın üstüne oturan ana gövde plastikten (pvc) mamüldür. 3- ana gövdenin üzerinde camdan mamül küre vardır.küre içi sıvı dolu ve içerisinde bebek,kardan adam ve suni kar taneleri bulunmaktadır.Genel yorum kuralları( 1)ve (6)ve 3(B)70.13 tarife pozisyonu açıklama notları.27.02.2019 tarih, 3419BTB0179 sayılı istanbul laboratuvar müdürlüğü analiz raporu4.4.2019 00:00:00
7013.99.00.00.00TR350000190017Büyük resim için tıklayınızBelirtilen ürünler renkli ve renksiz olmak üzere şekilli cam parçalı olarak dekore edilerek mozaik taşlar uygulanmış olup ibrazını yapmış olduğumuz resimlerde görüldüğü üzere firmamız tarafından imalatını yapmış olduğumuz aydınlatma cihazlarında dekoratif ve aydınlatma amaçlı olarak kullanılmaktadır.3519BTB0067-3519BTB0068-3519BTB0069 sayılı 14.03.2019 tarihli İzmir laboratuvar müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu 7013 tarife pozisyonu izahname notları ve genel yorum kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden18.3.2019 00:00:00
7018.90.10.00.12TR340000190015Büyük resim için tıklayınızCam boncuklu el çantası. Cam boncukların misina ipine dizilmesiyle meydana gelen elle tutulacak yeri olan çanta şeklinde eşyadır.polyesterden dokunmuş mensucattan kılıfı vardır.Genel yorum kuralları (1),(6) 4202 ve 7018 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul laboratuvar müdürlüğü'nün 26.02.2019/3419btb0167 sayılı analiz raporu,8.3.2019 00:00:00
7009.92.00.00.00TR340000180043Büyük resim için tıklayınızDUVARA MONTE EDİLEN PASLANMAZ ÇELİK ÇERÇEVELİ ,MAKYAJ YAPARKEN KULLANILAN LED IŞIKLI YUVARLAK AYNA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 70.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI13.4.2018 00:00:00
7013.49.91.00.00TR340000180055Büyük resim için tıklayınız1011043 ÜRÜN KODLU, ORTA KISMINDA AYNA BULUNAN KULP VE TABAN KISMI AHŞAPTAN TEPSİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 70.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.02.2018 TARİH VE 3418BTB0148 SAYILI ANALİZ RAPORU.12.4.2018 00:00:00
7009.92.00.00.00TR340000170373Büyük resim için tıklayınızMDF ÜZERİNE BAĞLI, DEKORATİF CAM ÇERÇEVELİ AYNA. 80X80 CM BOYUTUNDADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 70.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.10.2017 00:00:00
7013.49.99.00.00TR340000160208Büyük resim için tıklayınızCAMDAN MAMÜL, İÇECEK MADDELERİNİN KONULMASINA MAHSUS ÖLÇEKLİ KAP.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 70.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.10.2016 TARİHLİ 3416BTB0641 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00
7013.49.99.00.00TR340000160209Büyük resim için tıklayınızCAMDAN MAMÜL, İÇECEK MADDELERİNİN KONULMASINA MAHSUS ÖLÇEKLİ KAP.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 70.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.10.2016 TARİHLİ 3416BTB0641 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU2.12.2016 00:00:00
7020.00.80.00.00TR340000160211Büyük resim için tıklayınızCEP TELEFONUNUN EKRAN KISMINI KORUMAYA YÖNELİK UYGUN ŞEKİLDE TASARLANMIŞ, KESİLMİŞ CAMDAN MAMÜL EŞYA.(EŞYA UYGULAMADAN ÖNCE ÇIKARILMAK ÜZERE POLYESTER BİR TABAKA İLE KAPLANMIŞTIR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 85.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.11.2016 TARİHLİ 3416BTB0804 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00