Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 9AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVE
FASIL : 46 Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi Ve Hasırcı Eşyası

FasılNoFasıl Açıklaması
46.01Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbirine paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :
- Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:
4601.21- - Bambudan olanlar
4601.21.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.21.90.00.00- - - Diğerleri
4601.22- - Hint kamışından olanlar
4601.22.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.22.90.00.00- - - Diğerleri
4601.29- - Diğerleri
4601.29.10.00.00- - - Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.29.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
4601.92- - Bambudan olanlar
4601.92.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.92.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.92.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.93- - Hint kamışından olanlar
4601.93.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.93.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.93.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.94- - Diğer bitkisel maddelerden olanlar:
4601.94.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - -Diğerleri:
4601.94.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.94.90.00.00- - - - Diğerleri
4601.99- - Diğerleri:
4601.99.05.00.00- - - Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın)
- - - Diğerleri:
4601.99.10.00.00- - - - Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar
4601.99.90.00.00- - - - Diğerleri
46.02Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğruya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan yapılmış); "luffa"dan yapılmış eşya:
- Bitkisel maddelerden olanlar:
4602.11- - Bambudan olanlar
4602.11.00.10.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
4602.11.00.20.00- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.11.00.90.00- - - Diğerleri
4602.12- - Hint kamışından olanlar
4602.12.00.10.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
4602.12.00.20.00- - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.12.00.90.00- - - Diğerleri
4602.19- - Diğerleri:
4602.19.10.00.00- - - Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
- - - Diğerleri:
4602.19.90.10.00- - - - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.19.90.90.00- - - - Diğerleri
4602.90- Diğerleri:
4602.90.00.10.00- - Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller
4602.90.00.90.00- - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum