Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 52 Pamuk

FasılNoFasıl Açıklaması
5201.00Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :
5201.00.10.00.00- Hidrofil veya ağartılmış pamuklar
5201.00.90.00.00- Diğerleri
52.02Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
5202.10- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) :
5202.10.00.00.11- - Üstüpü
5202.10.00.00.19- - Diğerleri
- DiğerIeri:
5202.91- - Ditme suretiyle elde edilen döküntüler :
5202.91.00.00.11- - - Penye telefi
5202.91.00.00.12- - - Tarak telefi
5202.91.00.00.13- - - Üstüpü
5202.91.00.00.19- - - Diğerleri
5202.99- - Diğerleri :
5202.99.00.00.11- - - Üstübü
5202.99.00.00.12- - - Tarak telefi
5202.99.00.00.13- - - Penye telefi
5202.99.00.00.18- - - Diğerleri
5203.00.00.00.00Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)
52.04Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
- Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
5204.11.00.00.00- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5204.19.00.00.00- - Diğerleri
5204.20- Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar :
5204.20.00.00.11- - % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5204.20.00.00.12- - % 85'den az pamuk içerenler
52.05Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) :
- Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5205.11.00.00.00- - 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4'ü geçmeyen
5205.12.00.00.00- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler)
5205.13.00.00.00- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen)
5205.14.00.00.00- - 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen)
5205.15- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen):
5205.15.10.00.00- - - 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 120'yi geçmeyen)
5205.15.90.00.00- - - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)
- Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):
5205.21.00.00.00- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5205.22.00.00.00- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5205.23.00.00.00- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5205.24.00.00.00- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5205.26.00.00.00- - 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen)
5205.27.00.00.00- - 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 94 'ü geçen 120'yi geçmeyen)
5205.28.00.00.00- - 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120'yi geçen)
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5205.31- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.31.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.31.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.31.00.90.00- - - Diğerleri
5205.32- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5205.32.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.32.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.32.00.90.00- - - Diğerleri
5205.33- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52' yi geçmeyen):
5205.33.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.33.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.33.00.90.00- - - Diğerleri
5205.34- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen):
5205.34.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.34.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.34.00.90.00- - - Diğerleri
5205.35- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80 'i geçen) :
5205.35.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.35.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.35.00.90.00- - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
5205.41- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5205.41.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.41.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.41.00.90.00- - - Diğerleri
5205.42- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5205.42.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.42.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.42.00.90.00- - - Diğerleri
5205.43- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen):
5205.43.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.43.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.43.00.90.00- - - Diğerleri
5205.44- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52'yi geçen 80'i geçmeyen):
5205.44.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.44.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.44.00.90.00- - - Diğerleri
5205.46- - Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen 94'ü geçmeyen) :
5205.46.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.46.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.46.00.90.00- - - Diğerleri
5205.47- - Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 94'ü geçen 120 'yi geçmeyen):
5205.47.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.47.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.47.00.90.00- - - Diğerleri
5205.48- - Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 120'yi geçen):
5205.48.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5205.48.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5205.48.00.90.00- - - Diğerleri
52.06Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):
- Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):
5206.11.00.00.00- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5206.12.00.00.00- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5206.13.00.00.00- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5206.14.00.00.00- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5206.15.00.00.00- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)
- Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):
5206.21.00.00.00- - 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçmeyen)
5206.22.00.00.00- - 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen)
5206.23.00.00.00- - 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
5206.24.00.00.00- - 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
5206.25.00.00.00- - 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80'i geçen)
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
5206.31- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.31.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.31.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.31.00.90.00- - - Diğerleri
5206.32- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5206.32.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.32.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.32.00.90.00- - - Diğerleri
5206.33- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43' ü geçen 52'yi geçmeyen):
5206.33.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.33.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.33.00.90.00- - - Diğerleri
5206.34- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80 'i geçmeyen):
5206.34.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.34.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.34.00.90.00- - - Diğerleri
5206.35- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen):
5206.35.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.35.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.35.00.90.00- - - Diğerleri
- Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
5206.41- - Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat ipliklerden (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçmeyen):
5206.41.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.41.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.41.00.90.00- - - Diğerleri
5206.42- - Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14'ü geçen 43'ü geçmeyen):
5206.42.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.42.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.42.00.90.00- - - Diğerleri
5206.43- - Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43'ü geçen 52' i geçmeyen):
5206.43.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.43.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.43.00.90.00- - - Diğerleri
5206.44- - Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen):
5206.44.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.44.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.44.00.90.00- - - Diğerleri
5206.45- - Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80'i geçen):
5206.45.00.10.00- - - Balıkağı ipliği
5206.45.00.20.00- - - Diğer ağ iplikleri
5206.45.00.90.00- - - Diğerleri
52.07Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
5207.10.00.00.00- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
5207.90.00.00.00- Diğerleri
52.08Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5208.11- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
5208.11.10.00.00- - - Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat
- - - Diğerleri:
5208.11.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5208.11.90.91.00- - - - - Fasoneli
5208.11.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5208.12- - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.12.16.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.12.16.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.12.16.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :
5208.12.19.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.12.19.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.12.19.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :
5208.12.96.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.12.96.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.12.96.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :
5208.12.99.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.12.99.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.12.99.92.00- - - - - - Fasonesiz
5208.13- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5208.13.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.13.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.13.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.19- - Diğer mensucat :
5208.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerler birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.19.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.19.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.21- - Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler):
- Ağartılmış:
5208.21.10.00.00- - - Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat
- - - Diğerleri :
5208.21.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5208.21.90.91.00- - - - - Fasoneli
5208.21.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5208.22- - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.22.16.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.22.16.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.22.16.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler :
5208.22.19.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.22.19.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.22.19.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler :
5208.22.96.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.22.96.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.22.96.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm.yi geçenler :
5208.22.99.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.22.99.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.22.99.92.00- - - - - - Fasonesiz
5208.23- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5208.23.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.23.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.23.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.29- - Diğer mensucat :
5208.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.29.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.29.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.31- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler) :
- Boyanmış:
5208.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.31.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.31.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.32- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler :
5208.32.16.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.32.16.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.32.16.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:
5208.32.19.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.32.19.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.32.19.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler:
5208.32.96.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.32.96.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.32.96.92.00- - - - - - Fasonesiz
- - - - Genişliği 165 cm. yi geçenler:
5208.32.99.10.00- - - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - - Diğerleri :
5208.32.99.91.00- - - - - - Fasoneli
5208.32.99.92.00- - - - - - Fasonesiz
5208.33- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5208.33.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.33.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.33.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.39- - Diğer mensucat:
5208.39.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.39.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.39.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.41- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
- Farklı renkteki ipliklerden:
5208.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.41.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.41.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.42- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
5208.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.42.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.42.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.43- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5208.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.43.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.43.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.49- - Diğer mensucat:
5208.49.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.49.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.49.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.51- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
- Baskılı:
5208.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.51.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.51.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.52- - Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler) :
5208.52.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5208.52.00.91.00- - - - Fasoneli
5208.52.00.92.00- - - - Fasonesiz
5208.59- - Diğer mensucat:
- - - 3'lü veya 4'lü dimi ( kırık dimi dahil):
5208.59.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri:
5208.59.10.91.00- - - - - Fasoneli
5208.59.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Diğerleri
5208.59.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri:
5208.59.90.91.00- - - - - Fasoneli
5208.59.90.92.00- - - - - Fasonesiz
52.09Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):
- Ağartılmamış:
5209.11- - Bez ayağı:
5209.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.11.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.11.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.12- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.12.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.12.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.12.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.19- - Diğer mensucat:
5209.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.19.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.19.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.21- - Bez ayağı:
- Ağartılmış:
5209.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.21.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.21.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.22- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.22.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.22.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.22.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.29- - Diğer mensucat:
5209.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.29.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.29.00.92.00- - - - Fasonesiz
- Boyanmış:
5209.31- - Bez ayağı:
5209.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.31.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.31.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.32- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.32.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.32.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.39- - Diğer mensucat:
5209.39.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.39.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.39.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.41- - Bez ayağı:
- Farklı renkteki ipliklerden:
5209.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.41.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.41.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.42- - Denim:
5209.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.42.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.42.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.43- - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil):
5209.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.43.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.43.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.49- - Diğer mensucat:
5209.49.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.49.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.49.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.51- - Bez ayağı:
- Baskılı:
5209.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.51.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.51.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.52- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5209.52.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.52.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.52.00.92.00- - - - Fasonesiz
5209.59- - Diğer mensucat:
5209.59.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5209.59.00.91.00- - - - Fasoneli
5209.59.00.92.00- - - - Fasonesiz
52.10Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
- Ağartılmamış:
5210.11- - Bez ayağı:
5210.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.11.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.11.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.19- - Diğer mensucat:
5210.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.19.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.19.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.21- - Bez ayağı:
- Ağartılmış:
5210.21.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar) :
- - - Diğerleri :
5210.21.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.21.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.29- - Diğer mensucat:
5210.29.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.29.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.29.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.31- - Bez ayağı:
- Boyanmış:
5210.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.31.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.31.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.32- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5210.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.32.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.32.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.39- - Diğer mensucat:
5210.39.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.39.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.39.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.41- - Bez ayağı
- Farklı renkteki ipliklerden:
5210.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.41.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.41.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.49- - Diğer mensucat:
5210.49.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.49.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.49.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.51- - Bez ayağı:
- Baskılı:
5210.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.51.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.51.00.92.00- - - - Fasonesiz
5210.59- - Diğer mensucat:
5210.59.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5210.59.00.91.00- - - - Fasoneli
5210.59.00.92.00- - - - Fasonesiz
52.11Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler):
- Ağartılmamış:
5211.11- - Bez ayağı :
5211.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.11.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.11.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.12- - 3 'lü veya 4 'lü dimi (kırık dimi dahil):
5211.12.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.12.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.12.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.19- - Diğer mensucat:
5211.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.19.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.19.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.20- Ağartılmış:
5211.20.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - Diğerleri :
5211.20.00.91.00- - - Fasoneli
5211.20.00.92.00- - - Fasonesiz
5211.31- - Bez ayağı :
- Boyanmış :
5211.31.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.31.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.31.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.32- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil):
5211.32.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.32.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.32.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.39- - Diğer mensucat:
5211.39.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.39.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.39.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.41- - Bez ayağı:
- Farklı renkteki ipliklerden:
5211.41.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.41.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.41.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.42- - Denim:
5211.42.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.42.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.42.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.43- - 3'lü veya 4'lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil) :
5211.43.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.43.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.43.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.49- - Diğer mensucat:
- - - Jakar mensucat:
5211.49.10.10.00- - - - Fasoneli
5211.49.10.20.00- - - - Fasonesiz
- - - Diğerleri :
5211.49.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri:
5211.49.90.91.00- - - - - Fasoneli
5211.49.90.92.00- - - - - Fasonesiz
- Baskılı:
5211.51- - Bez ayağı :
5211.51.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.51.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.51.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.52- - 3'lü veya 4'lü dimi (kırık dimi dahil) :
5211.52.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.52.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.52.00.92.00- - - - Fasonesiz
5211.59- - Diğer mensucat :
5211.59.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - Diğerleri :
5211.59.00.91.00- - - - Fasoneli
5211.59.00.92.00- - - - Fasonesiz
52.12Pamuktan dokunmuş diğer mensucat:
- M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:
5212.11- - Ağartılmamış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.11.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.11.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.11.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.11.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.11.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.11.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.12- - Ağartılmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:
5212.12.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.12.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.12.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.12.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.12.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.12.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.13- - Boyanmış
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.13.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.13.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.13.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.13.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.13.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.13.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.14- - Farklı renkteki ipliklerden:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar:
5212.14.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.14.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.14.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.14.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.14.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.14.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.15- - Baskılı:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.15.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.15.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.15.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.15.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.15.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.15.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.21- - Ağartılmamış:
- M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.21.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.21.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.21.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.21.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.21.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.21.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.22- - Ağartılmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.22.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.22.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.22.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.22.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.22.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.22.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.23- - Boyanmış:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.23.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.23.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.23.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.23.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.23.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.23.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.24- - Farklı renkteki ipliklerden:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.24.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.24.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.24.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar :
5212.24.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.24.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.24.90.92.00- - - - - Fasonesiz
5212.25- - Baskılı:
- - - Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar :
5212.25.10.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.25.10.91.00- - - - - Fasoneli
5212.25.10.92.00- - - - - Fasonesiz
- - - Başka surette karışık olanlar:
5212.25.90.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- - - - Diğerleri :
5212.25.90.91.00- - - - - Fasoneli
5212.25.90.92.00- - - - - Fasonesiz