Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 11DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA
FASIL : 50 İpek

FasılNoFasıl Açıklaması
5001.00.00.00.00Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları
5002.00.00.00.00Ham ipek (bükülmemiş)
50.03İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil)
5003.00.00.00.18- Ditme suretiyle elde edilen döküntüler
5003.00.00.00.29- Diğer döküntüler
5004.00İpek ipliği (ipek döküntülerinden elde edilen iplikler hariç) (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
- Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5004.00.10.00.11- - Tamamen ipekten olanlar
5004.00.10.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri
5004.00.90.00.11- - Tamamen ipekten olanlar
5004.00.90.00.19- - Diğerleri
5005.00İpek döküntülerinden elde edilen iplikler (perakende satılacak hale getirilmemiş) :
- Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5005.00.10.00.11- - Tamamen ipekten olanlar
5005.00.10.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri
5005.00.90.00.11- - Tamamen ipekten olanlar
5005.00.90.00.19- - Diğerleri
5006.00İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen bükülmüş iplikler (perakende satılacak hale getirilmiş); misina (ipek böceği guddesinden elde edilen) :
- İpek ipliği
5006.00.10.00.11- - Saf ipek ipliği
5006.00.10.00.19- - Diğerleri
- Buretten ve diğer ipek döküntülerinden elde edilen iplikler; misina :
5006.00.90.10.00- - Misina
- - Diğerleri
5006.00.90.90.11- - - Şap ipliği
5006.00.90.90.12- - - Buret ipliği
50.07İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat:
5007.10- Buretten mensucat
5007.10.00.00.11- - El tezgahlarında dokunanlar
5007.10.00.00.19- - Diğerleri
5007.20- Diğer mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla ipek veya ipek döküntüsü içerenler) (buret hariç) :
- - Krepler :
5007.20.11.00.00- - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5007.20.19.00.00- - - Diğerleri
- - Saf ipekten ponje, habutai, honan, şantuk, korah ve benzeri diğer Uzak Doğu kumaşları (buret ve diğer ipek döküntüleri veya dokumaya elverişli maddeler karıştırılmamış) :
5007.20.21.00.00- - - Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha ileri bir işlem görmemiş)
- - - Diğerleri :
5007.20.31.00.00- - - - Bez ayağı (düz dokunmuş)
5007.20.39.00.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri :
5007.20.41.00.00- - - Seyrek dokunmuş
- - - Diğerleri:
5007.20.51.00.00- - - - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5007.20.59.00.00- - - - Boyanmış
- - - - Farklı renkteki ipliklerden:
5007.20.61.00.00- - - - - Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler
5007.20.69.00.00- - - - - Diğerleri
5007.20.71.00.00- - - - Baskılı
5007.90- Diğer mensucat :
5007.90.10.00.00- - Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış
5007.90.30.00.00- - Boyanmış
5007.90.50.00.00- - Farklı renkteki ipliklerden
5007.90.90.00.00- - Baskılı