Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 54 Sentetik Ve Suni Filamentler, Şeritler Ve Benzeri Sentetik Ve Suni Dokumaya Elverişli Maddeler

FasılNoFasıl Açıklaması
54.01Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
5401.10- Sentetik filamentlerden olanlar:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
- - - Kor (core) iplik:
- - - - Pamuk lifleriyle sarılmış polyester filamentleri :
5401.10.12.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.10.12.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Diğerleri :
5401.10.14.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.10.14.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
- - - Diğerleri :
- - - - Tekstüre iplik :
5401.10.16.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.10.16.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Diğerleri :
5401.10.18.10.00- - - - - 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.10.18.20.00- - - - - 67 Desiteksi geçenler
5401.10.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5401.20- Suni filamentlerden olanlar:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş :
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
5401.20.10.10.11- - - - Viskoz ipeği ipliği
5401.20.10.10.12- - - - Asetat ipeği ipliği
5401.20.10.10.13- - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
5401.20.10.10.19- - - - Suni filamentlerden diğer iplikler
- - - 67 Desiteksi geçenler
5401.20.10.20.11- - - - Viskoz ipeği ipliği
5401.20.10.20.12- - - - Asetat ipeği ipliği
5401.20.10.20.13- - - - Proteik esaslı suni filamentlerden iplikler
5401.20.10.20.19- - - - Suni filamentlerden diğer iplikler
5401.20.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
54.02Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan sentetik mono filamentler dahil) :
- Naylon veya diğer poliamidlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
5402.11- - Aramidlerden olanlar:
5402.11.00.10.00- - - 67 desiteksi geçmeyenler
- - - 67 desiteksi geçenler:
5402.11.00.21.00- - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg.müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
5402.11.00.29.00- - - - Diğerleri
5402.19- - Diğerleri:
5402.19.00.10.00- - - 67 desiteksi geçmeyenler
- - - 67 desiteksi geçenler :
5402.19.00.21.00- - - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
- - - - Diğerleri:
5402.19.00.29.11- - - - - 660 desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.19.00.29.12- - - - - 660 desiteksten yukarı olanlar
5402.20- Poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler, tekstüre edilmiş olsun olmasın:
5402.20.00.10.00- - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - 67 Desiteksi geçenler :
5402.20.00.21.00- - - Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
- - - Diğerleri
5402.20.00.29.11- - - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5402.20.00.29.12- - - - 660 Desiteksten yukarı olanlar
- Tekstüre iplik:
5402.31- - Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler):
5402.31.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.31.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.32.00.00.00- - Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.33- - Poliesterlerden:
5402.33.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.33.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.34- - Polipropilenden:
5402.34.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.34.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.39- - Diğerleri:
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.39.00.10.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.10.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.39.00.20.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.20.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.39.00.20.19- - - - Diğerleri
- Diğer iplikler (tek kat bükülmemiş veya metrede en fazla 50 tur bükülmüş):
5402.44- - Elastomerlerden:
5402.44.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.44.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.45- - Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden:
5402.45.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.45.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.46- - Diğerleri, poliesterlerden (kısmen çekimli):
5402.46.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.46.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.47- - Diğerleri, poliesterlerden:
5402.47.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.47.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.48- - Diğerleri, polipropilenden:
5402.48.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.48.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.49- - Diğerleri:
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.49.00.10.11- - - - Politetraflor etilenden olanlar
5402.49.00.10.12- - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
5402.49.00.10.13- - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
5402.49.00.10.14- - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
5402.49.00.10.15- - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az deevamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.10.16- - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
5402.49.00.10.17- - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.49.00.20.11- - - - Politetraflor etilenden olanlar
5402.49.00.20.12- - - - Cerrahi ipliklerin imaline mahsus laktik asit ve glikol asitin kopolimerlerinden olanlar
5402.49.00.20.13- - - - Baskı haddelerine mahsus elbise kollarının imalinde kullanılan polivinil alkolün tekstüre edilmemiş filament iplikleri
5402.49.00.20.14- - - - Tamamen poliglikolik asitten olanlar
5402.49.00.20.15- - - - Karbon lifli ipliklerin imaline mahsus, uzunluğu 100 m. veya daha fazla, ağırlığı her metrede 0,12 gr. veya daha fazla fakat 3,75 gr.ı geçmeyen, fitil şeklinde olup 1000 veya daha fazla fakat 25 000'den az devamlı filament içeren, ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla akrilonitril içeren tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.20.16- - - - 56.07 Pozisyonunda yer alan eşyaların imaline mahsus 55, 110, 165 veya 1760 desiteksteki bükülmemiş polietilen filament iplikler
5402.49.00.20.17- - - - Tamamen poli (tiyo-1,4-fenilen) den bükülmemiş tek kat sentetik filament iplikler
5402.49.00.20.19- - - - Diğerleri
- Metrede 50 turdan fazla bükülmüş tek kat diğer iplikler:
5402.51- - Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.51.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.51.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.52- - Poliesterlerden:
5402.52.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.52.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.53- - Polipropilenden:
5402.53.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.53.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.59- - Diğerleri:
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.59.00.10.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.00.10.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.59.00.20.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.00.20.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.59.00.20.19- - - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) diğer iplikler:
5402.61- - Naylondan veya diğer poliamidlerden:
5402.61.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.61.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.62- - Poliesterlerden:
5402.62.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.62.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.63- - Polipropilenden:
5402.63.00.10.00- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.63.00.20.00- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.69- - Diğerleri :
- - - 6,7 Teksi geçmeyenler
5402.69.00.10.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.00.10.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - 6,7 Teksi geçenler
5402.69.00.20.11- - - - Akrilik esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.00.20.12- - - - Vinil esaslı sentetik filamentlerden
5402.69.00.20.19- - - - Diğerleri
54.03Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) (67 desiteksten az olan suni monofilament dahil):
5403.10- Viskoz ipeğinden yüksek mukavemetli iplik :
5403.10.00.10.00- - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - 67 Desiteksi geçenler
5403.10.00.20.11- - - 660 Desitekse (dahil) kadar olanlar
5403.10.00.20.12- - - 660 Desiteksten yukarı olanlar
5403.31- - Viskoz ipeğinden (bükülmemiş veya metrede en fazla 120 tur bükülmüş):
- Tek kat diğer iplikler:
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.31.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.31.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.31.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.31.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.31.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.31.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.32- - Viskoz ipeğinden (metrede 120 turdan fazla bükülmüş):
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.32.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.32.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.32.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.32.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.32.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.32.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.33- - Selüloz asetattan:
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.33.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.33.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.33.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.33.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.33.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.33.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.39- - Diğerleri :
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.39.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.39.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.39.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.39.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.39.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.39.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.41- - Viskoz ipeğinden :
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kabIe) diğer iplikler:
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.41.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.41.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.41.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.41.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.41.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.41.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.42- - Selüloz asetattan :
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.42.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.42.00.10.19- - - - - Diğerleri
5403.42.00.10.29- - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.42.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.42.00.20.19- - - - - Diğerleri
5403.42.00.20.29- - - - Diğerleri
5403.49- - Diğerleri :
- - - 67 Desiteksi geçmeyenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.49.00.10.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.49.00.10.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
5403.49.00.10.21- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.49.00.10.29- - - - - Diğerleri
- - - 67 Desiteksi geçenler
- - - - Tekstüre iplik
5403.49.00.20.11- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.49.00.20.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
5403.49.00.20.21- - - - - Proteik esaslı suni filamentlerden
5403.49.00.20.29- - - - - Diğerleri
54.04Sentetik monofilamentler (67 desiteks veya daha fazla olup,enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görünen genişliği 5 mm. yi geçmeyen dokumaya elverişli sentetik maddelerden):
- Monofilamentler:
5404.11.00.00.00- - Elastomerlerden
5404.12.00.00.00- - Diğerleri, polipropilenden
5404.19.00.00.00- - Diğerleri
5404.90- Diğerleri
5404.90.10.00.00- - Polipropilenden
5404.90.90.00.00- - Diğerleri
5405.00Suni monofilamentler ( 67 desiteks veya daha fazla olup, enine kesiti 1 mm. yi geçmeyenler) ; şerit ve benzerleri (suni saman gibi) (görünen genişliği 5 mm.yi geçmeyen dokumaya elverişli suni maddelerden)
5405.00.00.00.11- Monofilamentler
5405.00.00.00.19- Diğerleri
54.06Sentetik ve suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
5406.00.00.10.00- Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla)
5406.00.00.90.00- Diğerleri
54.07Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
5407.10- Naylon veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden elde edilen yüksek mukavemetli ipliklerden dokunmuş mensucat:
5407.10.00.10.00- - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - Diğerleri
5407.10.00.90.11- - - Paraşütlük mensucat
5407.10.00.90.12- - - Çadırlık mensucat
5407.10.00.90.19- - - Diğerleri
5407.20- Şerit ve benzerlerinden dokunmuş mensucat:
- - Polietilen veya polipropilenden olanlar:
- - - Genişliği 3 m.den az olanlar :
5407.20.11.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.20.11.90.00- - - - Diğerleri
- - - Genişliği 3 m. veya daha fazla olanlar :
5407.20.19.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.20.19.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5407.20.90.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.20.90.90.00- - - Diğerleri
5407.30- XI. Bölümün 9 numaralı notunda belirtilen mensucat
5407.30.00.10.00- - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5407.30.00.90.00- - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):
5407.41- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.41.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.41.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.41.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.41.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.42- - Boyanmış:
5407.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.42.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.42.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.42.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.42.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.43- - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.43.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.43.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.43.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.43.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.44- - Baskılı:
5407.44.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.44.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.44.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.44.00.90.19- - - - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre poliester filamentleri içerenler):
5407.51- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.51.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.51.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.51.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.51.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.52- - Boyanmış:
5407.52.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.52.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.52.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.52.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.52.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.53- - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.53.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.53.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.53.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.53.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.53.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.54- - Baskılı:
5407.54.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.54.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.54.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.54.00.90.19- - - - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla poliester filamentleri içerenler):
5407.61- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla tekstüre edilmemiş poliester filamentleri içerenler:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.61.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.61.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.61.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.61.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5407.61.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Boyanmış:
5407.61.30.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.61.30.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.61.30.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.61.30.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5407.61.30.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.61.50.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.61.50.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.61.50.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.61.50.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5407.61.50.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Baskılı :
5407.61.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.61.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.61.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.61.90.90.19- - - - - Diğerleri
5407.69- - Diğerleri:
- - - Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.69.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.69.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.69.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.69.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5407.69.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri .
5407.69.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5407.69.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5407.69.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5407.69.90.90.19- - - - - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik filamentleri içerenler):
5407.71- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5407.71.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.71.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.71.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.71.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.71.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.72- - Boyanmış:
5407.72.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.72.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.72.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.72.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.72.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.73- - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.73.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.73.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.73.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.73.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.73.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.74- - Baskılı:
5407.74.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.74.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.74.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.74.00.90.19- - - - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık olanlar):
5407.81- - Ağartılmamış veya ağartılmış :
5407.81.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.81.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.81.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.81.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.81.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.82- - Boyanmış:
5407.82.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.82.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.82.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.82.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.82.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.83- - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.83.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.83.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.83.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.83.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.83.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.84- - Baskılı:
5407.84.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.84.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.84.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.84.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.91- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
- Diğer dokunmuş mensucat:
5407.91.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.91.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.91.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.91.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.91.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.92- - Boyanmış:
5407.92.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.92.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.92.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.92.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.92.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.93- - Farklı renkteki ipliklerden:
5407.93.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.93.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.93.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.93.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5407.93.00.90.19- - - - Diğerleri
5407.94- - Baskılı:
5407.94.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5407.94.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5407.94.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5407.94.00.90.19- - - - Diğerleri
54.08Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil):
5408.10- Viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten dokunmuş mensucat
5408.10.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - Diğerleri
5408.10.00.90.11- - - Paraşütlük mensucat
5408.10.00.90.12- - - Çadırlık mensucat
5408.10.00.90.19- - - Diğerleri
- Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler):
5408.21- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5408.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.21.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.21.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.21.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5408.21.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.22- - Boyanmış:
- - - Genişliği 135 cm. yi geçen fakat 155 cm. yi geçmeyen, bez ayağı, dimi, kırık dimi veya saten dokunmuş olanlar:
5408.22.10.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5408.22.10.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5408.22.10.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5408.22.10.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5408.22.10.90.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5408.22.90.10.00- - - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri
5408.22.90.90.11- - - - - Döşemelik mensucat
5408.22.90.90.12- - - - - Perdelik mensucat
5408.22.90.90.13- - - - - Astarlık mensucat
5408.22.90.90.19- - - - - Diğerleri
5408.23- - Farklı renkteki ipliklerden:
5408.23.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5408.23.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.23.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.23.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5408.23.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.24- - Baskılı:
5408.24.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.24.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.24.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.24.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.31- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
- Diğer dokunmuş mensucat:
5408.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.31.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.31.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.31.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5408.31.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.32- - Boyanmış:
5408.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.32.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.32.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.32.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5408.32.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.33- - Farklı renkteki ipliklerden:
5408.33.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.33.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.33.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.33.00.90.13- - - - Astarlık mensucat
5408.33.00.90.19- - - - Diğerleri
5408.34- - Baskılı:
5408.34.00.10.00- - - Elastiki mensucat ( kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri
5408.34.00.90.11- - - - Döşemelik mensucat
5408.34.00.90.12- - - - Perdelik mensucat
5408.34.00.90.19- - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
5404.19.00.00.00TR060000190021Büyük resim için tıklayınızHemodiyalizde kullanılan membran filtre için hollow fiber. Hemodiyaliz, yarı geçirgen bir membran aracılığıyla hastanın kanı ve uygun diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişimini temel alan bir tedavi şeklidir. Hemodiyaliz işleminin yapılabilmesi için 1-2 m2 genişliğindeki bir diyaliz membranı parçasının steril, kan akımına uygun, az yer kaplayacak ve pratik kullanımlı bir şekle getirilmesi gerekir. Bu amaca uygun içinde diyaliz membranının bulunduğu, genellikle bir seferlik kullanıma uygun imal edilmiş gereçlere "diyalizer" denilmektedir. Diyalizer içindeki diyaliz membranları ise hollow fiber bundle dan oluşturmaktadır.Genel yorum kuralları madde 1 ve 6, gümrük tarife cetveli izahnamesi 5404 pozisyonu açıklama notları ve ankara laboratuvar müdürlüğü12.07.2019 tarihli 0619BTB0075 nolu tahlil raporu18.7.2019 00:00:00