Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 56 Vatka, Keçe Ve Dokunmamış Mensucat; Özel İplikler; Sicim, Kordon, İp, Halat Ve Bunlardan Mamul Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
56.01Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları:
- Dokumaya elverişli maddelerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya:
5601.21- - Pamuktan:
5601.21.10.00.00- - - Hidrofil
- - - Diğerleri
5601.21.90.00.11- - - - Kimyasal madde emdirilmemiş kulak çubukları
5601.21.90.00.19- - - - Diğerleri
5601.22- - Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden:
- - - Çapı 8 mm. veya daha az olan rulolar :
5601.22.10.00.11- - - - Sigara filtresi
5601.22.10.00.19- - - - Diğerleri
5601.22.90.00.00- - - Diğerleri
5601.29.00.00.00- - Diğerleri
5601.30- Dokumaya elverişli maddelerin kırpıntı, toz ve tarazları
5601.30.00.00.11- - Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerden olanlar
5601.30.00.00.19- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar
56.02Keçeler (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
5602.10- İğne işi keçe ve dikiş-trikotaj usulüyle elde edilen lif mensucat:
- - Emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş:
- - - İğne işi keçeler:
5602.10.11.00.00- - - - 53.03 Pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerinden
5602.10.19.00.00- - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
- - - Dikiş -trikotaj usulüyle elde edilmiş lif mensucat:
5602.10.31.00.00- - - - Yünden veya ince hayvan kıllarından
5602.10.38.00.00- - - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.10.90.00.00- - Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş
- Diğer keçeler (emdirilmemiş, sıvanmamış, kaplanmamış veya lamine edilmemiş):
5602.21.00.00.00- - Yünden veya ince hayvan kıllarından
5602.29- - Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
5602.29.00.00.11- - - Kaba hayvan kıllarından
5602.29.00.00.19- - - Dokumaya elverişli diğer maddelerden
5602.90.00.00.00- Diğerleri
56.03Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın):
- Dokumaya elverişli sentetik ve suni filamentlerden:
5603.11- - m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
5603.11.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
5603.11.90.00.00- - - Diğerleri
5603.12- - m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.12.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
5603.12.90.00.11- - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat
5603.12.90.00.19- - - - Diğerleri
5603.13- - m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.13.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
5603.13.90.00.11- - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat
5603.13.90.00.19- - - - Diğerleri
5603.14- - m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.14.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
5603.14.90.00.00- - - Diğerleri
5603.91- - m2 ağırlığı 25 gr. veya daha az:
- Diğerleri :
5603.91.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
5603.91.90.00.00- - - Diğerleri
5603.92- - m2 ağırlığı 25 gr.ı geçen fakat 70 gr.ı geçmeyenler:
5603.92.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
5603.92.90.00.11- - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat
5603.92.90.00.19- - - - Diğerleri
5603.93- - m2 ağırlığı 70 gr.ı geçen fakat 150 gr.ı geçmeyenler:
5603.93.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
- - - Diğerleri
5603.93.90.00.11- - - - Her iki yüzü birbirine eklenmiş polipropilen döküntü lifleri ile tabaka tabaka tertiplenmiş melt blown merkezi tabakalı termo plastik elastomerlerden müteşekkil dokunmamış mensucat
5603.93.90.00.19- - - - Diğerleri
5603.94- - m2 ağırlığı 150 gr.ı geçenler:
5603.94.10.00.00- - - Sıvanmış veya kaplanmış olanlar
5603.94.90.00.00- - - Diğerleri
56.04Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 54.04 ve 54.05 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış):
5604.10.00.00.00- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar
5604.90- Diğerleri :
- - Poliesterden,naylondan veya diğer poliamidlerden veya viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplikler ( emdirilmiş veya kaplanmış)
- - - Poliamid ve poliester esaslı sentetik filamentlerden:
5604.90.10.11.00- - - - 67 Desitekse kadar
5604.90.10.12.00- - - - 67 Desiteksten yukarı
- - - Viskoz ipeğinden:
5604.90.10.21.00- - - - 67 Desitekse kadar
5604.90.10.22.00- - - - 67 Desiteksten yukarı
- - Diğerleri:
5604.90.90.10.00- - - Vulkanize edilmemiş kauçuk emdirilmiş dokumaya elverişli iplikler
5604.90.90.20.00- - - İpek döküntülerinden elde edilen iplikler
5604.90.90.30.00- - - Jüt iplikleri veya dokumaya elverişli bitkilerden ve ağaç iç kabuğundan elde edilmiş liflerden iplikler
- - - Diğerleri
5604.90.90.90.11- - - - İpek ipliğinden katgüt taklitleri; ipek böceği guddesinden elde edilen iplikler (misina)
5604.90.90.90.12- - - - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş pamuk ipliği
5604.90.90.90.13- - - - Dokumaya elverişli sentetik maddelerden monofiller, şeritler ve benzerleri (suni saman dahil) ve katgüt taklitleri
5604.90.90.90.14- - - - Suni monofiller
5604.90.90.90.19- - - - Diğerleri
5605.00Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri:
5605.00.00.10.00- Kordonlar, sırmalar ve diğer şeritçi ve kaytancı eşyası
5605.00.00.20.00- Üzerine bakır teller sarılarak yapılmış dokumaya elverişli iplikler
5605.00.00.90.00- Diğerleri
5606.00Gipe iplikler, 54.04 ve 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş) (56.05 pozisyonundaki eşya ile gipe edilmiş at kılından iplikler hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette):
5606.00.10.00.00- Şenet iplik
- Diğerleri:
- - Gipe iplikler
5606.00.91.00.11- - - Nep iplikler
5606.00.91.00.19- - - Diğerleri
5606.00.99.00.00- - Diğerleri
56.07Sicimler, kordonlar, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (kauçuk veya plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olsun olmasın):
- Sisalden veya Agave cinsi dokumaya elverişli diğer liflerden:
5607.21- - Biçer-bağlar ipleri
5607.21.00.00.11- - - Tarım makinaları için olanlar
5607.21.00.00.19- - - Diğerleri
5607.29- - Diğerleri:
5607.29.00.10.00- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.29.00.90.00- - - Diğerleri
- Polietilen veya polipropilenden:
5607.41.00.00.00- - Biçer -bağlar ipleri
5607.49- - Diğerleri:
- - - 50 000 Desiteksten fazla (5 gr/m):
- - - - Örülmüş olanlar:
5607.49.11.10.00- - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.49.11.90.00- - - - - Diğerleri
5607.49.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m) :
5607.49.90.10.00- - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.49.90.90.00- - - - Diğerleri
5607.50- Diğer sentetik liflerden:
- - Naylonlardan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden:
- - - 50 000 Desiteksten fazla olanlar (5 gr/m) :
- - - - Örülmüş:
5607.50.11.10.00- - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.50.11.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
5607.50.19.10.00- - - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.50.19.90.00- - - - - Diğerleri
- - - 50 000 Desiteks veya daha az (5 gr/m):
5607.50.30.10.00- - - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.50.30.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğer sentetik liflerden:
5607.50.90.10.00- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.50.90.90.00- - - Diğerleri
5607.90- Diğerleri:
- - Abakadan (Manila kendiri veya Musa textilis Nee) veya diğer sert liflerden (yapraklardan); 53.03 pozisyonundaki jütten veya diğer bitki iç kabuk larından olanlar:
5607.90.20.10.00- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.90.20.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5607.90.90.10.00- - - Çapı 5 mm.den yukarı olan ipler
5607.90.90.90.00- - - Diğerleri
56.08Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler:
- Dokumaya elverişli sentetik ve suni maddelerden:
5608.11- - Hazır balık ağları:
5608.11.20.00.00- - - Sicim, ip ve halattan
5608.11.80.00.00- - - Diğerleri
5608.19- - Diğerleri:
- - - Hazır ağ ve fileler:
- - - - Naylondan veya diğer poliamidlerden olanlar:
5608.19.11.00.00- - - - - Sicim, ip ve halattan
5608.19.19.00.00- - - - - Diğerleri
5608.19.30.00.00- - - - Diğerleri
5608.19.90.00.00- - - Diğerleri
5608.90.00.00.00- Diğerleri
5609.00.00.00.00Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen, 54.04 veya 54.05 pozisyonlarındaki iplikten, şeritten veya benzerIerinden, sicimIerden, kordonlardan, iplerden veya halatlardan eşya

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
5609.00.00.00.00TR350000180026Büyük resim için tıklayınız100% POLYESTERDEN MAMUL,UZUNLAMASINA KESİLMİŞ, İKİ UCUNA İLMEK YAPILMIŞ VE MUHTELİF AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HALATLAR.8.8.2018 00:00:00
5602.10.19.00.00TR340000180026Büyük resim için tıklayınızTESA MARKA 57891-00001-01 KODLU 8X10 CM BOYUTUNDA DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE KESİLMİŞ BİR TARAFI YAPIŞKAN %100 SENTETİK KEÇEGENEL YORUM KURALLARI (1) ,(6) VE XI.BÖLÜM 7 (a) 56.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 29.12.2017 TARİH VE 3417BTB1162 SAYILI TAHLİL ANALİZ RAPORU.7.3.2018 00:00:00
5609.00.00.00.00TR060000170030Büyük resim için tıklayınızFLAT WEBBING SLINGS. POLYESTER SAPAN. YÜKLERİN KALDIRILMASI VEYA İNDİRİLMESİNDE KULLANILAN POLYESTERDEN DOKUNMUŞ MENSUCATIN İKİ UCUNUN KAPATILMASI İLE ELDE EDİLEN KAPALI UÇLAR KALDIRACA TAKILARAK KULLANILAN ÜRÜN. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 5609 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.08.2017 TARİHLİ 0617BTB00110 SAYILI ANALİZ RAPORU19.9.2017 00:00:00
5609.00.00.00.00TR060000170031Büyük resim için tıklayınızROUND SLINGS POLYESTER SAPAN. YÜKLERİN KALDIRILMASI VEYA İNDİRİLMESİNDE KULLANILAN POLYESTERDEN DOKUNMUŞ MENSUCATIN İKİ UCUNUN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE ELDE EDİLEN KALDIRAÇLARA TAKILARAK KULLANILAN ÜRÜN. GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 5609 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.08.2017 TARİHLİ, 0617BTB00111 SAYILI ANALİZ RAPORU. 19.9.2017 00:00:00
5609.00.00.00.00TR060000170025Büyük resim için tıklayınızAĞIR YÜKLERİ KALDIRMAK İÇİN KULLANILAN POLYESTERDEN DOKUNMUŞ VE SEKTÖRDE ADI SAPAN OLARAK BİLİNEN EŞYA. "POLYESTER WEBBING SLING"GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 5609 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.06.2017 TARİHLİ 0617BTB0080 SAYILI ANALİZ RAPORU7.7.2017 00:00:00
5609.00.00.00.00TR350000170012Büyük resim için tıklayınızPOLYESTER SAPAN: YÜKLERİN KALDIRILMASI VE İNDİRİLMESİNDE KULLANILAN, TAŞIDIĞI EŞYAYA ZARAR VERMEYEN, İKİ UCU KALDIRACA ÜNİTEYE BAĞLANMAK ÜZERE TASARLANMIŞ POLYESTERDEN ÖRÜLMÜŞ MALZEMELERDİR.İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3517BTB0057/ 28.03.2017 SAYI VE TARİHLİ RAPORUNDAKİ TESPİTİ DOĞRULTUSUNDA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 5609 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..10.4.2017 00:00:00
5603.13.90.00.19TR340000170112Büyük resim için tıklayınızHEPTAN EMDİRİLMİŞ, %100 VİSKON DOKUNMAMIŞ MENSUCATTAN MAMÜL. (115 gr/m2) MENSUCAT. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 56.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 23.01.2017 TARİHLİ, 3417BTB0036 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 23.3.2017 00:00:00
5608.19.30.00.00TR340000150048Büyük resim için tıklayınız%100 POLYESTER ÖRME MENSUCATTAN MAMUL, ORTA KISMININ BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN MIKNATISLARLA TEFERRUATLANDIRILMIŞ KAPI SİNEKLİĞİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 56.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.22.4.2015 00:00:00