Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 13TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
FASIL : 69 Seramik Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
I.SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ TOPRAKLARDAN EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI EŞYA
6901.00.00.00.00Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya
69.02Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6902.10- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 olarak ifade edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler:
- - Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.11- - - Kromit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.12- - - Magnezit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.13- - - Krom magnezit ateş tuğlaları
- - Diğerleri
6902.10.00.90.11- - - Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları
6902.10.00.90.19- - - Diğerleri
6902.20- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (Al2O3), silis (SiO2) veya bunların karışımını ya da bileşimini içerenler:
6902.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler
- - Diğerleri:
- - - Ağırlık itibariyle % 7'den fazla fakat % 45' den az alumin (Al203) içerenler
6902.20.91.00.11- - - - Şamottan tuğlalar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.12- - - - Şamottan karolar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.13- - - - Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44)
6902.20.91.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
6902.20.99.10.00- - - - Ağırlık itibariyle % 70'den fazla alumin içeren ateş tuğlaları
- - - - Diğerleri
6902.20.99.90.11- - - - - %50'den az alumin içeren ateş tuğlaları
6902.20.99.90.12- - - - - %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları
6902.20.99.90.13- - - - - Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş tuğlaları
6902.20.99.90.19- - - - - Diğerleri
6902.90- Diğerleri
6902.90.00.00.11- - Karbon blokları
6902.90.00.00.19- - Diğerleri
69.03Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6903.10- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla grafit veya diğer karbon ya da bunların karışımını içerenler
6903.10.00.00.11- - Grafitten olanlar
6903.10.00.00.19- - Diğerleri
6903.20- Ağırlık itibariyle % 50'den fazla alumin (AI2O3) veya alumin ve silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler:
- - Ağırlık itibariyle % 45'den az alumin (AI2O3) içerenler:
- - - Silikadan ve sömi -silikadan olanlar
6903.20.10.10.11- - - - Silikadan olanlar
6903.20.10.10.12- - - - Sömi-silikadan olanlar
6903.20.10.90.00- - - Diğerleri
6903.20.90.00.00- - Ağırİık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler
6903.90- Diğerleri:
6903.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 25'den fazla fakat % 50'yi geçmeyen grafit veya diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler
- - Diğerleri:
6903.90.90.10.00- - - Kromitten olanlar
- - - Diğerleri
6903.90.90.90.11- - - - Dolomitten olanlar
6903.90.90.90.12- - - - Magnezitten olanlar
6903.90.90.90.13- - - - Korborandumdan (silisyum karbürden) olanlar
6903.90.90.90.19- - - - Diğerleri
II.DİĞER SERAMİK MAMULLERİ
69.04Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya) :
6904.10- İnşaat tuğlaları
6904.10.00.00.11- - Adi topraktan olanlar
6904.10.00.00.19- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6904.90- Diğerleri
6904.90.00.00.11- - Adi topraktan olanlar
6904.90.00.00.19- - Diğer seramik maddelerden olanlar
69.05Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:
6905.10- Kiremitler
6905.10.00.00.11- - Adi topraktan olanlar
6905.10.00.00.19- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6905.90- Diğerleri
6905.90.00.00.11- - Adi topraktan olanlar
6905.90.00.00.19- - Diğer seramik maddelerden olanlar
6906.00Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
6906.00.00.00.11- Adi topraktan olanlar
6906.00.00.00.19- Diğer seramik maddelerden olanlar
69.07Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın); bitirme seramikleri:
- Döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları, (6907.30 ve 6907.40 alt pozisyonlarındakiler hariç):
6907.21.00.00.00- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5'i geçmeyenler
6907.22.00.00.00- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5'i geçen fakat %10'u geçmeyenler
6907.23.00.00.00- - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10'u geçenler
6907.30.00.00.00- Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç)
6907.40.00.00.00- Bitirme seramikleri
69.09Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:
- Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya:
6909.11- - Porselenden olanlar
6909.11.00.00.11- - - Laboratuvar eşyası
6909.11.00.00.12- - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar
6909.11.00.00.19- - - Diğerleri
6909.12.00.00.00- - Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya
6909.19- - Diğerleri
6909.19.00.00.11- - - Laboratuvar eşyası
6909.19.00.00.12- - - Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar
6909.19.00.00.19- - - Diğerleri
6909.90- Diğerleri
6909.90.00.00.11- - Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar
6909.90.00.00.19- - Diğerleri
69.10Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:
6910.10.00.00.00- Porselenden olanlar
6910.90.00.00.00- Diğerleri
69.11Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası:
6911.10- Sofra ve mutfak eşyası
6911.10.00.00.11- - Beyaz olanlar
6911.10.00.00.12- - Tek renkli olanlar
6911.10.00.00.19- - Diğerleri
6911.90- Diğerleri
6911.90.00.00.11- - Beyaz olanlar
6911.90.00.00.12- - Tek renkli olanlar
6911.90.00.00.19- - Diğerleri
6912.00Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç):
- Sofra ve mutfak eşyası:
6912.00.21.00.00- - Adi topraktan olanlar
6912.00.23.00.00- - Greden olanlar
- - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6912.00.25.00.11- - - Beyaz olanlar
6912.00.25.00.12- - - Tek renkli olanlar
6912.00.25.00.19- - - Diğerleri
6912.00.29.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri
6912.00.81.00.00- - Adi topraktan olanlar
6912.00.83.00.00- - Greden olanlar
6912.00.85.00.00- - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6912.00.89.00.00- - Diğerleri
69.13Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:
6913.10- Porselenden olanlar:
6913.10.00.00.10- - El yapımı çiniden olanlar
6913.10.00.00.90- - Diğerleri
6913.90- Diğerleri:
6913.90.10.00.00- - Adi topraktan olanlar
- - Diğerleri:
6913.90.93- - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6913.90.93.00.10- - - - El yapımı çiniden olanlar
6913.90.93.00.90- - - - Diğerleri
6913.90.98.00.00- - - Diğerleri
69.14Seramikten diğer eşya:
6914.10.00.00.00- Porselenden olanlar
6914.90.00.00.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
6912.00.29.00.00TR340000180132Büyük resim için tıklayınızÖĞÜTÜCÜ KISMI SERAMİKTEN MAMUL,HAZNE KISMI CAMDAN MAMUL,KAPAK KISMI(ÖGÜTÜCÜ PARÇAYI BARINDIRAN KISMI) AHŞAPTAN MAMUL OLAN, WMF MARKA BAHARAT DEĞİRMENİ GENEL YORUM KURALLARI (1) (3B)VE (6)69.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI .İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 29.06.2018 TARİH VE 3418BTB0689 SAYILI ANALİZ RAPORU12.7.2018 00:00:00
6909.19.00.00.12TR340000170336Büyük resim için tıklayınızDİŞÇİLİKTE KULLANILAN 98 MM. GENİŞLİĞİNDE,12 MM KALINLIĞINDA OLAN BLOK.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 69.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.07.2017 TARİHLİ 3417BTB0621 SAYILI ANALİZ RAPORU 21.9.2017 00:00:00
6912.00.29.00.00TR340000160193Büyük resim için tıklayınızİŞ GÖREN ÖTÜCÜ KISMI SERAMİKTEN MAMUL, MANİVELALI BİR KOLU MEVCUT, DIŞ KISMI PLASTİKTEN MAMUL ELLE KULLANILAN BAHARAT DEĞİRMENİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 69.12 TARİFE POZİSYONU VE 84. FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARI, 29.09.2016 TARİHLİ, 3416BTB0553 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 21.10.2016 00:00:00