Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 10ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI; GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KI
FASIL : 47 Odun Veya Diğer Selülozik Maddelerin Hamurları; Geri Kazanılmış Kağıt Veya Karton (Döküntü, Kırpıntı Ve Hurdalar)

FasılNoFasıl Açıklaması
4701.00Mekaniksel odun hamurları:
4701.00.10.00.00- Termo-mekaniksel odun hamuru (TMP)
4701.00.90.00.00- Diğerleri
4702.00.00.00.00Çözünür kimyasal odun hamuru
47.03Sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç) :
- Beyazlatılmamış:
4703.11.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlardan
4703.19.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlardan
- Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4703.21.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlardan
4703.29.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlardan
47.04Sülfitli kimyasal odun hamuru (çözünür kimyasal odun hamuru hariç):
- Beyazlatılmamış:
4704.11.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlardan
4704.19.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlardan
- Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış:
4704.21.00.00.00- - İğne yapraklı ağaçlardan
4704.29.00.00.00- - Geniş yapraklı ağaçlardan
4705.00.00.00.00Mekanik ve kimyasal odun hamuru üretme işlemlerinin birleştirilmesinden elde edilen odun hamurları
47.06Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt veya kartondan veya diğer lifli selülozik maddelerden elde edilmiş lif hamurları:
4706.10- Linter pamuğu hamuru
4706.10.00.00.11- - Beyazlatılmamış linter pamuğu hamuru
4706.10.00.00.12- - Yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış linter pamuğu hamuru
4706.20.00.00.00- Geri kazanım amaçlı döküntü ve hurda kağıt ve kartonların liflerinin hamurları
4706.30.00.00.00- Diğerleri (bambudan olanlar)
- Diğerleri:
4706.91.00.00.00- - Mekaniksel olanlar
4706.92.00.00.00- - Kimyasal olanlar
4706.93.00.00.00- - Mekanik veya kimyasal işlemlerin karışımından elde edilenler
47.07Geri kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdaları:
4707.10.00.00.00- Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu kağıt veya kartondan olanlar
4707.20.00.00.00- Esas olarak beyazlatılmış , fakat kütle halinde boyanmamış kimyasal hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar
4707.30- Esas olarak mekaniksel hamurdan elde edilen kağıt veya kartondan olanlar (gazeteler, periyodik yayınlar ve benzeri basılı kağıtlar gibi):
4707.30.10.00.00- - Gazete ve dergilerin eski sayıları ve satılmayanları, telefon rehberleri, broşürler ve basılı yayınlar
4707.30.90.00.00- - Diğerleri
4707.90- Diğerleri (ayıklanmamış döküntü, kırpıntı ve hurdalar dahil):
4707.90.10.00.00- - Ayıklanmamış
4707.90.90.00.00- - Ayıklanmış