Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 8HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE
FASIL : 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası Ve Eyer Ve Koşum Takımları; Seyahat Eşyası, El Çantaları Ve Benzeri Mahfazalar; Hayvan Bağırsağından Mamul Eşya (İpek Böceği Bağırsağı Hariç)

FasılNoFasıl Açıklaması
4201.00.00.00.00Her tür hayvan için saraciye eşyası, eyer ve koşum takımları (koşum kayışları, yularlar, dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri, eyer torbaları, köpek elbiseleri ve benzerleri) (imal edildiği madde ne olursa olsun)
42.02Sandıklar, bavullar, valizler, makyaj valizleri, evrak-iş çantaları, okul çantaları, gözlük kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinası mahfazası, müzik aletleri mahfazaları, silah ve tabanca mahfazaları ve benzeri mahfazalar; tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, izole edilmiş yiyecek veya içecek torbaları, tuvalet çantaları,sırt çantaları el çantaları, erzak çantaları,portföyler, para keseleri, harita ve kimlik mahfazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün kese ve kutuları takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, mücevher kutuları, pudra -baharat -barut kutuları, bıçak kılıfları ve benzeri mahfazalar:
- Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.11- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar:
- - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.11.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.10.00.13- - - - Rugandan olanlar
- - - Diğerleri
4202.11.90.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.11.90.00.13- - - - Rugandan olanlar
4202.12- - Dış yüzleri plastikten veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
- - - Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar:
4202.12.11.00.00- - - - Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar
4202.12.19.00.00- - - - Diğerleri
4202.12.50.00.00- - - Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar
- - - Diğer maddelerden yapılmış olanlar (vulkanize edilmiş liflerden yapılmış olanlar dahil):
- - - - Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar:
4202.12.91.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4202.12.99.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.12.99.90.00- - - - - Diğerleri
4202.19- - Diğerleri :
4202.19.10.00.00- - - Aluminyumdan olanlar
- - - Diğer maddelerden olanlar:
4202.19.90.10.00- - - - Ahşaptan veya nikelden olanlar
4202.19.90.30.00- - - - Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.19.90.50.00- - - - Bakırdan olanlar
4202.19.90.90.00- - - - Diğerleri
- El çantaları (omuzda taşımak için kayışları olsun olmasın) (sapsız olanlar dahil):
4202.21.00.00.00- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.22- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.10.00.00- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.22.90.10.00- - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.22.90.90.00- - - - Diğerleri
4202.29.00.00.00- - Diğerleri
- Normal olarak cepte veya el çantasında taşınan eşya:
4202.31.00.00.00- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar
4202.32- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.10.00.00- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
4202.32.90.10.00- - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar
4202.32.90.90.00- - - - Diğerleri
4202.39- - Diğerleri:
4202.39.00.10.00- - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.39.00.20.00- - - Ahşap olanlar
4202.39.00.30.00- - - Bakırdan olanlar
4202.39.00.40.00- - - Nikelden olanlar
4202.39.00.50.00- - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.39.00.60.00- - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.39.00.90.00- - - Diğerleri
4202.91- - Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar:
- Diğerleri:
- - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları
4202.91.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4202.91.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4202.91.10.00.13- - - - Rugandan olanlar
4202.91.80.00.00- - - Diğerleri
4202.92- - Dış yüzleri plastikten mamul madde yapraklarından veya dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
- - - Plastikten mamul madde yapraklarından yapılmış olanlar :
4202.92.11.00.00- - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları
4202.92.15.00.00- - - - Müzik aletleri mahfazaları
4202.92.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Dokumaya elverişli maddelerden olanlar:
- - - - Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları,spor çantaları :
4202.92.91.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.91.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
4202.92.98.10.00- - - - - Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar
4202.92.98.90.00- - - - - Diğerleri
4202.99- - Diğerleri:
4202.99.00.10.00- - - Aluminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar
4202.99.00.20.00- - - Ahşap olanlar
4202.99.00.30.00- - - Bakırdan olanlar
4202.99.00.40.00- - - Nikelden olanlar
4202.99.00.50.00- - - İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar
4202.99.00.60.00- - - İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar
4202.99.00.90.00- - - Diğerleri
42.03Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı:
4203.10- Giyim eşyası
4203.10.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
- - Diğerleri:
4203.10.00.00.22- - - Manto, Palto, Pardesü
4203.10.00.00.23- - - Kaban, Mont, Ceket
4203.10.00.00.24- - - Pantolon
4203.10.00.00.25- - - Etek
4203.10.00.00.28- - - Diğerleri
4203.21- - Spor eldivenleri
- Eldivenler, tek parmaklı eldivenler, parmaksız eldivenler:
4203.21.00.00.11- - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.21.00.00.12- - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29- - Diğerleri:
- - - Her türlü sanat ve meslek erbabının korunmak amacıyla kullandıkları eldivenler
4203.29.10.00.11- - - - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.29.10.00.12- - - - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29.90.00.00- - - Diğerleri
4203.30- Bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskaları
4203.30.00.00.11- - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.30.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.40- Giyim eşyasının diğer aksesuarı
4203.40.00.00.11- - Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.40.00.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4205.00Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya
- Makinalarda veya mekanik aletlerde veya diğer teknik amaçlarla kulllanılan türde olanlar:
- - Transmisyon kolanları ve taşıyıcı kolanlar
4205.00.11.10.00- - - Transmisyon kolanları
4205.00.11.20.00- - - Taşıyıcı kolanlar
- - Diğerleri
4205.00.19.10.00- - - Makinalarda kullanılan eşya ve dokuma sanayii için takeler (taquet)
4205.00.19.90.00- - - Diğerleri
4205.00.90.00.11- - Tabii deri veya köseleden diğer eşya
- Diğerleri
4205.00.90.00.12- - Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya
4206.00.00.00.00Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum