Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 8HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE
FASIL : 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Bağırsağı Hariç)

FasılNoFasıl Açıklaması
4201.00.00.00.00Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne olursa olsun)
42.02Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:
- Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.11- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar:
- - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.13- - - - Rugandan olanlar
- - - Diğerleri
4202.11.90.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.13- - - - Rugandan olanlar
4202.12- - Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
- - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:
4202.12.11.00.00- - - - Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.12.19.00.00- - - - Diğerleri
4202.12.50.00.00- - - Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar
- - - Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden yapılmış olanlar dahil):
- - - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.12.91.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4202.12.99.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.99.90.00- - - - - Diğerleri
4202.19- - Diğerleri :
4202.19.10.00.00- - - Aluminyumdan olanlar
- - - Diğer maddelerden olanlar:
4202.19.90.10.00- - - - Ahşaptan veya nikelden olanlar
4202.19.90.30.00- - - - Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.19.90.50.00- - - - Bakırdan olanlar
4202.19.90.90.00- - - - Diğerleri
- El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız olanlar dahil):
4202.21.00.00.00- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.22- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.10.00.00- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.90.10.00- - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.22.90.90.00- - - - Diğerleri
4202.29.00.00.00- - Diğerleri
- Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:
4202.31.00.00.00- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.32- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.10.00.00- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.90.10.00- - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.32.90.90.00- - - - Diğerleri
4202.39- - Diğerleri:
4202.39.00.10.00- - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.39.00.20.00- - - Ahşap olanlar
4202.39.00.30.00- - - Bakırdan olanlar
4202.39.00.40.00- - - Nikelden olanlar
4202.39.00.50.00- - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.39.00.60.00- - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.39.00.90.00- - - Diğerleri
4202.91- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar:
- Diğerleri:
- - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları
4202.91.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.91.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.91.10.00.13- - - - Rugandan olanlar
4202.91.80.00.00- - - Diğerleri
4202.92- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar :
4202.92.11.00.00- - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları
4202.92.15.00.00- - - - Müzik aletleri mahfazaları
4202.92.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
- - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :
4202.92.91.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4202.92.98.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.98.90.00- - - - - Diğerleri
4202.99- - Diğerleri:
4202.99.00.10.00- - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.99.00.20.00- - - Ahşap olanlar
4202.99.00.30.00- - - Bakırdan olanlar
4202.99.00.40.00- - - Nikelden olanlar
4202.99.00.50.00- - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.99.00.60.00- - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.99.00.90.00- - - Diğerleri
42.03Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı:
4203.10- Giyim eşyası
4203.10.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
- - Diğerleri:
4203.10.00.00.22- - - Manto, Palto, Pardesü
4203.10.00.00.23- - - Kaban, Mont, Ceket
4203.10.00.00.24- - - Pantolon
4203.10.00.00.25- - - Etek
4203.10.00.00.28- - - Diğerleri
4203.21- - Spor eldivenleri
- Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:
4203.21.00.00.11- - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.21.00.00.12- - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29- - Diğerleri:
- - - Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları eldivenler
4203.29.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.29.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29.90.00.00- - - Diğerleri
4203.30- Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları
4203.30.00.00.11- - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.30.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.40- Giyim eşyasının diğer aksesuarı
4203.40.00.00.11- - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.40.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4205.00Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya
- Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla kulllanılan türde olanlar:
- - Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar
4205.00.11.10.00- - - Transmisyon kolanları
4205.00.11.20.00- - - Taşıyıcı kolanlar
- - Diğerleri
4205.00.19.10.00- - - Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet)
4205.00.19.90.00- - - Diğerleri
4205.00.90.00.11- - Tabii deri veya köseleden diğer eşya
- Diğerleri
4205.00.90.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya
4206.00.00.00.00Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
4202.32.10.00.00TR340000190273Büyük resim için tıklayınızSAMSUNG marka, EF-ZN975CLEGWW model, dış yüzeyi plastik madde yapraklarından,telefonun ön ve arka yüzünü tamamen kaplayan telefon kılıfGenel Yorum Kuralları (1),(6) 42.02 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 08.11.2019 Tarih 3419BTB0928 Sayılı Analiz Raporu5.12.2019 00:00:00
4202.92.91.90.00TR340000190143Büyük resim için tıklayınızELİTE marka SF model 90*34*26 cm ebatlarında sentetik liflerden dokunmuş mensucattan mamül,içinde eşya konulması için bölme bulunan sırtta taşınabilmesi için askılığı bulunan aynı zamanda elle çekilerek taşınması için iki adet tekerleği bulunan çeşitli malzemelerin konulduğu çantaGenel yorum kuralları (1)42.02 izahname notları 95. Fasıl 1-d notu 95.06 izahname açıklamaları İstanbul labaratuvar müd 16.07.2019/3419BTB0650 tarih sayılı analiz raporu9.8.2019 00:00:00
4202.32.10.00.00TR340000190083Büyük resim için tıklayınızPC-PL9996 (HEMA). Plastikten mamül, pudra, allık ve göz farı gibi kozmetik ürünlerin konulması için tasarlanmış boş makyaj kutusu.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 42.02 tarife pozisyonu açıklama notları.14.5.2019 00:00:00
4202.22.90.90.00TR340000180187Büyük resim için tıklayınızOMUZDA TAŞIMAK İÇİN KAYIŞI BULUNAN, ÖN TARAFINDA KAPATMA TOKASI MEVCUT OLAN ,KAĞIT İPLİKLERİNDEN MAMUL, DSN MARKA/ H29617 ARTİCLE KODLU BAYAN KOL ÇANTASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 27.06.2018 TARİHLİ, 3418BTB0643 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.18.07.2018 TARİHLİ, 18.GÖR.082 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞ YAZISI.4.10.2018 00:00:00
4202.12.19.00.00TR340000180188Büyük resim için tıklayınızSTIHL MARKA, ZİNCİRLİ TESTERELERİN KLAVUZLARINI KORUMAK, KESİCİ AĞIZLARIN ÇEVREYE ZARAR VERMESİNİ ENGELLEMEK VE ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ZİNCİR AĞIZLARINI MUHAFAZA EDİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN , ÖZEL OLARAK ŞEKİL VERİLMİŞ, PLASTİKTEN KILIF.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. 3.10.2018 00:00:00
4202.92.19.00.00TR160000180014Büyük resim için tıklayınızÜretilecek olan nevresim takımlarının ambalajlanmasında kullanılacak olan çıtçıtlı torbaTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 42. Fasıl Notları VIII. Bölüm ve 4202 Pozisyon Notları25.5.2018 00:00:00
4202.92.19.00.00TR160000180015Büyük resim için tıklayınızEA ıtem no:11-09-1796m5.Üretilecek olan nevresim takımlarının ambalajlanmasında kullanılacak olan fermuarlı torbaTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 42. Fasıl Notları VIII. Bölüm ve 4202 Pozisyon Notları25.5.2018 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000170315Büyük resim için tıklayınızDIŞ KISMI PLASTİK KAPLAMALI, KOLAY KULLANIM VE TAŞINABİLİR SEYAHATLERDE KULLANILABİLİR NİTELİKTE KÜÇÜK BOY EŞYALARI TAŞINMASI VE EMNİYETİNİ SAĞLAYAN MUHAFAZAGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 34717BTB0591 SAYILI 07.07.2017 TARİHLİ LABORATUVAR TAHLİL RAPORU 21.9.2017 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000170316Büyük resim için tıklayınızHERTÜRLÜ KÜÇÜK EŞYA, EVRAK VEYA DEĞERLİ EŞYAYI MUHAFAZA ETMEK İÇİN KENDİNDEN KİLİTLİ KUTUGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 34717BTB0593 SAYILI 07.07.2017 TARİHLİ LABORATUVAR TAHLİL RAPORU 21.9.2017 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000170357Büyük resim için tıklayınızHERTÜRLÜ KÜÇÜK EŞYA, EVRAK VEYA DEĞERLİ EŞYAYI MUHAFAZA ETMEK İÇİN KENDİNDEN KİLİTLİ KUTUGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 34717BTB0590 SAYILI 07.07.2017 TARİHLİ LABORATUVAR TAHLİL RAPORU21.9.2017 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000170358Büyük resim için tıklayınızSPOR, SEYAHAT, HOBİ FAALİYETLERİ SIRASINDA HAFİF TAŞINMASI KOLAY; HERTÜRLÜ KÜÇÜK EŞYA, EVRAK VEYA DEĞERLİEŞYAYI MUHAFAZA ETMEK İÇİN ŞİFRELİ KİLİTLİ KUTU GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 34717BTB0592 SAYILI 07.07.2017 TARİHLİ LABORATUVAR TAHLİL RAPORU21.9.2017 00:00:00
4202.99.00.90.00TR340000170032Büyük resim için tıklayınızMDF DEN MAMÜL İSKELETE SAHİP, DIŞ YÜZÜ KAĞITLA KAPLANMIŞ, İÇİNE KONULACAK PARFÜM İÇİN İÇİNDE SÜNGERDEN YAPILMIŞ ÖZEL BÖLMESİ OLAN PARFÜM ŞİŞESİ KUTUSU.(ŞİŞE MAHFAZASI)MDF DEN MAMÜL İSKELETE SAHİP, DIŞ YÜZÜ KAĞITLA KAPLANMIŞ, İÇİNE KONULACAK PARFÜM İÇİN İÇİNDE SÜNGERDEN YAPILMIŞ ÖZEL BÖLMESİ OLAN PARFÜM ŞİŞESİ KUTUSU.(ŞİŞE MAHFAZASI)3.2.2017 00:00:00
4202.99.00.90.00TR340000170033Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MALZEMEDEN İSKELETE SAHİP, DIŞ YÜZÜ KAĞITLA KAPLANMIŞ, İÇİNE KONULACAK PARFÜM İÇİN İÇİNDE SÜNGERDEN YAPILMIŞ ÖZEL BÖLMESİ OLAN PARFÜM ŞİŞESİ KUTUSU.(ŞİŞE MUHAFAZASI)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(A) VE (6) 42.02 VE 48.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
4202.99.00.90.00TR340000170034Büyük resim için tıklayınızKARTONDAN YAPILMIŞ İSKELETE SAHİP, DIŞ YÜZÜ KAĞITLA KAPLANMIŞ İÇİNE KONULACAK PARFÜM İÇİN İÇİNDE SÜNGERDEN YAPILMIŞ ÖZEL BÖLMESİ OLAN PARFÜM ŞİŞESİ KUTUSU.(ŞİŞE MAHFAZASI)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(A) VE (6) 42.02 VE 48.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000160190Büyük resim için tıklayınızMOTORSİKLETE MONTE EDİLMEK ÜZERE DİZAYN EDİLMİŞ, KALIPLANMIŞ PLASTİKTEN MAMUL PORT BAGAJ. GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(A) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.10.2016 TARİHLİ, 3416BTB0604 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 21.10.2016 00:00:00
4202.19.10.00.00TR340000160198Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ ALÜMİNYUMDAN YAPILMIŞ, İÇ YÜZÜ PLASTİK MALZEMEYLE KAPLANMIŞ ŞİFRE KİLİTLİ ALÜMİNYUM ÇANTAGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.21.10.2016 00:00:00
4202.19.10.00.00TR340000160096Büyük resim için tıklayınız45x32x15 CM EBATLARINDA, DIŞ KISMI ALÜMİNYUMDAN MAMÜL, TAŞIMA KOLU VE METAL KİLİDİ OLAN İÇ KISMINDA BÖLMELENDİRİLMEK ÜZERE HAZIRLANMIŞ GİRİNTİLERİ BULUNAN ALET ÇANTASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.06.2016 TARİHLİ, 3416BTB0292 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.15.6.2016 00:00:00
4202.99.00.90.00TR340000160059Büyük resim için tıklayınız18 X 27 X 5 CM EBATLARINDA, SERT POLIPROPILENDEN MAMÜL, ÖN VE ARKA TARAFTA KAPAĞI BULUNAN, HER İKİ TARAFTAKİ KAPAKLARI SABİTLEMEK İÇİN İKİŞER ADET PLASTİKTEN MAMÜL KİLİT APARATI BULUNAN TOPLAM 14 ADET BÖLMESİ OLAN ALET KUTUSU.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,VE 28.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0159 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00
4202.39.00.10.00TR330000160001Büyük resim için tıklayınızÇELİK SACDAN MAMÜL ÜZERİNDE KABARTMA DESENLERİ BULUNAN, 9*8 EBATLARINDA SİGARA TABLASIGenel Yorum Kuralları 1-6 , Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi): Seri No:2 4202.39. Alp pozisyonu açıklama notu.24.3.2016 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000160006Büyük resim için tıklayınızPLASTİK MADDE YAPRAKLARINDAN MAMUL, UZUN SÜRELİ KULLANIMA MAHSUS, ELDE TAŞIMAYA UYGUN, FERMUARLI ÇANTA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10.2.2016 00:00:00
4202.92.91.90.00TR340000150147Büyük resim için tıklayınızDOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN MAMÜL SIRT ÇANTASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.10.2015 TARİHLİ, 450 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.21.10.2015 00:00:00
4202.19.10.00.00TR340000150127Büyük resim için tıklayınız40 X 30 X 14 CM EBATLARINDA, DIŞ KISMI ALÜMİNYUMDAN MAMUL, PLASTİK TAŞIMA KOLLU, METAL KİLİTLİ, İÇ KISMINDA İSE FARKLI BOYUTLARA GÖRE AYARLANABİLİR BÖLMELERİ BULUNAN ALET ÇANTASIGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.07.2015 TARİHLİ, 333 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.8.9.2015 00:00:00
4202.92.19.00.00TR350000150014Büyük resim için tıklayınızYÜZÜCÜ PALETİ TAŞINMASI VE AMBALAJLANMASI İÇİN TASARLANMIŞ, BİR YÜZEYİ FİLE ŞEKLİNDE, BİR YÜZEYİ DÜZ PLASTİKTEN, AĞZI BAĞCIKLI TORBA.İZMİR LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 87/14.08.2015 SAYI VE TARİHLİ RAPORUNDAKİ TESPİTİ DOĞRULTUSUNDA VE TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN (39)VE (42) FASIL GENEL AÇIKLAMA NOTLARINA GÖRE BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 4202 POZİSYONU İZAHNEMESİNİN AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN....7.9.2015 00:00:00
4202.22.10.00.00TR340000140171Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL ÇANTA İLE POLYESTER ÖRME KUMAŞTAN MAMUL AYNI ŞEKİLDE TASVİR EDİLEREK TASARLANMIŞ OYUNCAK PELUŞ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. OYUNCAK PELUŞ:9503.00.41.00.00, ÇANTA:4202.22.10.00.00 GTİP. 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.27.8.2014 00:00:00
4202.22.90.10.00TR340000140173Büyük resim için tıklayınızÖRME KUMAŞTAN MAMUL ÇANTA VE OYUNCAK PELUŞ KÖPEK İLE BİRLİKTE SET OLARAK SUNULMUŞ KIZ ÇOCUKLARININ KULLANIMINA MAHSUS EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. OYUNCAK PELUŞ:9503.00.41.00.00, ÇANTA:4202.22.90.10.00 GTİP. 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.27.8.2014 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000140172Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL FERMUARLI, BELE BAĞLAMAK İÇİN SABİT KEMER APARATI OLAN KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BEL ÇANTASI.(KEMER ÇANTADAN AYRI ÇIKARILIP KULLANABİLEN TÜRDEN DEĞİLDİR.)GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 15.08.2014 TARİHLİ 366 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.27.8.2014 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000140131Büyük resim için tıklayınızBEYAZ ÜZERİNE RENKLİ BASKILAR BULUNAN, DIŞ KISMI KALIPLANMIŞ PLASTİKTEN MAMUL , İÇ KISMI ASTARLI VE FERMUARLI AYRI BİR BÖLMESİ BULUNAN, ŞİFRELİ KİLİDİ OLAN DÖRT TEKERLEKLİ ÇEKÇEK KULPLU VALİZ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 19.06.2014 TARİHLİ 284 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.7.7.2014 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000140107Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZEYİ PLASTİK MADDE YAPRAKLARINDAN YAPILMIŞ, IPAD IN EKRAN VE ALÜMİNYUM ARKA YÜZÜNÜ TAMAMEN KAPLAYAN VE KATLANABİLEN YAPISI KLAVYE SEHPASI İŞLEVİNİ YERİNE GETİREN KILIF.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 21.05.2014 TARİHLİ 227 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.4.6.2014 00:00:00
4202.92.98.10.00TR340000140109Büyük resim için tıklayınızKÖPEK ŞEKLİNDE TASARLANMIŞ OLUP ÜST KISMINDA FERMUARLI BİR GÖZÜ BULUNAN, ÇOCUKLARIN KALEM, KALEMTRAŞ GİBİ OKUL GEREÇLERİNİN MUHAFAZA EDİLDİĞİ TÜYLÜ ÖRME KUMAŞTAN MAMUL KALEMLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.4.6.2014 00:00:00
4202.12.50.00.00TR340000140098Büyük resim için tıklayınızDIŞ KISMI PLASTİKTEN MAMUL, ŞİFRESİ-KİLİDİ OLAN SİYAH RENKLİ ÇEKÇEKLİ İÇ KISMINDA TEKSTİLDEN ASTARI OLAN PLASTİK TAŞIMA KULPU OLAN TAŞIMA VALİZİ.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 25.04.2014 TARİHLİ 201 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.16.5.2014 00:00:00
4202.12.50.00.00TR350000140008Büyük resim için tıklayınızAKRİLONİTRİK BÜTADİEN STRİEN (ABS) KALIP YOLU İLE ÜRETİLEN ÜRÜNLERDE ÇOK YAYGIN OLARAK KULLANILAN HAFİF VE SERT BİR PLASTİK.İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02/04/2014TARİHLİ VE 45 SAYILI RAPOR YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ VE BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARNIN 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 4202 TARİFE ALT POZİSYONU İZAHNAMESİNİN AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.4.4.2014 00:00:00
4202.32.10.00.00TR340000140073Büyük resim için tıklayınızCEPTE YA DA ÇANTADA TAŞINABİLEN, METAL ÜZERİNE DERİ GÖRÜNÜMLÜ PLASTİKLE KAPLANMIŞ, MIKNATISLI KAPATMA TERTİBATI BULUNAN KARTVİZİTLİK.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.4.2014 00:00:00
4202.22.90.10.00TR340000140048Büyük resim için tıklayınızELDE VE OMUZDA TAŞINMAYA MAHSUS KÖPEK FİGÜRLÜ, ÜST KISMINDA EŞYA TAŞIMAK ÜZERE FERMUARLI BİR GÖZÜ BULUNAN, TUTMA SAPI VE OMUZDA TAŞIMAK ÜZERE BONCUKLARLA SÜSLÜ APARATI BULUNAN PELUŞ ÇANTA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.2.2014 00:00:00
4202.92.91.10.00TR340000140032Büyük resim için tıklayınızTÜYLÜ POLYESTER DOKUMA KUMAŞTAN MAMUL, SIRT ÇANTASI VE SIRT ÇANTASINA İLİŞİK TAVŞAN FİGÜRLÜ OYUNCAK EŞYAGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, ÇANTA 4202.92.91.10.00 GTİP, ÇANTAYA İLİŞİK OLAN TAVŞAN FİGÜRLÜ İÇİ DOLGULU EŞYA İSE 9503.00.41.00.00 GTİP'DE YER ALMAKTADIR.AYRICA EŞYA 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR7.2.2014 00:00:00
4202.19.90.90.00TR340000140013Büyük resim için tıklayınızÜZERİ DEKORATİF KAĞIT İLE KAPLI, BİR TARAFINDAN SABİTLEŞTİRİLMİŞ AÇILIP KAPANAN KAPAĞI BULUNAN, ÖN YÜZÜNDE KİLİTLEMEYE YARAYAN MEKANİZMASI OLAN KARTONDAN MAMUL SANDIKGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI9.1.2014 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000140001Büyük resim için tıklayınızKALIPLANMIŞ SERT PLASTİK LEVHA YAPRAKLARINDAN MAMUL YAN TARAFINDA ŞEFFAF BİR KİLİT BULUNAN, ÜST KISMINDA TAŞIMAK İÇİN HALKALI OLAN, BİR KENARINDA KULAKLIK BAĞLANTISI İÇİN PARÇASI OLAN, İÇ TARAFINDA İSE; TELEFON YERLEŞTİRMEK İÇİN YUVASI OLAN, BİR TARAFINDA ÖRME MENSUCATTAN CIRT BANTTA AYRILABİLEN CEBİ OLAN, CEP TELEFONUNU DARBELERE KARŞI KORUYUP, TAŞIMAK İÇİN TASARLANMIŞ MAHFAZAGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 406 SAYI 18.12.2013 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU9.1.2014 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000140002Büyük resim için tıklayınızŞEFFAF PLASTİK KUTU İÇERİSİNDE SATIŞA SUNULMUŞ BİR SET HALİNDEDİR. SET İÇİNDE BİR ADET TEMİZLEME BEZİ, BİR TORNAVİDA, BİR PLASTİKTEN MAMUL CEP TELEFONU EKRAN KORUYUCUSU VE DÖRT BİR YANINDAN CEP TELEFONUNU KULLANABİLMEK İÇİN GİRİŞ-ÇIKIŞLAR BULUNAN, DÖRT KÖŞESİNDE CEP TELEFONUNU YERLEŞTİRİP SABİTLEMEK İÇİN VİDALAR OLAN, SERT PLASTİK LEVHALARDAN KALIPLANMIŞ CEP TELEFONU KORUMA MAHFAZASIGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 406 SAYI 18.12.2013 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU9.1.2014 00:00:00
4202.92.19.00.00TR340000140003Büyük resim için tıklayınızCIRT BANT İLE SIKIŞTIRILIP KOLA BAĞLANABİLECEK APARATI OLAN, ÖN KISMININ ORTASI ŞEFFAF, KENARLARI SİYAH RENKLİ, DIŞ YÜZÜ PLASTİKTEN MAMUL CEP TELEFONUNU KOLDA TAŞIMAK İÇİN TASARLANMIŞ MAHFAZAGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 406 SAYI 18.12.2013 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU9.1.2014 00:00:00
4202.19.90.10.00TR340000130306Büyük resim için tıklayınızDIŞ YÜZÜ PLASTİKLE KAPLANMIŞ, İÇ KISMI YAN YANA 5 ADET SAAT KOYABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ AHŞAPTAN MAMUL SAAT MAHFAZASIGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 42.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 394 SAYILI 03.12.2013 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU25.12.2013 00:00:00