Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 35 Albüminoid Maddeler; Değişikliğe Uğramış Nişasta Esaslı Ürünler; Tutkallar; Enzimler

FasılNoFasıl Açıklaması
35.01Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:
3501.10- Kazein:
3501.10.10.00.00- - Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar
3501.10.50.00.00- - Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayiilerde kullanılmaya mahsus olanlar
3501.10.90.00.00- - Diğer kazeinler
3501.90- Diğerleri:
3501.90.10.00.00- - Kazein tutkalları
- - Diğerleri
3501.90.90.00.11- - - Sodyum kazeinat
3501.90.90.00.19- - - Diğerleri
35.02Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi natlar ve diğer albümin türevleri:
- Yumurta albümini (ovalbümin):
3502.11- - Kurutulmuş
3502.11.10.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.11.90.00.00- - - Diğerleri
3502.19- - Diğerleri:
3502.19.10.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler
3502.19.90.00.00- - - Diğerleri
3502.20- Süt albümini (iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil) :
3502.20.10.00.00- - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
- - Diğerleri:
3502.20.91.00.00- - - Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde)
3502.20.99.00.00- - - Diğerleri
3502.90- Diğerleri:
- - Albüminler (yumurta albümini "ovalbümin" ve süt albumini "laktalbümin hariç):
3502.90.20.00.00- - - İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlar veya elverişsiz hale getirilenler
3502.90.70.00.00- - - Diğerleri
3502.90.90.00.00- - Albüminatlar ve diğer albümin türevleri
3503.00Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):
- Jelatin ve jelatin türevleri:
3503.00.10.10.00- - Jelatin
3503.00.10.20.00- - Jelatin türevleri
- Diğerleri
3503.00.80.00.11- - Katı ihtiyokol
3503.00.80.00.12- - Kemik tutkalları
3503.00.80.00.19- - Diğerleri
3504.00Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
3504.00.10.00.00- Bu faslın 1 no'lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri
- Diğerleri :
3504.00.90.00.11- - Thaumatine
3504.00.90.00.19- - Diğerleri
35.05Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
3505.10- Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar:
3505.10.10.00.00- - Dekstrinler
- - Tadil edilmiş diğer nişastalar:
3505.10.50.00.00- - - Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
- - - Diğerleri
3505.10.90.00.11- - - - Kavrulmuş veya çözünebilen nişastalar
3505.10.90.00.19- - - - Diğerleri
3505.20- Tutkallar:
- - Ağırlık itibariyle % 25'den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
3505.20.10.10.00- - - Leykom
3505.20.10.90.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla fakat % 55 'den az nişasta dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
3505.20.30.10.00- - - Leykom
3505.20.30.90.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 55 veya daha fazla fakat % 80'den az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
3505.20.50.10.00- - - Leykom
3505.20.50.90.00- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer nişastaları içerenler:
3505.20.90.10.00- - - Leykom
3505.20.90.90.00- - - Diğerleri
35.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
3506.10- Tutkal ve yapıştırıcı olarak, perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler :
3506.10.00.10.00- - Soğuk tutkal
- - Diğerleri
3506.10.00.90.11- - - Solvent içerenler
3506.10.00.90.19- - - Diğerleri
- Diğerleri:
- - Esası kauçuk veya 39.01 ila 39.13 pozisyonlarının polimerleri olan yapıştırıcılar:
3506.91.10.00.00- - - Sadece veya esas itibarıyla düz panel göstergelerin veya dokunmatik ekran panellerinin imalinde kullanılan türdeki optik kullanıma uygun filmsiz ve optik kullanıma uygun geçici sıvı tutkallar
- - - Diğerleri:
3506.91.90.10.00- - - - Soğuk tutkal
- - - - Diğerleri:
3506.91.90.90.11- - - - - Polivinil asetat esaslı emülsiyonlar (ahşap malzemeler için)
3506.91.90.90.12- - - - - Sentetik reçineli (fenolik ve amino reçineleri) ahşap malzemeler için
3506.91.90.90.13- - - - - Solvent içerenler
3506.91.90.90.19- - - - - Diğerleri
3506.99- - DiğerIeri :
3506.99.00.10.00- - - Çiriş
- - - Diğerleri
3506.99.00.90.11- - - - Solvent içerenler
3506.99.00.90.19- - - - Diğerleri
35.07Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:
3507.10.00.00.00- Peynir mayası ve bunun konsantreleri
3507.90- Diğerleri:
3507.90.30.00.00- - Lipoprotein lipaz; Aspergillus alkalin proteaz
- - Diğerleri
3507.90.90.00.11- - - Pepsin
3507.90.90.00.12- - - Malt enzimleri
3507.90.90.00.13- - - Trombin
3507.90.90.00.19- - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum