Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 53 Dokumaya Elverişli Diğer Bitkisel Lifler; Kağıt İpliği Ve Kağıt İpliğinden Dokunmuş Mensucat

FasılNoFasıl Açıklaması
53.01Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntü dahil) :
5301.10.00.00.00- Keten (ham veya suda ıslatılmış)
- Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş):
5301.21.00.00.00- - Kırılmış veya kabukları çıkarılmış
5301.29.00.00.00- - Diğerleri
5301.30- Keten kıtık ve döküntüleri:
5301.30.00.00.11- - Kıtıklar
- - Keten döküntüleri:
5301.30.00.00.21- - - Ditme suretiyle elde edilenler
5301.30.00.00.29- - - Diğerleri
53.02Kendir (cannabis sativa L.) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
5302.10.00.00.00- Kendir (ham veya suda ıslatılmış)
5302.90- Diğerleri :
5302.90.00.00.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5302.90.00.00.19- - Diğerleri
53.03Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (keten, kendir ve rami hariç) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
5303.10.00.00.00- Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (ham veya suda ıslatılmış)
5303.90- Diğerleri
5303.90.00.00.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5303.90.00.00.19- - Diğerleri
53.05Hindistan cevizi, abaka (Manila kendiri veya Musa textilis Nee), rami ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); bu liflerin kıtık, tarama ve diğer döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil):
- Sisal ve Agave cinsi dokumaya elverişli diğer lifler (ham):
5305.00.00.10.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.10.19- - Diğerleri
- Hindistan cevizinden (koko):
5305.00.00.20.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.20.19- - Diğerleri
- Abakadan:
5305.00.00.30.11- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.30.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Ramiden:
5305.00.00.91.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.91.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5305.00.00.99.11- - - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5305.00.00.99.19- - - Diğerleri
53.06Keten iplikleri:
5306.10- Tek kat iplikler:
- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş:
5306.10.10.00.00- - - 833,3 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 12 'yi geçmeyenler)
5306.10.30.00.00- - - 833,3 Desiteksten az fakat 277,8 desiteksten az olmayanlar (metrik numarası 12 'yi geçen fakat 36 'yı geçmeyenler)
5306.10.50.00.00- - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36'yı geçenler)
5306.10.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5306.20- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler:
5306.20.10.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5306.20.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
53.0753.03 Pozisyonundaki jüt ipliği veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden iplikler:
5307.10.00.00.00- Tek kat iplikler
5307.20.00.00.00- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
53.08Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler; kağıt iplikleri:
5308.10.00.00.00- Hindistan cevizi ipliği (koko)
5308.20- Kendir ipliği:
5308.20.10.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş
5308.20.90.00.00- - Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5308.90- Diğerleri:
- - Rami iplikleri:
5308.90.12.00.00- - - 277,8 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 36'yı geçmeyenler)
5308.90.19.00.00- - - 277,8 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 36 'yı geçenler)
5308.90.50.00.00- - Kağıt iplikleri
5308.90.90.00.00- - Diğerleri
53.09Ketenden dokunmuş mensucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler:
5309.11- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
- - - Ağartılmamış:
5309.11.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5309.11.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Ağartılmış :
5309.11.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5309.11.90.90.00- - - - Diğerleri
5309.19- - Diğerleri:
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5309.19.00.10.11- - - - Boyanmış olanlar
5309.19.00.10.12- - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar
5309.19.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
5309.19.00.90.11- - - - Boyanmış olanlar
5309.19.00.90.12- - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar
5309.19.00.90.19- - - - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle % 85 den az keten içerenler:
5309.21- - Ağartılmamış veya ağartılmış:
5309.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5309.21.00.90.00- - - Diğerleri
5309.29- - Diğerleri:
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5309.29.00.10.11- - - - Boyanmış olanlar
5309.29.00.10.12- - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar
5309.29.00.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
5309.29.00.90.11- - - - Boyanmış olanlar
5309.29.00.90.12- - - - Farklı renkteki ipliklerden olanlar
5309.29.00.90.19- - - - Diğerleri
53.1053.03 Pozisyonundaki jütden veya diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden dokunmuş mensucat:
5310.10- Ağartılmamış:
- - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler:
5310.10.10.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5310.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Genişliği 150 cm.yi geçenler:
- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5310.10.90.10.11- - - - Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler
5310.10.90.10.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
5310.10.90.90.11- - - - Genişliği 150 cm.yi geçen fakat 310 cm.yi geçmeyenler
5310.10.90.90.19- - - - Diğerleri
5310.90- Diğerleri
- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5310.90.00.10.11- - - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler
5310.90.00.10.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
5310.90.00.90.11- - - Genişliği 150 cm.yi geçmeyenler
5310.90.00.90.19- - - Diğerleri
5311.00Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:
- Ramiden dokunmuş mensucat:
5311.00.10.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.10.90.00- - Diğerleri
- Diğerleri
- - Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden mensucat:
- - - Kendirden mensucat:
5311.00.90.10.00- - - - Ağartılmamış kendirden yelken ve çadır bezi
- - - - Diğerleri:
5311.00.90.21.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.29.00- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
5311.00.90.31.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.39.00- - - - Diğerleri
- - Kağıt ipliğinden mensucat:
5311.00.90.41.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5311.00.90.49.00- - - Diğerleri