Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 34 Sabunlar, Yüzey-Aktif Organik Maddeler, Yıkama Müstahzarları, Yağlama Müstahzarları, Suni Mumlar, Müstahzar Mumlar, Temizleme Veya Bakım Müstahzarları, Işık Temini İçin Kullanılan Her Türlü Mumlar Ve Benzerleri, Model Yapmaya Mahsus Her Türlü Patlar, "Dişçi Mumları" Ve Alçı Esaslı Dişçilik Müstahzarları

FasılNoFasıl Açıklaması
34.01Sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin);sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt,vatka,keçe ve dokunmamış mensucat :
- Çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde sabun ve yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar ve sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat:
3401.11- - Tuvalet için (tıbbi ürünler dahil) :
3401.11.00.10.00- - - Deterjan emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.11.00.20.00- - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.11.00.30.00- - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka;deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.11.00.90.00- - - Diğerleri
3401.19- - Diğerleri :
- - - Sabun ve deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt vatka, keçe ve dokunmamış mensucat :
3401.19.00.11.00- - - - Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka
3401.19.00.12.00- - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş keçe
3401.19.00.13.00- - - - Deterjan veya sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.19.00.90.00- - - Diğerleri
3401.20- Diğer şekillerdeki sabunlar:
3401.20.10.00.00- - İnce parça, pul, granül veya toz halinde olanlar
- - Diğerleri :
3401.20.90.10.00- - - Arap sabunu ve benzeri yumuşak sabunlar
- - - Diğerleri
3401.20.90.90.11- - - - Sıvı sabunlar
3401.20.90.90.19- - - - Diğerleri
3401.30.00.00.00- Cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş,yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)
34.02Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar ; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dahil) ve temizleme müstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) :
- Yüzeyaktif organik maddeler (perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın):
3402.11- - Anyonlu olanlar :
3402.11.10.00.00- - - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan disodyum alkil [ oxydi (benzenesulphonate) ] içeren sulu çözeltiler
- - - Diğerleri:
3402.11.90.10.00- - - - Sülforezinatlar ve sülfooleatlar
- - - - Diğerleri
3402.11.90.90.11- - - - - Lineer alkil benzen sülfonik asitler
3402.11.90.90.12- - - - - Dodesil benzen sülfonik asit
3402.11.90.90.19- - - - - Diğerleri
3402.12.00.00.00- - Katyonlu olanlar
3402.13.00.00.00- - İyonlu olmayanlar
3402.19- - Diğerleri :
3402.19.00.10.00- - - Türk kırmızısı yağı
3402.19.00.90.00- - - Diğerleri
3402.20- Perakende satılacak hale getirilmiş müstahzarlar:
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.20.20.00.11- - - Sabun içerenler
3402.20.20.00.12- - - Sabun içermeyenler
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.20.90.00.15- - - Sabun içerenler
3402.20.90.00.16- - - Sabun içermeyenler
3402.90- Diğerleri:
- - Yüzeyaktif müstahzarlar
3402.90.10.00.11- - - Sabun içerenler
3402.90.10.00.12- - - Sabun içermeyenler
- - Yıkama ve temizleme müstahzarları
3402.90.90.00.15- - - Sabun içerenler
3402.90.90.00.16- - - Sabun içermeyenler
34.03Yağlama müstahzarları (Esası yağ olan; kesici aletleri yağlamaya mahsus müstahzarlar, civata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç):
- Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler :
3403.11.00.00.00- - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.19- - Diğerleri:
3403.19.10.00.00- - - Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
3403.19.20.00.00- - - Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar
3403.19.80.00.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
3403.91.00.00.00- - Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
3403.99.00.00.00- - Diğerleri
34.04Suni mumlar ve müstahzar mumlar:
3404.20.00.00.00- Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
3404.90- Diğerleri:
- - Müstahzar mumlar (mühür mumları dahil):
3404.90.00.11.00- - - Suni mumların karışımından oluşan müstahzar mumlar
3404.90.00.19.00- - - Diğerleri
3404.90.00.90.00- - Diğerleri
34.05Ayakkabı, mobilya, döşeme, otomobil karoseri, cam veya metal boya ve cilaları, temizleme pat veya tozları ve benzeri müstahzarlar (bu müstahzarlar emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat, gözenekli plastik veya gözenekli kauçuk şeklinde olsun olmasın) (34.04 pozisyonundaki mumlar hariç):
3405.10- Ayakkabı, deri ve köselelerde kullanılan boya, cila veya benzeri müstahzarlar
3405.10.00.00.11- - Ayakkabı boya ve cilaları
3405.10.00.00.12- - Deri boya ve cilaları
3405.10.00.00.19- - Diğerleri
3405.20.00.00.00- Mobilya, döşeme veya diğer ağaç işlerinin bakımında kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar
3405.30.00.00.00- Otomobil karoserlerinde kullanılan cila ve benzeri müstahzarlar (metal cilalar hariç)
3405.40.00.00.00- Temizleme pat ve tozları ve diğer temizleme müstahzarları
3405.90- Diğerleri:
3405.90.10.00.00- - Metal cilaları
3405.90.90.00.00- - Diğerleri
3406.00Işık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri:
3406.00.00.20.00- Balmumundan mumlar
3406.00.00.80.00- Diğerleri
3407.00Model patları (çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil); takım halinde, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış veya plaka, at nalı, çubuk veya benzeri şekillerde bulunan "dişçilik mumu" veya diş ölçü maddeleri denilen müstahzarlar; dişçilikte kullanılan alçı esaslı (kalsine edilmiş alçı veya kalsiyum sülfattan) diğer müstahzarlar
3407.00.00.10.00- Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar
- Diğerleri
3407.00.00.90.11- - Dişçilik mumu
3407.00.00.90.12- - Model yapmaya mahsus patlar
3407.00.00.90.13- - Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.14- - Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan)
3407.00.00.90.19- - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
3401.30.00.00.00TR340000190186Büyük resim için tıklayınızFRUDIA GREEN GRAPE PORE CONTROL SCRUB CLEANSING FOAM 145 ml. Cildin yağını giderici,nemlendirici gözenekleri arındırıcı yüz yıkama jeli.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0306/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190188Büyük resim için tıklayınızBEAUTY FORMULAS CHARCOAL DETOX CLEANSER 150 ML. Detox temizleyici yüzdeki makyajı, kiri ve yağı temizlerGenel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0317/16.05.2019 sayı/ tarihli analiz raporu. Gümrükler genel müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 tarih/sayılı yazıları ile gümrükler genel müdürlüğü-tarife ve laboratauvarlar dairesinin 08.08.2019/46730107 tarih/sayılı yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190189Büyük resim için tıklayınızDR. ORGANIC CHARCOAL FACE SCRUB 125 ml. Aktif kömür temizleyici peeling cildin temizlenmesine ve kirlerden arındırılmasına yardımcı olur.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0326/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190190Büyük resim için tıklayınızDR. ORGANIC CHARCOAL FACE WASH 200 ml. Aktif kömürlü arındırıcı yüz temizleyici cilt gözeneklerindeki kirliliği ve yağı arındırır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0311/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190192Büyük resim için tıklayınızPURE BEAUTY POMEGRANATE URBAN SHIELD FOAMING CLEANSER 150ml. Yüzdeki yağı giderici yüz yıkama köpüğü.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0323/19.04.2019 sayı/ tarihli analiz raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 tarih/sayılı yazıları ile Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 tarih/sayılı yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190198Büyük resim için tıklayınızMICELLAR CLEANSING FOAM 150 ml. Köpük formunda cilt ve makyaj temizleyici.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0320/19.04.2019 sayı/ tarihli analiz raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 tarih/sayılı yazıları ile Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 tarih/sayılı yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190199Büyük resim için tıklayınızMICELLAR REFRESHING GEL 500 ml. Jel formunda makyaj temizleyici.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0329/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190201Büyük resim için tıklayınızPURE BEAUTY POMEGRANATE URBAN SHIELD ANTIOXIDANT &ANTIPOLLUTION CLARIFYING CLEANSER 125ml. Cildin fazla yağını gideren , cildi nemlendiricive arındırıcı yüz temizleme jeli.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0314/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190203Büyük resim için tıklayınızNATURALS BY WATSONS RICE BRAN&SOY BEAN ILLUMINATING SCRUB 100ml. Cildin yıkanmasına mahsus , cilt kirliliklerini nazikçe temizlemeye yardımcı olan kurutmadan temizlemeye yardım eden krem.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0313/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190204Büyük resim için tıklayınızCOLLAGEN BY WATSONS WHITE REGENERATION CLEANSING FOAM 125ml. Yüz temizleme köpüğü.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0316/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190205Büyük resim için tıklayınızPURITY MICELLAR WATER 500 ml.makyaj temizleme sıvısı.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0330/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190207Büyük resim için tıklayınızCHARCOAL FACIAL SCRUB 150 ml. Aktif kömürlü, yüz scrub'ı cildin temizlenmesine ve kirliliklerindenarındırılmasına yardımcı olan yüz yıkama jeli.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0309/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190208Büyük resim için tıklayınızFRUDIA BLUEBERRY HYDRATING CLEANSING GEL TO FOAM 145 ml.jel formunda cildin fazla yağını giderici, cildi nemlendiren temizleme köpüğü.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0308/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190209Büyük resim için tıklayınızNIP+FAB EXFOLIATE GLYCOLIC SCRUB FIX 75 ml.cildin temizlenmesine yardımcı yüz peelingi.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0328/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190210Büyük resim için tıklayınızPINK BY PURE BEAUTY IT'S PORE PERFECTION CLEANSING FOAM 125ml. Krem formunda cilt temizleyici,nemlendirici,gözenekleri arındırıcı köpük temizleyici.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0322/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190212Büyük resim için tıklayınızSCINIC ALL DAY FINE PORE MINT PASTE 80 ml. Naneli yüz gözenek temizleyici uygulama aparatlı (fırça biçminde) ile uygulanarak ciltteki gözeneklerin temizlenmesini sağlar.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0327/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190213Büyük resim için tıklayınızNATURALS BY WATSONS TREE&GREEN TEA MATTIFYING CLEANSING GEL 150ml. Cildi arındırmaya,yenilemeye ve yağsız görünüm sağlamaya yardımcı olan yüz temizleme jeli.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0304/16.05.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000190214Büyük resim için tıklayınızPURE BEAUTY GEOAQUA ULTRA-HYDRATING CLEANSING FOAM 125ml ciltteki kiri ve yağı temizlemeye yarayan arındırıcı yüz temizleme köpüğü.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 34.01 tarife pozisyonu açıklama notları. İstanbul Labaratuvar Müdürlüğünün 3419BTB0325/19.04.2019 Sayı/ Tarihli Analiz Raporu. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.09.2017/27796781 Tarih/Sayılı Yazıları İle Gümrükler Genel Müdürlüğü-Tarife Ve Laboratauvarlar Dairesinin 08.08.2019/46730107 Tarih/Sayılı Yazısı.26.9.2019 00:00:00
3402.20.90.00.16TR350000190110Büyük resim için tıklayınızÇamaşır deterjanı"DİZOLVE" (çamaşır deterjanı) ticari tanımlı 1 paket içerisinde bulunan eşya için için İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0268 sayılı 04.09.2019 tarihli raporu, tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, gümrük genel tebliği ve gümrük tarife cetveli izahnamesinin 34.02 pozisyonu açıklama notlarına istinaden 3402.20.90.00.16 gtip'inde değerlendirilmiştir.9.9.2019 00:00:00
3401.30.00.00.00TR410000180009Büyük resim için tıklayınızKomili Anadolu kaplıcaları ladik 500 ml lik plastik ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş cilt yıkamasına mahsus duş jeliGenel yorum kuralları 1, 6 ve 3401 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden31.5.2018 00:00:00
3401.30.00.00.00TR410000180010Büyük resim için tıklayınızKOMİLİ ANADOLU KAPLICALARI BERGAMA 500 ML' LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGenel yorum kuralları 1, 6 ve 3401 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden31.5.2018 00:00:00
3405.20.00.00.00TR410000180007Büyük resim için tıklayınızKoltuk ve döşeme koruyucu olarak kullanılmaktadır. Paketin içinde yer alan eldiven işlemi yapacak olan kullanıcı için, sprey başlığı ise ürünün rahat tatbik edilmesi için bulunmaktadır.Genel yorum kuralları 1,6 ve 3(b) maddelerine istinaden24.5.2018 00:00:00
3405.30.00.00.00TR410000180008Büyük resim için tıklayınızAracın boyasını koruma amaçlı(çizilme vb.) kaporta üzerine tatbik edilir. Bu sıvının kuruyarak sertleşmesi için hardener ürünü yine kaporta üzerine tatbik edilir. Bu ürünün uygulanması esnasında yine ambalaj içinde yer alan bezler ve eldivenler kullanılır.Genel yorum kuralları 1,6 ve 3(b) maddelerine istinaden24.5.2018 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170437Büyük resim için tıklayınız150 ML'LİK AMBALAJLARDA SUNULAN, YÜZ TEMİZLEMESİNDE KULLANILAN İÇERİĞİNDE SALİSİLİK ASİT VE SİTRİK ASİT BULUNDURMASIYLA CİLDE BAKIM VE ONARIM YAPAN YÜZ TEMİZLEME JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170438Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ VE ARINIDIRICI YÜZ YIKAM JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170439Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİ GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170440Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİ GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170441Büyük resim için tıklayınız100 ML'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA SUNULAN, CİLDE BAKIM VE ONARIM YAPAN YÜZ YIKAMA JELİ GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170442Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170443Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170444Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKMA JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170445Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170446Büyük resim için tıklayınızCİLDİN FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN, VE CİLDİ NEMLENDİRİCİ, ARINDIRICI YÜZ YIKAMA JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI.28.12.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170447Büyük resim için tıklayınızCİLDİ FAZLA YAĞINI GİDERMEYE YARAYAN,CİLDİ NEMLENDİRİCİ VE ARINDIRICI YÜZ YIKAM JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 15.09.2017 TARİH VE 27796781 SAYILI YAZILARI28.12.2017 00:00:00
3407.00.00.90.12TR340000170377Büyük resim için tıklayınızÇEŞİTLİ MODEL YAPMAYA MAHSUS ÇOÇUKLARIN EĞLENMESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ PATLAR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.07 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 22.09.2017/28113116 TARH/SAYILI YAZISI.11.10.2017 00:00:00
3401.11.00.30.00TR340000170308Büyük resim için tıklayınızBEAUTY FORMULAS FEMININE İNTİM HİJYEN MENDİLLERİ 12'Lİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 08.06.2017 TARİH VE 3417BTB0527 SAYILI TAHLİL RAPORU.26.7.2017 00:00:00
3401.11.00.30.00TR340000170309Büyük resim için tıklayınızPUREN SOFT GÜNLÜK FEMİNİNİE TEMİZLEME MENDİLİ. 10 ADET 2'Lİ PAKETGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 08.06.2017 TARİH VE 3417BTB0527 SAYILI TAHLİL RAPORU.26.7.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170306Büyük resim için tıklayınızPUREN SOFT İNTİM SIVI 200 ML. DIŞ GENİTAL BÖLGENİN TEMİZLİĞİ İÇİN GÜNLÜK OLARAK KULLANILIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 08.06.2017 TARİH VE 3417BTB0527 SAYILI TAHLİL RAPORU.26.7.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170307Büyük resim için tıklayınızALOE VE HAFİF VE SABUN İÇERMEYEN SIVI UZUN SÜRE KALICI FERAHLIK SAĞLAMAK İÇİN RAHATLATICI ALOE VERA İLE ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 08.06.2017 TARİH VE 3417BTB0527 SAYILI TAHLİL RAPORU.26.7.2017 00:00:00
3403.91.00.00.00TR340000170237Büyük resim için tıklayınızDERİ FİNİSAJ KİMYASALI. (EŞYA 1 KG AMBALAJ HALİNDE SATILMAKTADIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 08.05.2017 TARİHLİ 3417BTB0332 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 14.6.2017 00:00:00
3403.91.00.00.00TR340000170238Büyük resim için tıklayınızDOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERİN, DERİ VE KÖSELERİN, POST KÜRK VEYA DİĞER MADDELERİN İŞLEMESİNDE KULLANILAN MÜSTEHZAR (EŞYA 1 KG'LIK SATUŞA HAZIR AMBALAJ İÇİNDE SUNULMAKTADIR.) DERİ FİNİSAJ KİMYASALI. GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.03 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 08.05.2017 TARİHLİ 3417BTB0332 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 14.6.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170158Büyük resim için tıklayınız250 ml lik PLASTİK AMBALAJLARDA SUNULAN, CİLT YIKAMASINA MAHSUS SIVI VEYA KREM HALİNDE TEMİZLİK ÜRÜNÜ GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 10.02.2017 TARİHLİ 3417BTB0123 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU4.5.2017 00:00:00
3401.19.00.13.00TR340000170048Büyük resim için tıklayınız10 LU 3 PAKET HALİNDE PARAKENDE SATILICAK HALE GETİRİLMİŞ DUKUNMAMIŞ MENSUCATTAN MAMÜL ISLAK MENDİLGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.19.00.13.00TR340000170058Büyük resim için tıklayınız10 LU 3 PAKET PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRLMİŞ,DOKUNMAMIŞ MENSUCATTAN MAMÜL ISLAK MENDİLGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0141 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.19.00.13.00TR340000170064Büyük resim için tıklayınız8 Lİ 3 PAKET HALİNDE PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ, DETERJAN VEYA SABUN EMDİRİLMİŞ DOKUNMAMAIŞ MENSUCATTAN MAMÜL ISLAK MENDİLGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0142 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.19.00.13.00TR340000170066Büyük resim için tıklayınızWATSON'S FRESH BEBEK ISLAK MENDİL 20*3 ADET DETERJAN VEYA SABUN EMDİRİLMİŞ DOKUNMAMIŞ MENSUCAT MAMUL PAREKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170047Büyük resim için tıklayınız500 ML LİK AMBALAJLARDA PAREKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ SIVI EL YIKAMA SABUNUGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0142 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170052Büyük resim için tıklayınızSUPERDRUG KREM DUŞ JELİ ERKEK İÇİN 300 ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILICAK HALE GETİRLMİŞ CİLT YIKMASINA MAHSUS JELGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170053Büyük resim için tıklayınız750 ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170054Büyük resim için tıklayınız500ML LİK PLASTİK AMLAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRLMİŞ CİLT YIKAMA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170055Büyük resim için tıklayınız200 ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKMAYA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170056Büyük resim için tıklayınız300ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULAN, CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0141 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170057Büyük resim için tıklayınız1000 ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULAN, CİLT YIKAMASINA MAHSUSU DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0141 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170059Büyük resim için tıklayınız1000 ML'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0142 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170060Büyük resim için tıklayınız250ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170061Büyük resim için tıklayınız500ML LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0143 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170062Büyük resim için tıklayınız65ML'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA PARAKENDE HALDE SATIŞA SUNULAN CİLT YIKAMASINA MAHSUS BANYO JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0141 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170063Büyük resim için tıklayınız410GR LİK PLASTİK AMBALAJLARDA SATIŞA SUNULAN , CİLT YIKAMASINA MAHSUS DUŞ JELİGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.02.2017 TARİH 3417BTB0141 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU,24.3.2017 00:00:00
3401.30.00.00.00TR340000170123Büyük resim için tıklayınızYÜZEYAKTİF ÖZELLİK GÖSTEREN, DIŞ GENİTAL BÖLGENİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ ÜRÜN.(ÜRÜN KULLANILDIKTAN SONRA SU İLE DURULANIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 03.02.2017 TARİHLİ, 3417BTB0037 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.03.2016 TARİHLİ 2016/3 SAYILI GENELGELERİ. 23.3.2017 00:00:00
3406.00.00.80.00TR340000160235Büyük resim için tıklayınızKAPAKLI CAM KAVANOZ İÇİNDE SUNULAN KOKULU MUM.GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 34.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.11.2016 TARİHLİ, 3416BTB0802 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00
3406.00.00.80.00TR340000160236Büyük resim için tıklayınızPORSELEN KABIN İÇİNE KALIPLANMIŞ ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLMİŞ KOKULU MUM.(BİR KUTUDA ÜÇ ADET VARDIR.)GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 34.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.11.2016 TARİHLİ, 3416BTB0801 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00
3401.11.00.30.00TR340000160062 Büyük resim için tıklayınız25 LİK PAKETLER HALİNDE SATILAN, GENİTAL BÖLGEYİ TEMİZLEMEDE KULLANILAN SABUN VE YÜZEYAKTİF MADDE İÇEREN ISLAK MENDİL.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 34.01 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,VE 22.04.2016 TARİHLİ, 3416BTB0065 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.10.5.2016 00:00:00