Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 60 Örme Mensucat

FasılNoFasıl Açıklaması
60.01Örme veya kroşe tüylü mensucat ("uzun tüylü" mensucat ve havlu mensucat dahil) :
6001.10- "Uzun tüylü " mensucat
6001.10.00.00.11- - Sentetik liflerden olanlar
6001.10.00.00.12- - Yünden veya ince hayvan kıllarından, pamuktan veya suni liflerden olanlar
6001.10.00.00.19- - Diğerleri
- Bukleli mensucat:
6001.21.00.00.00- - Pamuktan
6001.22.00.00.00- - Sentetik veya suni liflerden
6001.29- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.29.00.00.11- - - Yün veya ince hayvan kıllarından
- - - Diğerleri
6001.29.00.00.91- - - - İpek ve ipek döküntülerinden
6001.29.00.00.99- - - - Diğerleri
- Diğerleri:
6001.91.00.00.00- - Pamuktan
6001.92.00.00.00- - Sentetik ve suni liflerden
6001.99- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6001.99.00.00.11- - - Yün veya ince hayvan kıllarından
- - - Diğerleri
6001.99.00.00.91- - - -İpek ve ipek döküntülerinden
6001.99.00.00.99- - - -Diğerleri
60.02Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 pozisyonundakiler hariç):
6002.40- Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6002.40.00.00.11- - Sentetik liflerden olanlar
6002.40.00.00.12- - Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar
6002.40.00.00.13- - Diğerleri
6002.90.00.00.00- Diğerleri
60.03Eni 30cm.yi geçmeyen örme veya kroşe mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)
6003.10.00.00.00- Yünden veya ince hayvan kıllarından
6003.20.00.00.00- Pamuktan
6003.30- Sentetik liflerden:
6003.30.10.00.00- - Raschel danteli
6003.30.90.00.00- - Diğerleri
6003.40.00.00.00- Suni liflerden
- Diğerleri
6003.90.00.00.11- - İpek ve ipek döküntülerinden
6003.90.00.00.19- - Diğerleri
60.04Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç)
- Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6004.10.00.00.11- - Sentetik liflerden olanlar
6004.10.00.00.12- - Yünden, pamuktan, suni liflerden olanlar
6004.10.00.00.19- - Diğerleri
6004.90.00.00.00- Diğerleri
60.05Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):
- Pamuktan:
6005.21.00.00.00- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.22.00.00.00- - Boyanmış
6005.23.00.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
6005.24.00.00.00- - Baskılı
- Sentetik liflerden:
6005.35.00.00.00- - Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar
6005.36.00.00.00- - Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış
6005.37.00.00.00- - Diğerleri, boyanmış
6005.38.00.00.00- - Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden
6005.39.00.00.00- - Diğerleri, baskılı
- Suni liflerden:
6005.41.00.00.00- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.42.00.00.00- - Boyanmış
6005.43.00.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
6005.44.00.00.00- - Baskılı
6005.90- Diğerleri
6005.90.10.00.00- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
6005.90.90.00.00- - Diğerleri
60.06Diğer örme veya kroşe mensucat:
6006.10.00.00.00- Yünden veya ince hayvan kıllarından
- Pamuktan:
6006.21.00.00.00- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.22.00.00.00- - Boyanmış
6006.23.00.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.24.00.00.00- - Baskılı
- Sentetik liflerden:
6006.31.00.00.00- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.32.00.00.00- - Boyanmış
6006.33.00.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.34.00.00.00- - Baskılı
- Suni liflerden:
6006.41.00.00.00- - Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.42.00.00.00- - Boyanmış
6006.43.00.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
6006.44.00.00.00- - Baskılı
6006.90.00.00.00- Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum