Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 7PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
FASIL : 40 Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
40.01Tabii kauçuk, balata, güta -perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):
4001.10- Tabii kauçuk lateksi (prevulkanize edilmiş olsun olmasın):
4001.10.00.10.00- - Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi
4001.10.00.20.00- - Prevulkanize edilmemiş tabii kauçuk lateksi
- Tabii kauçuk (diğer şekillerde):
4001.21.00.00.00- - Füme yapraklar (RSS)
4001.22.00.00.00- - Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (TSNR)
4001.29- - Diğerleri:
4001.29.00.10.00- - - Krep kauçuk
4001.29.00.90.00- - - Diğerleri
4001.30.00.00.00- Balata, güta -perka; guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar
40.02Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) ; 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde):
- Stiren-butadien kauçuk (SBR); karboksilenmiş stiren-butadien kauçuk (XSBR):
4002.11- - Lateks şeklinde :
- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.11.00.10.11- - - - Stiren - budatien kauçuktan (SBR)
4002.11.00.10.12- - - - Karboksilenmiş stiren - budatien kauçuktan (XSBR)
4002.11.00.90.00- - - Diğerleri
4002.19- - Diğerleri:
- - - Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
4002.19.10.10.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien-stiren blok kopolimerleri (SBS termoplastik elostomerler) (granül, parça veya toz halinde)
4002.19.20.10.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.20.90.00- - - - Diğerleri
- - - Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balyalar halinde)
4002.19.30.10.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.30.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
4002.19.90.10.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.19.90.90.00- - - - Diğerleri
4002.20- Butadien kauçuk (BR):
4002.20.00.10.00- - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.20.00.90.00- - Diğerleri
- İzobüten-izopren (bütil) kauçuk (IIR); halojenli izobüten -izopren kauçukları (CIIR veya BIIR):
4002.31- - İzobüten - İzopren (butil) kauçuk (IRR):
4002.31.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.31.00.90.00- - - Diğerleri
4002.39- - Diğerleri:
4002.39.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.39.00.90.00- - - Diğerleri
4002.41- - Lateks şeklinde:
- Kloropren (klor butadien) kauçuk (CR):
4002.41.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.41.00.90.00- - - Diğerleri
4002.49- - Diğerleri:
4002.49.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.49.00.90.00- - - Diğerleri
4002.51- - Lateks şeklinde:
- Akrilonitril - butadien kauçuk (NBR):
4002.51.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.51.00.90.00- - - Diğerleri
4002.59- - Diğerleri:
4002.59.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.59.00.90.00- - - Diğerleri
4002.60- İzopren kauçuk (IR):
4002.60.00.10.00- - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.60.00.90.00- - Diğerleri
4002.70- Etilen - propilen - konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM):
4002.70.00.10.00- - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.70.00.90.00- - Diğerleri
4002.80.00.00.00- 40.01 Pozisyonundaki ürünlerin bu pozisyondaki ürünlerle olan karışımları
- Diğerleri:
4002.91- - Lateks şeklinde:
4002.91.00.10.00- - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.91.00.90.00- - - Diğerleri
4002.99- - Diğerleri:
- - - Plastik maddelerin katılmasıyla değişikliğe uğrayan ürünler :
4002.99.10.11.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.99.10.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
4002.99.90.11.00- - - - Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde (sırt geçirme işinde) kullanılacak olanlar
4002.99.90.19.00- - - - Diğerleri
4003.00.00.00.00Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde)
4004.00Kauçuğun döküntü, kırpıntı ve artıkları (sertleştirilmiş kauçuk hariç) ve bunlardan elde edilen tozlar ve granüller
4004.00.00.00.13- Toz ve granüller
4004.00.00.00.19- Diğerleri
40.05Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) (ilk şekillerde, levha, tabaka veya şerit halinde):
4005.10.00.00.00- Karbon karası (carbon black) veya silika ile karıştırılmış kauçuk
4005.20.00.00.00- Çözeltiler; dispersiyonlar (4005.10 alt pozisyondakiler hariç)
- Diğerleri:
4005.91.00.00.00- - Levha, tabaka ve şeritler
4005.99- - Diğerleri :
4005.99.00.10.00- - - Tabii kauçuğun kırmızı kil veya proteinle olan ana karışımları
4005.99.00.20.00- - - Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii veya sentetik kauçuktan granüller
4005.99.00.90.00- - - Diğerleri
40.06Diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi):
4006.10- Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan profiller
4006.10.00.00.11- - Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.12- - Kauçuk kaplanmış metal şerit ve kuşaklar
4006.10.00.00.13- - Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler
4006.10.00.00.19- - Diğerleri
4006.90- Diğerleri :
4006.90.00.10.00- - Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller
4006.90.00.20.00- - Contalar
4006.90.00.30.00- - Rondelalar
4006.90.00.40.00- - Çıplak kauçuk iplik
4006.90.00.90.00- - Diğerleri
4007.00Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler :
4007.00.00.10.00- Çıplak kauçuk iplikler
4007.00.00.90.00- Diğerleri
40.08Vulkanize edilmiş kauçuktan levha, tabaka, şerit, çubuk ve profiller (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
- Gözenekli kauçuktan:
4008.11.00.00.00- - Levha, tabaka ve şeritler
4008.19.00.00.00- - Diğerleri
- Gözenekli olmayan kauçuktan:
4008.21- - Levha, tabaka ve şeritler:
4008.21.10.00.00- - - Yer kaplamaları ve paspaslar
4008.21.90.00.00- - - Diğerleri
4008.29- - Diğerleri:
4008.29.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ölçüsüne göre kesilmiş profiller
4008.29.00.90.00- - - Diğerleri
40.09Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, bağlantı elemanlarıyla birlikte olsun olmasın (conta, dirsek, rondela gibi) (sertleştirilmiş kauçuktan olanlar hariç):
- Diğer maddeler ile takviye edilmemiş veya başka şekilde birleştirilmemiş:
4009.11.00.00.00- - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.12- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.12.00.10.00- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- - - Diğerleri:
4009.12.00.20.00- - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.12.00.90.00- - - - Diğerleri
- Sadece metallerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş:
4009.21- - Bağlantı elemanları olmayanlar:
4009.21.00.10.00- - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
- - - Diğerleri
4009.21.00.90.11- - - - Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar
4009.21.00.90.19- - - - Diğerleri
4009.22- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.22.00.10.00- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- - - Diğerleri:
4009.22.00.20.00- - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.22.00.90.00- - - - Diğerleri
- Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
4009.31- - Bağlantı elemanları olmayanlar
4009.31.00.10.00- - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
- - - Diğerleri
4009.31.00.90.11- - - - Yassılaşmayan yangın söndürme hortumları
4009.31.00.90.19- - - - Diğerleri
4009.32- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar
4009.32.00.10.00- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- - - Diğerleri:
4009.32.00.20.00- - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.32.00.90.00- - - - Diğerleri
4009.41- - Bağlantı elemanları olmayanlar:
- Diğer maddelerle takviye edilmiş veya başka şekilde birleştirilmiş :
4009.41.00.10.00- - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.41.00.90.00- - - Diğerleri
4009.42- - Bağlantı elemanları ile birlikte olanlar:
4009.42.00.10.00- - - Gaz veya sıvı taşımak için (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- - - Diğerleri:
4009.42.00.20.00- - - - Basınçlı hava çekiçleri için özel hortumlar (asgari 40 atmosfer basınçla 2 saat devamlı ve fiili bir çalışmaya dayanıklı olanlar)
4009.42.00.90.00- - - - Diğerleri
40.10Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:
- Taşıyıcı kolanlar :
4010.11.00.00.00- - Sadece metalle takviye edilmiş olanlar
4010.12.00.00.00- - Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar
4010.19.00.00.00- - Diğerleri
- Transmisyon kolanları :
4010.31.00.00.00- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.32.00.00.00- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.33.00.00.00- - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları
4010.34.00.00.00- - Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları
4010.35.00.00.00- - Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.36.00.00.00- - Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar
4010.39.00.00.00- - Diğerleri
40.11Kauçuktan yeni dış lastikler:
4011.10- Otomobillerde kullanılanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil):
4011.10.00.10.00- - Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar
- - Diğerleri
4011.10.00.90.11- - - Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler
4011.10.00.90.12- - - Çelik kuşaklı radyal dış lastikler
4011.10.00.90.13- - - Konvansiyonel (crossply) dış lastikler
4011.10.00.90.18- - - Diğerleri
4011.20- Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar :
- - Yükleme endeksi 121'i geçmeyenler
4011.20.10.00.11- - - Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.10.00.12- - - Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.10.00.19- - - Diğerleri
- - Yükleme endeksi 121'i geçenler
4011.20.90.00.11- - - Radyal dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.90.00.12- - - Konvansiyonel (cropssply) dış lastikler (kolonlar dahil)
4011.20.90.00.19- - - Diğerleri
4011.30- Uçaklarda kullanılanlar:
4011.30.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4011.30.00.90.00- - Diğerleri
4011.40.00.00.00- Motosikletlerde kullanılanlar
4011.50.00.00.00- Bisikletlerde kullanılanlar
4011.70.00.00.00- Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.80.00.00.00- Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar
4011.90.00.00.00- Diğerleri
40.12Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler; kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve kolanlar:
- Sırt geçirilmiş dış lastikler:
4012.11.00.00.00- - Otomobillerde kullanılan türde olanlar (steyşın ve yarış otomobilleri dahil)
4012.12.00.00.00- - Otobüs veya kamyonlarda kullanılan türde olanlar
4012.13- - Hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.10.00- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.13.00.90.00- - - Diğerleri
4012.19.00.00.00- - Diğerleri
4012.20- Kullanılmış dış lastikler:
4012.20.00.10.00- - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar
4012.20.00.90.00- - Diğerleri
4012.90- Diğerleri:
- - Dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları
4012.90.20.00.11- - - Dolgu lastikleri
4012.90.20.00.12- - - Tekerlek bandajları
4012.90.30.00.00- - Dış lastikler için sırtlar
4012.90.90.00.00- - Kolanlar
40.13Kauçuktan iç lastikler:
4013.10.00.00.00- Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılanlar
4013.20.00.00.00- Bisikletlerde kullanılanlar
4013.90- Diğerleri:
4013.90.00.00.11- - Motosikletlerde kullanılanlar
4013.90.00.00.12- - Traktör ön iç lastikleri
4013.90.00.00.13- - Traktör arka iç lastikleri
4013.90.00.00.14- - Uçak iç lastikleri
4013.90.00.00.19- - Diğerleri
40.14Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası (emzikler dahil) (sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın) :
4014.10.00.00.00- Prezervatifler
4014.90- Diğerleri:
4014.90.00.00.11- - Bebekler için emzikler ve benzeri eşya
4014.90.00.00.19- - Diğerleri
40.15Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler dahil):
- Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler:
4015.11.00.00.00- - Cerrahide kullanılan eldivenler
4015.19- - Diğerleri:
4015.19.00.00.11- - - Ev işlerinde kullanılan eldivenler
4015.19.00.00.19- - - Diğerleri
4015.90.00.00.00- Diğerleri
40.16Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya:
4016.10- Gözenekli kauçuktan olanlar:
- - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
4016.10.00.11.00- - - Rondelalar
4016.10.00.12.00- - - Contalar
4016.10.00.19.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
4016.10.00.21.00- - - Rondelalar
4016.10.00.22.00- - - Contalar
4016.10.00.29.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
4016.91.00.00.00- - Yer döşemeleri ve paspaslar
4016.92.00.00.00- - Silgiler
4016.93- - Contalar, rondelalar ve diğer sızdırmazlık contaları:
- - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar) :
4016.93.00.11.00- - - - Rondelalar
4016.93.00.12.00- - - - Contalar
4016.93.00.19.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
4016.93.00.21.00- - - - Rondelalar
4016.93.00.22.00- - - - Contalar
4016.93.00.29.00- - - - Diğerleri
4016.94.00.00.00- - Gemi veya doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponlar (şişirilebilir olsun olmasın)
4016.95.00.00.00- - Diğer şişirilebilir eşya
4016.99- - Diğerleri:
- - - 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için olanlar:
- - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar :
4016.99.52.10.00- - - - - Traktör karoserileri için olanlar
4016.99.52.20.00- - - - - Traktör şasileri için olanlar
4016.99.52.30.00- - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar
4016.99.52.40.00- - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar
4016.99.52.90.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Genişletme manşonları:
- - - - - - Traktörlere ait:
4016.99.57.11.00- - - - - - - Şasi için olanlar
4016.99.57.12.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer taşıtlara ait:
4016.99.57.21.00- - - - - - - Şasi için olanlar
4016.99.57.22.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
4016.99.57.50.00- - - - - - Traktör karoserileri için olanlar
4016.99.57.60.00- - - - - - Traktör şasileri için olanlar
4016.99.57.70.00- - - - - - Diğer taşıtların karoserileri için olanlar
4016.99.57.80.00- - - - - - Diğer taşıtların şasileri için olanlar
4016.99.57.90.00- - - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
- - - - Kauçuk-metal bağlantılı parçalar
4016.99.91.10.00- - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.20.00- - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.30.00- - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.40.00- - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.50.00- - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.60.00- - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.91.70.00- - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
- - - - - Diğerleri
4016.99.91.90.11- - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.91.90.19- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Genişletme manşonları:
4016.99.97.11.00- - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.12.00- - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.13.00- - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.14.00- - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.15.00- - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.16.00- - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.17.00- - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
- - - - - - Diğerleri
4016.99.97.19.11- - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.97.19.19- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
4016.99.97.21.00- - - - - - 86.07 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.22.00- - - - - - 86.08 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.23.00- - - - - - 87.09 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.24.00- - - - - - 87.10 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.25.00- - - - - - 87.14 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.26.00- - - - - - 87.15 Pozisyonundakilere ait olanlar
4016.99.97.27.00- - - - - - 87.16 Pozisyonundakilere ait olanlar
- - - - - - Diğerleri:
4016.99.97.90.11- - - - - - - Teknik işlerde kullanılanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
4016.99.97.90.19- - - - - - - Diğerleri
4017.00Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi) (döküntü ve artıklar dahil); sertleştirilmiş kauçuktan eşya :
- Her şekilde sertleştirilmiş kauçuk (ebonit gibi)(döküntü ve artıklar dahil) :
4017.00.00.10.11- - Külçe ,blok, levha ,tabaka, şerit, çubuk, profil veya boru halinde olanlar
4017.00.00.10.12- - Sertleştirilmiş kauçuğun döküntü, artık ve tozları
4017.00.00.91.00- Boru ve hortumlar (gaz veya sıvı taşımak için bağlantı parçaları takılmış) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar)
- Diğerleri:
4017.00.00.99.11- - Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya
4017.00.00.99.19- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
4008.29.00.90.00TR060000190035Büyük resim için tıklayınızKauçuktan mamül drenaj bandı drenaj bandı arıtma tesislerinin en önemli parçası olup kimyasal sulu çamur bileşiklerinin kauçuk etkileşim testleri, eleme, ayırma, süzme görevinde kullanılır.Genel yorum kuralları madde 1 ve 6, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 4008 Pozisyonu Açıklama Notları, Ankara Laboratuvar Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli 0619BTB0111 sayılı analiz raporu7.11.2019 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000190003Büyük resim için tıklayınızROLL-UP MARKA, EN455-1 VE EN455-2 standartlarına uygun çoçuklar için (latex içermeyen)nitril oyun eldiveni.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 40.15 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 3418btb1107 sayılı analiz raporu. Gümrükler genel müdürlüğünün 2010/47 sayılı genelgesi ile 13.04.2016/15271264 tarih/sayılı yazısı .31.1.2019 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000190004Büyük resim için tıklayınızROLL-UP MARKA, EN455-1 ve EN455-2 standartlarına uygun çoçuklar için (latex içermeyen) nitrilden mamül oyun eldiveni.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 40.15 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 3418btb1108 sayılı analiz raporu. Gümrükler genel müdürlüğünün 2010/47 sayılı genelgesi ile 13.04.2016/15271264 tarih/sayılı yazısı .31.1.2019 00:00:00
4016.93.00.22.00TR330000180023Büyük resim için tıklayınızCONTAGenel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 40 Fasıl genel açıklama ve izahname notları. 16.10.2018 00:00:00
4009.31.00.90.19TR340000180075Büyük resim için tıklayınızA3754660081 MODEL KODLU DIŞ ÇAPI 30 MM ET KALINLIĞI 5MM, İÇİ MENSUCAT TAKVİYELİ KAUÇUK HORTUM GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 40.09 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 07.05.2018 TARİH VE 3418BTB0431 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE HORTUMUN CİNS NEVİ NİTELİĞİ TEYİD EDİLMİŞTİR. 8.6.2018 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000180072Büyük resim için tıklayınızEN455-1, EN455-2 STANDARTLARINA UYGIUN LATEKS PUDRASIZ MUAYANE ELDİVENİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 40.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.04.2017 TARİH VE 3417BTB0279 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE EŞYANIN EN 455-1 ve 455-2 STANDARTTA OLUP OLMADIĞI TEYİT EDİLMİŞTİR. 07.12.2017 TARİH VE 17.GÖR.152 SAYILI GÖRÜŞLERİ, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.06.2017 TARİH VE 25715299 SAYILI YAZILARI8.6.2018 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000180101Büyük resim için tıklayınızEN457-1, EN455-2 STANDARTLARINA UYGUN LATEKS PUDRALI MUAYENE ELDİVENİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 40.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.04.2017 TARİH VE 3417BTB0279 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE EŞYANIN EN 455-1 ve 455-2 STANDARTTA OLUP OLMADIĞI TEYİT EDİLMİŞTİR. 07.12.2017 TARİH VE 17.GÖR.152 SAYILI GÖRÜŞLERİ, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.06.2017 TARİH VE 25715299 SAYILI YAZILARI 8.6.2018 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000180102Büyük resim için tıklayınızNİTRİL PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ EN455-1, EN455-2 STANDARTLARINA UYGUNGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 40.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 10.04.2017 TARİH VE 3417BTB0279 SAYILI ANALİZ RAPORU İLE EŞYANIN EN 455-1 ve 455-2 STANDARTTA OLUP OLMADIĞI TEYİT EDİLMİŞTİR. 07.12.2017 TARİH VE 17.GÖR.152 SAYILI GÖRÜŞLERİ, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 12.06.2017 TARİH VE 25715299 SAYILI YAZILARI 8.6.2018 00:00:00
4015.11.00.00.00TR340000180008Büyük resim için tıklayınızKAUÇUKTAN, AZ PUDRALI, TEK KULLANIMLIK, STEİL OLMAYAN MUAYENE ELDİVENİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 40.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2010/47 SAYILI GENELGESİ İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.12.2017 TARİH, 17.GÖR.162 SAYILI GÖRÜŞ VE 06.11.2017 TARİH, 3417BTB0971 SAYILI ANALİZ RAPORU, 12.2.2018 00:00:00
4016.99.91.90.19TR160000140007Büyük resim için tıklayınızBS0043 kodlu Otomotiv Motor Tapası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve VII. Bölüm ve 40.Fasıl ve 4016 Pozisyon Notları2.10.2014 00:00:00
4010.39.00.00.00TR340000130303Büyük resim için tıklayınızÇEVRESİ 110cm, GENİŞLİĞİ 3,5cm OLAN VE BİR YÜZÜ KAUÇUK KAPLI, İÇİ DOKUNMUŞ MENSUCAT TAKVİYELİ, ÇELTİKLİ SONSUZ KAYIŞGENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 40.10 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 401 SAYILI 09.12.2013 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU25.12.2013 00:00:00