Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 51 Yapağı Ve Yün, İnce Veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik Ve Dokunmuş Mensucat

FasılNoFasıl Açıklaması
51.01Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :
- Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):
- - Kırkma yapağı :
5101.11.00.10.00- - - Merinos yapağısı
5101.11.00.20.00- - - Kirli şevyot
5101.11.00.90.00- - - Diğerleri
5101.19- - Diğerleri :
5101.19.00.10.00- - - Merinos yapağısı
5101.19.00.20.00- - - Kirli şevyot
5101.19.00.90.00- - - Diğerleri
5101.21- - Kırkma yün :
- Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):
5101.21.00.10.00- - - Merinos yünü
5101.21.00.90.00- - - Diğerleri
5101.29- - Diğerleri :
5101.29.00.10.00- - - Merinos yünü
5101.29.00.90.00- - - Diğerleri
5101.30.00.00.00- Karbonize edilmiş
51.02İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):
- İnce hayvan kılları:
- - Kaşmir keçisi kılı:
5102.11.00.10.00- - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.11.00.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Ankara tavşanı kılı :
5102.19.10.10.00- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Alpaka, lama ve vikunya kılı :
5102.19.30.10.00- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
5102.19.40.10.00- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.40.90.00- - - - Diğerleri
- - -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı :
5102.19.90.10.00- - - - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
5102.19.90.90.00- - - - Diğerleri
5102.20- Kaba hayvan kılları :
5102.20.00.10.00- - Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
- - Diğerleri
5102.20.00.90.11- - - Adi keçi kılı
5102.20.00.90.19- - - Diğerleri
51.03Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):
5103.10- Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:
5103.10.10.00.00- - Karbonize edilmemiş
5103.10.90.00.00- - Karbonize edilmiş
5103.20- Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:
5103.20.00.00.10- - İplik döküntüleri
- - Diğerleri:
5103.20.00.00.21- - - Karbonize edilmemiş
5103.20.00.00.22- - - Karbonize edilmiş
5103.30.00.00.00- Kaba hayvan kılı döküntüleri
5104.00Yün,ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri
5104.00.00.00.11- Şodi ve mungo
5104.00.00.00.19- Diğerleri
51.05Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) (yığın halinde taranmış yün dahil):
5105.10- Karde edilmiş yünler
5105.10.00.00.11- - Merinos yünü
5105.10.00.00.19- - Diğer yünler
- Yün "tops"ları ve diğer taranmış yünler:
5105.21.00.00.00- - Yığın halinde taranmış
5105.29.00.00.00- - Diğerleri
- İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
5105.31.00.00.00- - Kaşmir keçisi kılı
5105.39- - Diğerleri:
5105.39.00.00.11- - - Tiftikler
5105.39.00.00.19- - - Diğerleri
5105.40.00.00.00- Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
51.06Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
5106.10- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5106.10.10.00.00- - Ağartılmamış
5106.10.90.00.00- - Diğerleri
5106.20- Ağırlık itibariyle % 85'ten az yün içerenler:
5106.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler
- - Diğerleri :
5106.20.91.00.00- - - Ağartılmamış
5106.20.99.00.00- - - Diğerleri
51.07Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
5107.10- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
5107.10.10.00.00- - Ağartılmamış
5107.10.90.00.00- - Diğerleri
5107.20- Ağırlık itibariyle % 85'den az yün içerenler:
- - Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler:
5107.20.10.00.00- - - Ağartılmamış
5107.20.30.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık olanlar:
5107.20.51.00.00- - - - Ağartılmamış
5107.20.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - Başka şekilde karıştırılmış olanlar:
5107.20.91.00.00- - - - Ağartılmamış
5107.20.99.00.00- - - - Diğerleri
51.08İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
5108.10- Karde edilmiş:
- - Ağartılmamış:
5108.10.10.00.11- - - Tiftikler
5108.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5108.10.90.00.11- - - Tiftikler
5108.10.90.00.19- - - Diğerleri
5108.20- Taranmış:
- - Ağartılmamış:
5108.20.10.00.11- - - Tiftikler
5108.20.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
5108.20.90.00.11- - - Tiftikler
5108.20.90.00.19- - - Diğerleri
51.09Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
5109.10- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler :
- - Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen 500 gr.ı geçmeyenler
5109.10.10.00.11- - - Yünden iplikler
5109.10.10.00.12- - - İnce hayvan kılından iplikler
- - Diğerleri
5109.10.90.00.11- - - Yünden iplikler
5109.10.90.00.12- - - İnce hayvan kılından iplikler
5109.90.00.00.00- Diğerleri
5110.00Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
5110.00.00.10.00-Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
5110.00.00.90.00- Diğerleri
51.11Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat :
- Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
5111.11- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.11.00.90.00- - - Diğerleri
5111.19- - Diğerleri
5111.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.19.00.90.00- - - Diğerleri
5111.20- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar):
5111.20.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.20.00.90.00- - Diğerleri
5111.30- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
5111.30.10.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.10.90.00- - - Diğerleri
- - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
5111.30.80.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.30.80.90.00- - - Diğerleri
5111.90- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
5111.90.10.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
5111.90.91.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.91.90.00- - - - Diğerleri
- - - M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
5111.90.98.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5111.90.98.90.00- - - - Diğerleri
51.12Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat:
- Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
5112.11- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.11.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.11.00.90.00- - - Diğerleri
5112.19- - Diğerleri:
5112.19.00.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.19.00.90.00- - - Diğerleri
5112.20- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar) :
5112.20.00.10.00- - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.20.00.90.00- - Diğerleri
5112.30- Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.30.10.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.10.90.00- - - Diğerleri
- - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.30.80.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.30.80.90.00- - - Diğerleri
5112.90- Diğerleri:
- - Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
5112.90.10.10.00- - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
5112.90.91.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.91.90.00- - - - Diğerleri
- - - M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
5112.90.98.10.00- - - - Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
5112.90.98.90.00- - - - Diğerleri
5113.00Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:
5113.00.00.10.00- Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
- Diğerleri
5113.00.00.90.11- - At kılından mensucat
5113.00.00.90.12- - Adi keçi kılından mensucat
5113.00.00.90.19- - Diğer kaba hayvan kılından mensucat