Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 9AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVE
FASIL : 46 Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası

FasılNoFasıl Açıklaması
46.01Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbirine paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :
- Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:
4601.21- - Bambudan olanlar
4601.21.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.21.90.00.00- - - Diğerleri
4601.22- - Hint kamışından olanlar
4601.22.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.22.90.00.00- - - Diğerleri
4601.29- - Diğerleri
4601.29.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.29.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
4601.92- - Bambudan olanlar
4601.92.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.92.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.92.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.93- - Hint kamışından olanlar
4601.93.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.93.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.93.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.94- - Diğer bitkisel maddelerden olanlar:
4601.94.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.94.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.94.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.99- - Diğerleri:
4601.99.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4601.99.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.99.90.00.00- - - - Diğerleri
46.02Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya:
- Bitkisel maddelerden olanlar:
4602.11- - Bambudan olanlar
4602.11.00.10.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
4602.11.00.20.00- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.11.00.90.00- - - Diğerleri
4602.12- - Hint kamışından olanlar
4602.12.00.10.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
4602.12.00.20.00- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.12.00.90.00- - - Diğerleri
4602.19- - Diğerleri:
4602.19.10.00.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
- - - Diğerleri:
4602.19.90.10.00- - - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.19.90.90.00- - - - Diğerleri
4602.90- Diğerleri:
4602.90.00.10.00- - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.90.00.90.00- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
4602.19.90.90.00TR350000190120Büyük resim için tıklayınızÖrme sepetÖrme sepet ticari tanımlı söğüt çubuklarının el ile örülmesinden mamül, iç kısımlarında mensucattan astar bulunan, üstlerine sabitlenmiş peluş hayvan figürlerinide içeren, değişik renklerde, kapaklı ve kapaksız şekillerde ev banyolarında kullanım için iç içe yerleştirilmiş 2'li, 4'lü, 5'li set halinde halinde sepetler olarak tanımlanan eşyalar için tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 46.02 pozisyonu açıklama notlarına istinaden 4602.19.90.90.00 gtip'inde, değerlendirilmiştir.3.10.2019 00:00:00
4602.90.00.90.00TR340000190054Büyük resim için tıklayınızCNTB,TOUCAN-ING model çocuk çantası.kolda veya elde taşımak için sapı olan, ön tarafında işleme kumaştan mal edilmiş arması bulunan, iç kısmında astardan kumaştan mamul bir cep ve metal açma-kapama aparatı bulunan, kağıt şeritlerin katlanması suretiyle örülerek mamul hale getirilen çoçuk çantası.kağıt şerit olup olmadığı yönüyle azami dikkat edilmesi gerekir.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 42.02 tarife pozisyonu izahname açıklama notları (B şıkkı). 46. Fasıl notları genel açıklamalar(4. Madde).istanbul laboratuvar müdürlüğünün 22.02.2019 tarih ve 3419BTB0106 sayılı analiz raporu. (kağıt şerit olup olmadığı yönüyle azami dikkat edilmesi gerekir.)4.4.2019 00:00:00
4602.19.90.90.00TR340000180242Büyük resim için tıklayınızÖnyüzü kabak lifinden (%55.4), diğer yüzü plastikten (%44,6) mamül bulaşık süngeri.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 46.02 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 15.10.2018/3418btb0964 tarih/sayılı analiz raporu ile 05.11.2018/18gör.267 tarih/sayılı raporu.21.12.2018 00:00:00
4602.19.90.90.00TR340000180245Büyük resim için tıklayınızQuıckdısh marka, 502564 model no'lu kabak liflerinden mamül bulaşık süngeri.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 46.02 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 12.10.2018/3418btb0965 tarih/sayılı analiz raporu ile 05.11.2018/18gör.267 tarih/sayılı raporu.21.12.2018 00:00:00
4601.92.90.00.00TR340000180116Büyük resim için tıklayınızÖN TARAFI BAMBU ŞERİTLERDEN MAMUL, OTOMOBİL KOLTUĞUNA SERMEK İÇİN TASARLANMIŞ HASIR OTO MİNDERİ AERON MARKA SGK02 MODEL EŞYA GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 46.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI .İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.06.2018 TARİHİNDE 3418BTB0628 SAYILI ANALİZ RAPORU. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.05.2017 TARİH VE 24874542 SAYILI YAZILARI 12.7.2018 00:00:00