Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 12AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBA
FASIL : 65 Başlıklar Ve Aksamı

FasılNoFasıl Açıklaması
6501.00Keçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar dahil):
- Şapka taslakları :
6501.00.00.10.11- - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden
6501.00.00.10.19- - Diğerleri
- Diğerleri :
6501.00.00.90.11- - Kıl keçesinden veya yün ve kıl keçesinden
6501.00.00.90.19- - Diğerleri
6502.00Her nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenarları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):
6502.00.00.10.00- Bitkisel maddelerden olanlar
6502.00.00.90.00- Diğerleri
6504.00.00.00.00Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
65.05Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş veya kroşe şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6505.00.10.00.00- 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar
- Diğerleri:
6505.00.30.00.00- - Siperlikli kasket, kep ve benzerleri
- - Diğerleri:
- - - Bereler, boneler, takkeler, fesler ve benzerleri:
6505.00.90.10.00- - - - Örülmüş maddelerden (doldurulmuş veya keçelenmiş)
6505.00.90.20.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Saç Fileleri:
6505.00.90.30.00- - - - - İnsan saçından olanlar
6505.00.90.40.00- - - - - Diğerleri
6505.00.90.90.00- - - - Diğerleri
65.06Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
6506.10- Koruyucu başlıklar:
- - Plastikten:
6506.10.10.10.00- - - Madenci başlıkları
6506.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğer maddelerden:
6506.10.80.10.00- - - Metalden madenci başlıkları
6506.10.80.90.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
6506.91.00.00.00- - Kauçuktan veya plastikten
6506.99- - Diğer maddelerden olanlar
6506.99.10.00.00- - - 65.01 Pozisyonunda yer alan şapka taslakları ve disklerinden yapılmış kıl keçesinden veya yün ve kılın keçesinden olanlar
6506.99.90.00.00- - - Diğerleri
6507.00Başlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çenealtı kayışları
6507.00.00.00.11- İç şeritler
6507.00.00.00.19- Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum