Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 10ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KI
FASIL : 49 Basılı Kitaplar, Gazeteler, Resimler Ve Baskı Sanayiinin Diğer Mamulleri; El Ve Makina Yazısı Metinler Ve Planlar

FasılNoFasıl Açıklaması
49.01Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın):
4901.10- Ayrı ayrı sayfalar halinde (katlanmış olsun olmasın):
4901.10.00.10.00- - Türkçe basılmış okul kitapları
- - Türkçe basılmış diğerleri
4901.10.00.20.11- - - Türk kültürü ile ilgili Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.12- - - Türk kültürü ile ilgili olmayan Türkçe basılmış eserler
4901.10.00.20.19- - - Diğerleri
- - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.10.00.30.11- - - Okul kitapları, teknik, ilmi, edebi ve sanata ait kitaplar
4901.10.00.30.19- - - Diğer kitaplar
4901.10.00.30.21- - - Periyodik olmayan mecmualar
- - Yabancı dilde basılmış diğerleri
4901.10.00.90.11- - - Türk kültürü ile ilgili periyodik yayınlar
4901.10.00.90.19- - - Diğerleri
4901.91- - Sözlükler ve ansiklopediler (fasikül halinde olsun olmasın):
- Diğerleri:
- - - Türkçe basılmış olanlar
4901.91.00.10.11- - - - Sözlükler
4901.91.00.10.12- - - - Ansiklopediler
- - - Diğerleri
4901.91.00.90.11- - - - Sözlükler
4901.91.00.90.12- - - - Ansiklopediler
4901.99- - Diğerleri :
4901.99.00.10.00- - - Türkçe basılmış okul kitapları
4901.99.00.20.00- - - Reklam amacı ile yayınlanan gazete ve periyodik yayınlar
4901.99.00.30.00- - - Daktilo edilmiş metinler
- - - Yabancı dilde basılmış kitap ve periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.40.11- - - - Okul kitapları, teknik, ilmi ve sanata ait kitaplar
4901.99.00.40.19- - - - Diğer kitaplar
4901.99.00.40.21- - - - Periyodik olmayan mecmualar
4901.99.00.90.00- - - Diğerleri
49.02Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin):
4902.10- Haftada en az dört kere çıkanlar :
4902.10.00.10.00- - Türkçe basılmış olanlar
4902.10.00.20.00- - Her dilde moda mecmuaları
4902.10.00.30.00- - Reklam amaçlı olanlar
- - Diğerleri
4902.10.00.90.11- - - Siyasi ve ticari gazeteler
4902.10.00.90.12- - - Teknik, ilmi, mesleki ve sanata ait gazeteler
4902.10.00.90.19- - - Diğerleri
4902.90- Diğerleri:
4902.90.00.10.00- - Reklam amaçlı olanlar
4902.90.00.20.00- - Türkçe basılmış olanlar
4902.90.00.30.00- - Her dilde moda mecmuaları
4902.90.00.90.00- - Diğerleri
4903.00Çocuklar için resimli albüm veya kitaplar, resim yapmaya veya boyamaya mahsus albümler :
4903.00.00.10.00- Türkçe basılmış olanlar
4903.00.00.90.00- Diğerleri
4904.00.00.00.00Müzik notaları (basılmış veya el ile yazılmış, resimli veya ciltli olsun olmasın)
49.05Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil):
4905.10.00.00.00- Küreler
- Diğerleri:
4905.91- - Kitap halinde
4905.91.00.00.11- - - Atlaslar
4905.91.00.00.12- - - Topoğrafya planları
4905.91.00.00.13- - - Deniz haritaları
4905.91.00.00.19- - - Diğerleri
4905.99- - Diğerleri
4905.99.00.00.11- - - Duvar haritaları
4905.99.00.00.12- - - Atlaslar
4905.99.00.00.13- - - Topoğrafya planları
4905.99.00.00.14- - - Deniz haritaları
4905.99.00.00.19- - - Diğerleri
4906.00.00.00.00Mimarlık, mühendislik, sınai, ticari, topografik veya benzeri amaçlar için planlar ve çizimler (orijinalleri el ile çizilmiş); elle yazılmış metinler; hassas kağıt üzerine fotoğrafik reprodüksiyonlar ve bu pozisyonda sayılanların karbon kopyaları
4907.00İtibari kıymeti tanınmış olan veya tanınacak olan ülkede tedavülde bulunan veya tedavüle çıkacak olan, kullanılmamış posta pulları, damga ve benzeri pullar; damgalı kağıtlar; banknotlar; çek defterleri; senetler , hisse senedi veya tahviller ve benzeri kıymetli evrak:
4907.00.10.00.00- Posta pulları, damga pulları ve benzeri pullar
4907.00.30.00.00- Banknotlar
- Diğerleri:
4907.00.90.10.00- - Hisse senedi, tahvilat ve kıymetli evrak
4907.00.90.90.00- - Diğerleri
49.08Her nevi çıkartmalar:
4908.10.00.00.00- Cam üzerine tatbik edilenler
4908.90.00.00.00- Diğerleri
4909.00Matbu veya resimli kartpostallar; tebrik kartları, davetiyeler veya teşekkür kartları (resimli, zarflı veya süslemeli olsun olmasın):
4909.00.00.11.00- Resimli kartpostallar
4909.00.00.12.00- Reklam kartpostalları
4909.00.00.19.00- Diğerleri
4910.00.00.00.00Matbu her türlü takvim (blok halinde takvimler dahil)
49.11Matbu diğer yayınlar (matbu resimler ve fotoğraflar dahil) :
4911.10- Ticari reklam yayınları, katologlar ve benzerleri :
4911.10.10.00.00- - Ticari kataloglar
4911.10.90.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
4911.91- - Resimler, gravürler ve fotoğraflar:
- - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.91.00.10.11- - - - Resimler
4911.91.00.10.12- - - - Gravürler
4911.91.00.10.13- - - - Fotoğraflar
4911.91.00.90.00- - - Diğerleri
4911.99- - Diğerleri:
- - - Eğitim ve öğretim ile ilgili olanlar
4911.99.00.10.11- - - - Planlar ve levhalar
4911.99.00.10.12- - - - Yabancı dilde basılmış her nevi kataloglar ve prospektüsler
4911.99.00.10.19- - - - Diğerleri
4911.99.00.90.00- - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
4903.00.00.10.00TR340000170399Büyük resim için tıklayınızPOFUDUK ÇIKARTMALI (STRAWBERRY SHORTCAKE PUFFY STICKER BOOKS) TİCARİ TANIMLI ÇİLEK KIZ ÇOÇUK KİTABI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.16.11.2017 00:00:00
4903.00.00.90.00TR340000170125Büyük resim için tıklayınızRESİMLİ AÇILDIĞINDA FİGÜRLERİN HAREKETLİ HALLERİ ÇIKAN KİTAP. (ÇOCUKLAR İÇİN)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.24.3.2017 00:00:00
4911.10.10.00.00TR340000170119Büyük resim için tıklayınızKARTON MESNET ÜZERİNE KÜÇÜK BOYUTLARDA KUMAŞ PARÇALARININ SABİTLENMESİ İLE OLUŞTURULMUŞ, BU KARTONLARIN DOSYA ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMESİYLE OLUŞAN KUMAŞ RENK KARTELASI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 49.11 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
4911.10.10.00.00TR340000170120Büyük resim için tıklayınız11 CM X 10 CM EBATINDAKİ BİR KUMAŞ PARÇASININ RENK KODU İÇEREN KARTONA SABİTLENMESİ ŞEKLİNDE TASARLANMIŞ KUMAŞ KARTELASI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 49.11 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
4911.10.10.00.00TR340000170121Büyük resim için tıklayınızKARTON MESNET ÜZERİNE RENKLERİN BASILMASI SURETİYLE OLUŞTURULUP BU KARTON MESNETLERİN YELPAZE ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMESİYLE OLUŞTURULAN RENK KARTELASI. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 49.11 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 23.3.2017 00:00:00
4911.10.10.00.00TR340000170013Büyük resim için tıklayınızBELLİ DÖNEMLERDE ÇIKARILAN, TİCARİ REKLAM KATALOĞU (KOZMETİK ÜRÜNLERE YÖNELİK)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 49.11 VE 49.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.30.1.2017 00:00:00
4903.00.00.10.00TR340000160203Büyük resim için tıklayınızEŞYA BİR ADET KALEMLE BİRLİKTE SATIŞA SUNULAN ALIŞTIRMA KİTABIDIR(SET HALİNDEDİR.)GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, KİTAP: 4903.00.00.10.00, KEÇE UÇLU KALEM: 9608.20.00.10.00 GTİP 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR. 21.10.2016 00:00:00
4903.00.00.90.00TR340000160133Büyük resim için tıklayınızİÇİNDEKİ RESİMLERLE HAYVANLARIN TANINMASINI VE ÖĞRENİLMESİNİ SAĞLAYAN KİTAP.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.7.2016 00:00:00
4903.00.00.90.00TR340000160134Büyük resim için tıklayınızİÇİNDE BULUNAN HAYVANLARI, RESİMLERİ GÖREREK, DOKUNARAK VE HİSSEDEREK ÖĞRENİLMESİNİ SAĞLAYAN KİTAPGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARIGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI28.7.2016 00:00:00
4903.00.00.90.00TR340000160135Büyük resim için tıklayınızÇOCUKLARIN RESİMLERLE RENKLERİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLAYAN KİTAPGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.7.2016 00:00:00
4901.99.00.90.00TR340000160104Büyük resim için tıklayınızYAZAR OLMAK İSTEYENLER İÇİN EL KİTABI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.27.7.2016 00:00:00
4903.00.00.10.00TR340000160005Büyük resim için tıklayınızMETALDEN KUTU İÇİNDE, BEŞ ADET KEÇELİ KALEM, STİCKER, POSTER, HİKAYE KİTABI, BOYAMA KİTABI, AKTİVİTE KİTABINDAN OLUŞAN, ÇOCUKLAR İÇİN SET HALİNDEKİ EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 49.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, METAL KUTU:7326.90.98.00.19, KEÇELİ KALEM: 9608.20.00.10.00, SİHİRLİ BOYAMA:4903.00.00.10.00, RESİMLİ KARTPOSTAL:4903.00.00.10.00, PRENSES AKTİVİTELERİ:4903.00.00.10.00, HİKAYE KİTABI:4903.00.00.10.00, STİCKER:4911.99.00.90.00 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.10.2.2016 00:00:00
4901.10.00.90.19TR340000150115Büyük resim için tıklayınızSAYFALARI NUMARALANDIRILMIŞ VE BİRBİRİNE TUTTURULMUŞ OLAN, SORU-CEVAP ŞEKLİNDE EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ KİTAP.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 49.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8.9.2015 00:00:00