Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 55 Sentetik Ve Suni Devamsız Lifler

FasılNoFasıl Açıklaması
55.01Sentetik filament demetleri:
5501.10.00.00.00- Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar
5501.20.00.00.00- Poliesterlerden olanlar
5501.30.00.00.00- Akrilik veya modakrilik olanlar
5501.40.00.00.00- Polipropilenden olanlar
5501.90.00.00.00- Diğerleri
55.02Suni filament demetleri:
5502.10.00.00.00- Selüloz asetatdan olanlar
5502.90.00.00.00- Diğerleri
55.03Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış):
- Naylon veya diğer poliamidlerden:
5503.11.00.00.00- - Aramidlerden
5503.19.00.00.00- - Diğerleri
5503.20.00.00.00- Poliesterlerden
5503.30.00.00.00- Akrilik veya modakrilik
5503.40.00.00.00- Polipropilenden
5503.90.00.00.00- Diğerleri
55.04Suni devamsız lifler (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için başka şekilde bir işlem görmemiş):
5504.10.00.00.00- Viskoz ipeğinden olanlar
5504.90- Diğerleri
5504.90.00.00.11- - Asetatdan olanlar
5504.90.00.00.12- - Proteik esaslı olanlar
5504.90.00.00.19- - Diğerleri
55.05Sentetik ve suni lif döküntüleri (tarama, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen diğer döküntüler dahil):
5505.10- Sentetik liflerden:
- - Naylon veya diğer poliamidlerden :
5505.10.10.00.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Poliesterlerden :
5505.10.30.00.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.30.00.19- - - Diğerleri
- - Akrilik veya modakrilik :
5505.10.50.00.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.50.00.19- - - Diğerleri
- - Polipropilenden :
5505.10.70.00.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.70.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5505.10.90.00.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.10.90.00.19- - - Diğerleri
5505.20- Suni liflerden :
5505.20.00.00.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5505.20.00.00.18- - Diğerleri
55.06Sentetik devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş):
5506.10.00.00.00- Naylon veya diğer poliamidlerden
5506.20.00.00.00- Poliesterlerden
5506.30.00.00.00- Akrilik veya modakrilik
5506.40.00.00.00- Polipropilenden
5506.90.00.00.00- Diğerleri
5507.00Suni devamsız lifler (karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)
5507.00.00.00.11- Viskozdan lifler
5507.00.00.00.12- Asetatdan lifler:
5507.00.00.00.19- Diğer lifler
55.08Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5508.10- Sentetik devamsız liflerden:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5508.10.10.00.11- - - Poliesterlerden
- - - Diğerleri
5508.10.10.00.12- - - - Akrilik
5508.10.10.00.19- - - - Diğerleri
5508.10.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5508.20- Suni devamsız liflerden:
5508.20.10.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5508.20.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
55.09Sentetik devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız naylon veya diğer poliamidlerin liflerini içerenler:
5509.11.00.00.00- - Tek kat iplikler
5509.12.00.00.00- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester liflerini içerenler:
5509.21.00.00.00- - Tek kat iplikler
5509.22.00.00.00- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler:
5509.31.00.00.00- - Tek kat iplikler
5509.32.00.00.00- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lifleri içeren diğer iplikler:
5509.41.00.00.00- - Tek kat iplikler
5509.42.00.00.00- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
- Devamsız poliester liflerinden diğer iplikler:
5509.51.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece suni devamsız liflerle karışık olanlar
5509.52.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.53.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.59.00.00.00- - Diğerleri
- Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden diğer iplikler:
5509.61.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.62.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.69.00.00.00- - Diğerleri
- Diğer iplikler:
5509.91.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar
5509.92.00.00.00- - Esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar
5509.99.00.00.00- - Diğerleri
55.10Suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
5510.11.00.00.00- - Tek kat iplikler
5510.12.00.00.00- - Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
5510.20.00.00.00- Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık olanlar)
5510.30.00.00.00- Diğer iplikler (esas itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar)
5510.90.00.00.00- Diğer iplikler
55.11Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
5511.10.00.00.00- Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)
5511.20.00.00.00- Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle %85'den az sentetik devamsız lif içerenler)
5511.30.00.00.00- Suni devamsız liflerden
55.12Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız poliester lifleri içerenler:
5512.11- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
5512.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.11.00.90.00- - - Diğerleri
5512.19- - Diğerleri:
- - - Baskılı:
5512.19.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5512.19.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.19.90.90.00- - - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla devamsız akrilik veya modakrilik lifler içerenler:
5512.21- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5512.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.21.00.90.00- - - Diğerleri
5512.29- - Diğerleri:
- - - Baskılı :
5512.29.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.29.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
5512.29.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.29.90.90.00- - - - Diğerleri
5512.91- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
- Diğerleri:
5512.91.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.91.00.90.00- - - Diğerleri
5512.99- - Diğerleri:
- - - Baskılı :
5512.99.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.99.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5512.99.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5512.99.90.90.00- - - - Diğerleri
55.13Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az, m2 .ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağartılmamış veya ağartılmış:
5513.11- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
- - - Genişliği 165 cm. veya daha az olanlar :
5513.11.20.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.11.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 165 cm.yi geçenler:
5513.11.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.11.90.90.00- - - - Diğerleri
5513.12- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5513.12.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.12.00.90.00- - - Diğerleri
5513.13- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5513.13.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.13.00.90.00- - - Diğerleri
5513.19- - Diğer dokunmuş mensucat:
5513.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.19.00.90.00- - - Diğerleri
5513.21- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
- Boyanmış:
5513.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.21.00.90.00- - - Diğerleri
5513.23- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
- - - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5513.23.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.23.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5513.23.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.23.90.90.00- - - - Diğerleri
5513.29- - Diğer dokunmuş mensucat:
5513.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.29.00.90.00- - - Diğerleri
5513.31- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
- Farklı renkteki ipliklerden:
5513.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.31.00.90.00- - - Diğerleri
5513.39- - Diğer dokunmuş mensucat:
5513.39.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.39.00.90.00- - - Diğerleri
- Baskılı:
5513.41- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5513.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.41.00.90.00- - - Diğerleri
5513.49- - Diğer dokunmuş mensucat:
5513.49.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5513.49.00.90.00- - - Diğerleri
55.14Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 'den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler):
- Ağartılmamış veya ağartılmış:
5514.11- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.11.00.90.00- - - Diğerleri
5514.12- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.12.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.12.00.90.00- - - Diğerleri
5514.19- - Diğer dokunmuş mensucat:
- - - Devamsız poliester liflerinden:
5514.19.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5514.19.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.19.90.90.00- - - - Diğerleri
5514.21- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
- Boyanmış:
5514.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.21.00.90.00- - - Diğerleri
5514.22- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.22.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.22.00.90.00- - - Diğerleri
5514.23- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.23.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.23.00.90.00- - - Diğerleri
5514.29- - Diğer dokunmuş mensucat:
5514.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.29.00.90.00- - - Diğerleri
5514.30- Farklı renkteki ipliklerden:
- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
5514.30.10.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.30.10.90.00- - - Diğerleri
- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.30.30.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.30.30.90.00- - - Diğerleri
- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.30.50.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.30.50.90.00- - - Diğerleri
- - Diğer dokunmuş mensucat:
5514.30.90.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.30.90.90.00- - - Diğerleri
5514.41- - Devamsız poliester liflerinden (bez ayağı):
- Baskılı:
5514.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.41.00.90.00- - - Diğerleri
5514.42- - Devamsız poliester liflerinden 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5514.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.42.00.90.00- - - Diğerleri
5514.43- - Devamsız poliester liflerinden diğer dokunmuş mensucat:
5514.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.43.00.90.00- - - Diğerleri
5514.49- - Diğer dokunmuş mensucat:
5514.49.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5514.49.00.90.00- - - Diğerleri
55.15Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat:
- Devamsız poliester liflerinden:
5515.11- - Esas itibariyle veya sadece devamsız viskoz ipeği lifleriyle karışık:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.11.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.11.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı:
5515.11.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.11.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5515.11.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.11.90.90.00- - - - Diğerleri
5515.12- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.12.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.12.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı:
5515.12.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.12.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5515.12.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.12.90.90.00- - - - Diğerleri
5515.13- - Esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
- - - Esas itibariyIe veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile karışık (strayhgarn):
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.13.11.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.13.11.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
5515.13.19.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.13.19.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kıllarıyla karışık (kamgarn):
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.13.91.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.13.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
5515.13.99.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.13.99.90.00- - - - - Diğerleri
5515.19- - Diğerleri:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.19.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı:
5515.19.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.19.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - DiğerIeri:
5515.19.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.19.90.90.00- - - - Diğerleri
5515.21- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentler ile karışık:
- Devamsız akrilik veya modakrilik liflerden:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.21.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.21.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı :
5515.21.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.21.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5515.21.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.21.90.90.00- - - - Diğerleri
5515.22- - Esas itibariyIe veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık:
- - - Esas itibariyle veya sadece karde edilmiş yün veya ince hayvan kılları ile karışık (strayhgarn):
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.22.11.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.22.11.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
5515.22.19.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.22.19.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Esas itibariyle veya sadece taranmış yün veya ince hayvan kılları ile karışık (kamgarn):
- - - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.22.91.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.22.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
5515.22.99.10.00- - - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.22.99.90.00- - - - - Diğerleri
5515.29- - Diğerleri:
5515.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.29.00.90.00- - - Diğerleri
5515.91- - Esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık:
- Diğer dokunmuş mensucat:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.91.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.91.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı:
5515.91.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.91.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5515.91.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.91.90.90.00- - - - Diğerleri
5515.99- - Diğerleri:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5515.99.20.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.99.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Baskılı:
5515.99.40.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.99.40.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5515.99.80.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5515.99.80.90.00- - - - Diğerleri
55.16Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni devamsız lif içerenler:
5516.11- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.11.00.90.00- - - Diğerleri
5516.12- - Boyanmış:
5516.12.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.12.00.90.00- - - Diğerleri
5516.13- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.13.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.13.00.90.00- - - Diğerleri
5516.14- - Baskılı:
5516.14.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.14.00.90.00- - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 85 den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece sentetik veya suni filamentlerle karışık):
5516.21- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.21.00.90.00- - - Diğerleri
5516.22- - Boyanmış:
5516.22.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.22.00.90.00- - - Diğerleri
5516.23- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.23.10.00.00- - - Genişliği 140 cm.veya daha fazla olan jakar mensucat (şiltelik)
- - - Diğerleri:
5516.23.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.23.90.90.00- - - - Diğerleri
5516.24- - Baskılı:
5516.24.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.24.00.90.00- - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 85' den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece yün veya ince hayvan kılları ile karışık):
5516.31- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.31.00.90.00- - - Diğerleri
5516.32- - Boyanmış:
5516.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.32.00.90.00- - - Diğerleri
5516.33- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.33.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.33.00.90.00- - - Diğerleri
5516.34- - Baskılı:
5516.34.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.34.00.90.00- - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 85' den az suni devamsız lif içerenler (esas itibariyle veya sadece pamukla karışık):
5516.41- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5516.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.41.00.90.00- - - Diğerleri
5516.42- - Boyanmış:
5516.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.42.00.90.00- - - Diğerleri
5516.43- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.43.00.90.00- - - Diğerleri
5516.44- - Baskılı:
5516.44.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.44.00.90.00- - - Diğerleri
5516.91- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
- Diğerleri:
5516.91.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.91.00.90.00- - - Diğerleri
5516.92- - Boyanmış:
5516.92.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.92.00.90.00- - - Diğerleri
5516.93- - Farklı renkteki ipliklerden:
5516.93.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.93.00.90.00- - - Diğerleri
5516.94- - Baskılı:
5516.94.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5516.94.00.90.00- - - Diğerleri