Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 13TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
FASIL : 68 Taş, Alçı, Çimento, Amyant, Mika Veya Benzeri Maddelerden Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
6801.00.00.00.00Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç)
68.02Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
6802.10- Karolar, küpler ve benzeri eşya (dikdörtgen ve kare şeklinde olsun olmasın) (en geniş yüzleri, bir kenarı 7 cm. den az olan kare içine girebilecek olanlar); suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
6802.10.00.10.00- - Kayagan taşından mozaik için küpler ve benzerleri ve suni olarak boyanmış granüller,küçük parçalar ve tozlar
- -Diğerleri
6802.10.00.90.11- - - Kalkerli taşlardan veya su mermerinden
6802.10.00.90.19- - - Diğerleri
- Yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ve bunlardan eşya (basitçe kesilmiş veya yontulmuş, yüzeyleri düz ve yassı olanlar):
6802.21- - Mermer, traverten ve su mermeri
6802.21.00.00.11- - - Yontulmuş veya kesilmiş mermer
6802.21.00.00.12- - - Yontulmuş veya kesilmiş traverten
6802.21.00.00.13- - - Yontulmuş veya kesilmiş su mermeri
6802.21.00.00.19- - - Diğerleri
6802.23.00.00.00- - Granit
6802.29- - Diğer taşlar
6802.29.00.10.00- - - Diğer kalkerli taşlar
6802.29.00.90.00- - - Diğerleri
6802.91- - Mermer, traverten ve su mermeri :
- Diğerleri:
6802.91.00.00.11- - - Heykeltraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları
6802.91.00.00.19- - - Diğerleri
6802.92.00.00.00- - Diğer kalkerli taşlar
6802.93- - Granit:
6802.93.10.00.00- - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.93.90.00.00- - - Diğerleri
6802.99- - Diğer taşlar:
6802.99.10.00.00- - - Net ağırlığı 10 kg. veya daha fazla olan, cilalanmış, dekore edilmiş veya başka şekilde işlenmiş fakat yontulmamış olanlar
6802.99.90.00.00- - - Diğerleri
6803.00İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya
6803.00.10.00.00- Çatı ve duvar kaplamalarında kullanılanlar
6803.00.90.00.00- Diğerleri
68.04Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kesme işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden parçalar ile birlikte olsun olmasın):
6804.10- Öğütme, ezme veya liflere ayırmaya mahsus değirmen taşları ve diğer öğütücü taşlar
6804.10.00.00.11- - Değirmen taşları
6804.10.00.00.19- - Diğerleri
- Bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri:
6804.21- - Aglomere edilmiş sentetik veya tabii elmastan
6804.21.00.00.11- - - Bileği taşları
6804.21.00.00.12- - - Matkap uçları
6804.21.00.00.19- - - Diğerleri
6804.22- - Aglomere edilmiş diğer aşındırıcılardan veya seramikten:
- - - Suni aşındırıcılardan (bir bağlayıcı ile birlikte):
- - - - Sentetik veya suni reçinelerden:
6804.22.12.00.00- - - - - Takviye edilmemiş
6804.22.18.00.00- - - - - Takviye edilmiş
6804.22.30.00.00- - - - Seramikten veya silikattan
6804.22.50.00.00- - - - Diğer maddelerden
6804.22.90.00.00- - - Diğerleri
6804.23- - Tabii taşlardan
6804.23.00.00.11- - - Matkap uçları
6804.23.00.00.12- - - Traş bıçakları için bileme taşları
6804.23.00.00.19- - - Diğerleri
6804.30- El ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar
6804.30.00.00.11- - Aglomere edilmiş aşındırıcılardan olanlar
6804.30.00.00.19- - Diğerleri
68.05Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi dokumaya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer maddelerden) (kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) :
6805.10.00.00.00- Mesnedi sadece dokunmuş mensucattan olanlar
6805.20.00.00.00- Mesnedi sadece kağıt veya karton olanlar
6805.30.00.00.00- Mesnedi diğer maddelerden olanlar
68.06Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11 veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):
6806.10.00.00.00- Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil) (kütle, levha,yaprak ve rulo halinde)
6806.20- Genleştirilmiş vermikülit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştirilmiş mineral maddeler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil):
6806.20.10.00.00- - Genleştirilmiş kil
- - Diğerleri
6806.20.90.00.12- - - Genleştirilmiş perlitten blok ürünler
6806.20.90.00.13- - - Genleştirilmiş perlitten harçlar
6806.20.90.00.18- - - Diğerleri
6806.90- Diğerleri
6806.90.00.00.11- - Soğuk tandiş plakaları
6806.90.00.00.19- - Diğerleri
68.07Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi):
6807.10.00.00.00- Rulo halinde
6807.90.00.00.00- Diğerleri
6808.00.00.00.00Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)
68.09Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:
- Levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri (tezyin edilmemiş):
6809.11.00.00.00- - Yüzü sadece kağıt veya kartonla kaplanmış veya takviye edilmiş olanlar
6809.19.00.00.00- - Diğerleri
6809.90.00.00.00- Diğer eşya
68.10Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın):
- Karolar, döşemelik taşlar, tuğlalar ve benzeri eşya:
6810.11- - İnşaat için bloklar ve levhalar :
6810.11.10.00.00- - - Hafif betondan (esası ezilmiş süngertaşı, granüle cüruf vb.) olanlar
- - - Diğerleri
6810.11.90.00.11- - - - Suni mermerden olanlar
6810.11.90.00.19- - - - Diğerleri
6810.19.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer eşya:
6810.91.00.00.00- - İnşaat mühendisliği ve bina yapımı için prefabrik yapı elemanları
6810.99- - Diğerleri
6810.99.00.00.11- - - Betondan bordür taşları
6810.99.00.00.19- - - Diğerleri
68.11Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:
6811.40.00.00.00- Amyant içerenler
- Amyant içermeyenler:
6811.81.00.00.00- - Oluklu levhalar
6811.82.00.00.00- - Diğer levhalar, panolar, karolar ve benzeri eşya
6811.89.00.00.00- - Diğer eşya
68.12İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, contalar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozisyonları hariç):
6812.80- Krisidolitten olanlar:
6812.80.10.00.00- - İşlenmiş lifler; amyant veya magnezyum karbonat ve amyant esaslı karışımlar
- - Diğerleri:
6812.80.90.10.00- - - İplikler
6812.80.90.20.00- - - Dokunmuş veya örme mensucat
6812.80.90.90.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
6812.91.00.00.00- - Giyim eşyası, giyim eşyası aksesuarı, ayakkabılar ve başlıklar
6812.92.00.00.00- - Kağıt, cilt kartonu ve keçe
6812.93.00.00.00- - Sıkıştırılmış amyant lif contalar ( yaprak veya rulo halinde)
6812.99- - Diğerleri:
- - - İşlenmiş amyant (lif halinde); amyant veya amyant ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar :
6812.99.10.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
6812.99.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
6812.99.90.10.00- - - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
6812.99.90.20.00- - - - İplikler
6812.99.90.30.00- - - - Dokunmuş veya örme mensucat
6812.99.90.90.00- - - - Diğerleri
68.13Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulolar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):
6813.20- Amyant içerenler:
- - Fren balataları ve yastıkları:
6813.20.00.21.00- - - Fren balataları
6813.20.00.29.00- - - Diğerleri
6813.20.00.90.00- - Diğerleri
- Amyant içermeyenler:
6813.81- - Fren balataları ve yastıkları:
6813.81.00.10.00- - - Fren balataları
6813.81.00.90.00- - - Diğerleri
6813.89.00.00.00- - Diğerleri
68.14İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
6814.10.00.00.00- Aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mikadan levha, yaprak ve şeritler (mesnedi olsun olmasın)
6814.90.00.00.00- Diğerleri
68.15Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):
6815.10- Grafit veya diğer karbondan eşya (elektrik işlerinde kullanılanlar hariç):
6815.10.10.00.00- - Karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya
6815.10.90.00.00- - Diğerleri
6815.20.00.00.00- Turbadan eşya
- Diğer eşya:
6815.91- - Magnezit, dolomit veya kromit içerenler
6815.91.00.00.11- - - Pişirilmemiş kromit tuğlası
6815.91.00.00.19- - - Diğerleri
6815.99.00.00.00- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
6806.90.00.00.19TR350000190051Büyük resim için tıklayınızKömürü hazır doğa dostu kulan at tek kullanımlık mangal"Tek kullanımlık mangal" olarak isimlendirilen eşyanın tarifenin 3(c) yorum kuralı İzmir laboratuvar müdürlüğü 3519BTB0103/10.04.2019 sayı tarihli analiz raporunda mineral maddelerden müteşekkil ısıyı tecrit edici özelliğe sahip karışım olarak tanımlanan eşyanın gtıp tespiti gümrükler genel müdürlüğünden alınan 07.02.2019 tarihli 41375093 sayılı yazıları ve 6806 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden17.4.2019 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000190035Büyük resim için tıklayınızGövdesi alaşımsız çelikten ,ucu elmaslı olup graniti ve porseleni aşındırarak kesen dairesel çark çapı 115 mm, kuru(susuz) kesime uygun,tek kullanımlık, orta göbeği falnşsız tip özelliğindedir.3519BTB0087 sayılı 02.04.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden11.4.2019 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000190036Büyük resim için tıklayınızGövdesi alaşımsız çelikten ,ucu elmaslı olup graniti aşındırarak kesen dairesel çark ve çapı 150 mm veya 180mm olup,kuru (susuz) kesime uygun,tek kullanımlık,orta göbeği falnşsız veya flanşlı tip özelliğindedir.3519BTB0088 sayılı 02.04.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden11.4.2019 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000190037Büyük resim için tıklayınız300-350-400-450-500-550-600-650 mm çapında olabilen, çelik gövdeli, iş gören kısmı elmas olan mermer ve graniti aşındırarak kesen dairesel çark. Sulu kesime uygun olup, tek kullanımlık özelliğindedir.3519BTB0090 sayılı 02.04.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden11.4.2019 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000190038Büyük resim için tıklayınızÇelik gövde üzerinde sentetik elmas kaplı,mermer kesme ve aşındırma çarkı 125mm ve 180mm çaplı,orta göbekli flanşlı, tek kullanım özelliğindedir.3519BTB0089 sayılı 02.04.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden11.4.2019 00:00:00
6803.00.10.00.00TR410000180021Büyük resim için tıklayınızİşlenmiş kayağan taşı ve taşından veya aglomera kayağan taşından çatı ve duvar kaplamalarında kullanılan eşya,plastik mesnet üzerine doğal taş tozları serpe suretiyle yapıştırılarak uzun tabakalar, levhalar halinde üretilen, duvar tavan ,dış cephe kaplaması olarak kullanılabilen ve herhangi bir ışık kaynağına tutulduğunda ışığı yutan hiçbir şekilde saydamlığı olmayan mat bir şekilde olduğu görülmektedir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) ve 02/11/2018 411BTB0142 sayılı analiz raporuna istinaden19.12.2018 00:00:00
6810.99.00.00.19TR340000180137Büyük resim için tıklayınızMASTER LOCK MARKA L1200 MODEL DIŞ YÜZÜ PLASTİKTEN MAMUL, ÇİMENTO DOLGU MALZEMELİ KASAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)68.10 TARİFE POZİYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.06.2018 TARİH VE 3418BTB0678 SAYILI ANALİZ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.02.2018 TARİH VE 31968463 SAYILI YAZILARI 23.7.2018 00:00:00
6810.99.00.00.19TR340000180138Büyük resim için tıklayınızMASTAR LOCK MARKA LCHW20101 MODEL DIŞ KISMI PLASTİKTEN MAMUL İÇERİSİNDE ÇİMENTO DOLGUSU BULUNAN KASAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)68.10 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 03.07.2018 TARİH VE 3418BTB0680 SAYILI ANALİZ RAPORU.BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.02.2018 TARİH VE 31968463 SAYILI YAZILARI 23.7.2018 00:00:00
6810.99.00.00.19TR340000180139Büyük resim için tıklayınızMASTER LOCK MARKA LFHW40102 MODEL DIŞ KISMI PLASTİKTEN, ÇİMENTO DOLGU MALZEMELİ KASAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)68.10 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 03.07.2018 TARİH VE 3418BTB0679 SAYILI ANALİZ RAPORU. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.02.2018 TARİH VE 31968463 SAYILI YAZILARI 23.7.2018 00:00:00
6805.30.00.00.00TR340000180110Büyük resim için tıklayınızFLORMAR MARKA 969.03 KODLU, MANİKÜR MALZEMESİ OLARAK TASARLANMIŞ TIRNAK TÖRPÜSÜGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 68.05 TARİFE İZAHNAME NOTLARI . İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.06.2018 TARİHİNDE 3418BTB0566 SAYILI ANALİZ RAPORU 12.7.2018 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000180002Büyük resim için tıklayınız350 MM EBATLARINA SAHİP, ÇELİKTEN MAMÜL, İŞ GÖREN KISMI ELMAS OLAN, AŞINDIRARAK KESEN DİSKGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 04.01.2018 TARİH VE 3417BTB1167 SAYILI ANALİZ RAPORU 12.2.2018 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170419Büyük resim için tıklayınız300 X 3 X 7 X 25.4 EBATLARINDA, ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL, İŞ GÖREN KISMI ELMAS OLAN, AŞINDIRARAK KESEN DİSK GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.12.2017 TARİH VE 3417BTB0982 SAYILI ANALİZ RAPORU 28.12.2017 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170420Büyük resim için tıklayınız115 MM ÇAPINDA İŞ GÖREN KISMI ELMASTAN, AŞINDIRARAK KESEN DİSK.( KURU KESİM TUĞLA BETON VE MERMER KESİMİNDE KULLANILIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.12.2017 TARİH VE 3417BTB0980 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170423Büyük resim için tıklayınız115 MM ÇAPINDA, ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL İŞ GÖREN KISMI ELMASTAN, AŞINDIRARAK KESEN DİSK.(KURU KESŞM GRANİT VE MERMER KESİMİNDE KULLANILIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.12.2017 TARİH VE 3417BTB0977 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170424Büyük resim için tıklayınız115 X 2.2 X 22.23 MM EBATLARINA SAHİP ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL, İŞ GÖREN KISMI ELMASTAN, AŞINDIRARAK KESEN DİSK (GRANİT, MERMER, BETON KESİMİNDE KULLANILIR)GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 13.12.2017 TARİH VE 3417BTB0973 SAYILI ANALİZ RAPORU28.12.2017 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170425Büyük resim için tıklayınız115 X 22.23 MM EBATLARINDA, ALIŞIMSIZ ÇELİKTEN MAMUL, İŞ GÖREN KISMI ELMAS OLAN AŞINDIRARAK KESEN DİSK GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 14.12.2017 TARİH VE 3417BTB0975 SAYILI ANALİZ RAPORU 28.12.2017 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000170214Büyük resim için tıklayınız180mm ÇAPINDA, GÖVDESİ ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN, İŞGÖREN KISMI ELMASTAN MAMUL, MERMER, GRANİT VS AŞIMNDIRARAK KESEN DİSK. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 68.04 ve 82.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 28.03.2017 TARİHLİ 3417BTB0234 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE KN AÇIKLAMA KODLARININ 8202.31 KODU. 24.5.2017 00:00:00
6802.93.10.00.00TR340000170110Büyük resim için tıklayınız60 X 30 X 3 CM EBATLARINDA, AĞIRLIĞI 10 KG I GEÇEN, YÜZEYİ CİLALANMIŞ GRANİTTEN MAMÜL KALDIRIM TAŞI. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 68.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 27.02.2017 TARİHLİ, 3417BTB0078 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
6807.10.00.00.00TR340000150160Büyük resim için tıklayınızBÜTÜNLÜĞÜNÜ MUHAFAZA ETMEK VE DAYANIKLILIĞINI ARTTIRMAK AMACI İLE HER İKİ DIŞ YÜZEYİ OLDUKÇA İNCE PLASTİKTEN BİRER FİLM TABAKA, İÇ KISMI OLUŞTURAN VE ESASEN BİTÜMEN TABAKADAN MÜTEŞEKKİL BİR ANA GÖVDEDEN OLUŞAN BİR TERKİBE SAHİP VE İZOLASYON AMAÇLI KULLANMAK ÜZERE RULO HALİNE GETİRİLMİŞ ÜRÜN.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 68.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,VE 12.11.2015 TARİHLİ, 514 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU9.12.2015 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000150153Büyük resim için tıklayınız180 MM ÇAPINDA, DAİRESEL BİR ŞEKİLE SAHİP, İŞ GÖREN KISIMLARI AGLOMERE EDİLMİŞ ELMASTAN OLAN, AŞINDIRMA SURETİYLE MERMER, GRANİT VB. MALZEMELERİN KESİLMESİ İŞLEMİNDE KULLANILAN DAİRESEL DİSK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.09.2015 TARİHLİ, 425 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
6804.21.00.00.19TR340000150154Büyük resim için tıklayınız350 MM ÇAPINDA, DAİRESEL BİR ŞEKLE SAHİP, İŞ GÖREN KISIMLARI AGLOMERE EDİLMİŞ ELMASTAN OLAN AŞINDIRMA SURETİYLE MERMER, GRANİT VB. MALZEMELERİN KESİLMESİ İŞLEMİNDE KULLANILAN DAİRESEL DİSK.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.09.2015 TARİHLİ, 426 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU21.10.2015 00:00:00
6807.10.00.00.00TR350000150013Büyük resim için tıklayınızPOLYESTERDEN KEÇE TAŞIYICI PE FLİM KAPLI PLASTOMERİK BİTÜM POLİOLEFİN VEYA POLİOLEFİN KOPOLİMER BİLEŞİĞİNİN İLAVE EDİLMESİ İLE MODİFİYE EDİLEN PETROL BİTÜMÜTARİFE YORUM İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 6807ALT POZİSYONU ACIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN21.8.2015 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000150005Büyük resim için tıklayınızELMASLI KESME VE AŞINDIRMA ÇARKLARI-11444 SARCO7W-D180MM X H22.23MM-EN 13236-MAX 8500 RPM 80m/s-7000507678-20-İNTERFLEXTARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ(1) VE (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 6804. ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA VE İZMİR LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 40/12.05.2015 SAYI VE TARİHLİ RAPORUNA İSTİNADEN20.5.2015 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000150006Büyük resim için tıklayınızSENTETİK ELMAS KAPLI KESME VE AŞINDIRMA ÇARKLARI-ELEC BLADE MARBLE-Diameter 180mm.EP Disc 09-2-İNTERFLEXTARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İTAHMAMESİNİN 6804. ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA VE İZMİR LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 40/12.05.2015 SAYI VE TARİHLİ RAPORUNA İSTİNADEN20.5.2015 00:00:00
6804.21.00.00.19TR350000150007Büyük resim için tıklayınızKESİCİ VE AŞINDIRICI DAİREVİ DİSK (ELMAS TESTERE) FES-14 350MM.NORMAL TYPE GRANİTE MAX.PRM:2500 İNTERFLEXTARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLLARININ (1) VE (6) MADDESİ, 82.FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTUNDA YER ALAN "BU POZİSYON, AYRICA ADİ METALDEN İŞ GÖREN KISIMLARI AŞINDIRICI MADDELERLE KAPLANMADAN ÖNCEDE AYNI FONKSİYONLARI YAPABİLECEK DURUMDA OLMALIDIR. BUNUNLA BERABER AŞINDIRICI ALETLERİN ÇOĞU BU POZİSYON HARİCİNDEDİRLER. (6804 POZİSYONUNUN AÇIKLAMA NOTUNA BAKINIZ.) AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 6804 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA VE İZMİR LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 40/12.05.2015 SAYILI RAPORUNA İSTİNADEN20.5.2015 00:00:00
6804.22.30.00.00TR340000150067Büyük resim için tıklayınızSUNİ AŞINDIRICI SERAMİK VEYA SİLİKATTAN BETON VE BENZERİ İÇİN ŞEKİL VERME VE AŞINDIRMA AMAÇLI KULLANILAN AŞINDIRICI DİSK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.04.2015 TARİHLİ, 146 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.22.4.2015 00:00:00
6804.22.30.00.00TR340000150068Büyük resim için tıklayınızSERAMİK VEYA SİLİKATTAN BETON VE BENZERİ YERLER İÇİN ŞEKİL VERME VE AŞINDIRMA AMAÇLI KULLANILAN AŞINDIRICI DİSK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.04.2015 TARİHLİ, 147 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.22.4.2015 00:00:00
6804.22.30.00.00TR340000150069Büyük resim için tıklayınızSUNİ AŞINDIRICI SERAMİK VEYA SİLİKATTAN BETON VE BENZERİ YERLER İÇİN ŞEKİL VERME VE AŞINDIRMA AMAÇLI KULLANILAN AŞINDIRICI DİSK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 68.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.04.2015 TARİHLİ, 145 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.22.4.2015 00:00:00
6813.81.00.10.00TR350000140010Büyük resim için tıklayınızRÖMORKLAR İÇİN FREN SÜRTÜNME AKSAMITARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 6813 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN9.5.2014 00:00:00