Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 36 Barut Ve Patlayıcı Maddeler; Pirotekni Mamulleri; Kibritler; Piroforik Alaşımlar ; Ateş Alıcı Maddeler

FasılNoFasıl Açıklaması
3601.00Silah barutu
3601.00.00.00.11- Kara barut
3601.00.00.00.12- Dumansız barut
3601.00.00.00.19- Diğer silah barutları
3602.00Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3602.00.00.00.11- Dinamitler
3602.00.00.00.19- Diğerleri
3603.00Fitiller, infilak fitilleri, ağız otları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler:
3603.00.20.00.00- Fitiller
3603.00.30.00.00- İnfilak fitilleri
3603.00.40.00.00- Ağız otları
3603.00.50.00.00- İnfilak kapsülleri
3603.00.60.00.00- Ateşleyici maddeler
3603.00.80.00.00- Elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası :
3604.10.00.00.00- Şenlik fişekleri
3604.90- Diğerleri
3604.90.00.00.11- - İşaret fişekleri
3604.90.00.00.12- - Yağmur fişekleri
3604.90.00.00.13- - Sis işaretleri
3604.90.00.00.19- - Diğer pirotekni eşyası
3605.00.00.00.00Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)
36.06Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde); bu fasılın 2 numaralı notunda belirtilen ateş alıcı maddelerden eşya:
3606.10.00.00.00- Çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan neviden olup, 300 cm.3 veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş akaryakıtlar
3606.90- Diğerleri:
- - Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (her şekilde)
3606.90.10.10.00- - - Suni çakmak taşları
3606.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3606.90.90.00.11- - - Katı yakıtlar
3606.90.90.00.19- - - Diğerleri