Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 30 Eczacılık Ürünleri

FasılNoFasıl Açıklaması
30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:
3001.20- Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları :
3001.20.10.00.00- - İnsan menşeli olanlar
3001.20.90.00.00- - Diğerleri
3001.90- Diğerleri:
3001.90.20.00.00- - İnsan menşeli olanlar
- - Diğerleri:
3001.90.91.00.00- - - Heparin ve tuzları
- - - Diğerleri
3001.90.98.10.00- - - - Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
3001.90.98.90.00- - - - Diğerleri
30.02İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
- Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın):
3002.11.00.00.00- - Sıtma teşhisi için test kitleri
3002.12- - Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları:
- - - Antiserumlar:
3002.12.00.00.11- - - - Yılan serumu
3002.12.00.00.12- - - - Aglutinan serumları
3002.12.00.00.13- - - - Gamma-globulin
3002.12.00.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğer kan fraksiyonları:
3002.12.00.00.21- - - - Hemoglobin
3002.12.00.00.22- - - - Kan globulinleri
3002.12.00.00.23- - - - Serum globulinleri
3002.12.00.00.29- - - - Diğerleri
3002.13.00.00.00- - Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri
3002.14.00.00.00- - Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri
3002.15.00.00.00- - Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri
3002.19.00.00.00- - Diğerleri
3002.20- İnsanlar için kullanılan aşılar :
3002.20.00.10.00- - Çocuk felci aşıları
- - Bakteriyel ve virütik diğer aşılar
3002.20.00.20.11- - - Kızamık aşısı
3002.20.00.20.12- - - Kabakulak aşısı
3002.20.00.20.13- - - BCG aşısı
3002.20.00.20.14- - - Karma aşı (DBT)
3002.20.00.20.15- - - Kolera aşısı
3002.20.00.20.16- - - Tifo aşısı
3002.20.00.20.19- - - Diğerleri
3002.30.00.00.00- Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.90- Diğerleri:
3002.90.10.00.00- - İnsan kanı
3002.90.30.00.00- - Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
- - Mikroorganizma kültürleri:
- - - Fermentler
3002.90.50.10.11- - - - Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.50.10.19- - - - Diğerleri
3002.90.50.90.00- - - Diğer mikroorganizma kültürleri
- - Diğerleri
3002.90.90.00.11- - - Saksitoksin
3002.90.90.00.12- - - Risin
3002.90.90.00.13- - - Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.19- - - Diğerleri
30.03Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) :
3003.10.00.00.00- Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler
3003.20.00.00.00- Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
- Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3003.31.00.00.00- - İnsülin içerenler
3003.39.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3003.41.00.00.00- - Efedrin ve tuzlarını içerenler
3003.42.00.00.00- - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3003.43.00.00.00- - Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3003.49.00.00.00- - Diğerleri
3003.60.00.00.00- Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
3003.90.00.00.00- Diğerleri
30.04Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) :
3004.10.00.00.00- Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
3004.20.00.00.00- Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
- Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
3004.31.00.00.00- - İnsülin içerenler
3004.32.00.00.00- - Böbreküstü bezi hormonlarını, bunların türevleri ve yapısal benzerlerini içerenler
3004.39.00.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
3004.41.00.00.00- - Efedrin ve tuzlarını içerenler
3004.42.00.00.00- - Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
3004.43.00.00.00- - Norefedrin ve tuzlarını içerenler
3004.49.00.00.00- - Diğerleri
3004.50.00.00.00- Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler
3004.60.00.00.00- Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
3004.90.00.00.00- Diğerleri
30.05Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler, hardal yakıları gibi):
3005.10.00.00.00- Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler
3005.90- Diğerleri:
- - Vatka ve vatkadan mamul eşya
3005.90.10.00.11- - - Hidrofil pamuktan
3005.90.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:
- - - - Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:
3005.90.31.00.11- - - - - Gaz bezleri
3005.90.31.00.12- - - - - Tıbbi gaz kompresler
3005.90.31.00.19- - - - - Gazlı diğer eşya
- - - - Diğerleri:
3005.90.50.00.11- - - - - Alçılı sargı bezi
3005.90.50.00.12- - - - - Tıbbi üçgen sargı
3005.90.50.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
3005.90.99.10.00- - - - Tıbbi muşamba ve tafta angle
3005.90.99.90.00- - - - Diğerleri
30.06Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah zarları:
3006.10- Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil) ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın)
3006.10.10.00.00- - Cerrahi dikişler için steril katgütler
- - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın):
3006.10.30.10.00- - - Plastiklerden olanlar
3006.10.30.20.00- - - Örme mensucattan olanlar
3006.10.30.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Plastiklerden olanlar
3006.10.90.10.11- - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.10.12- - - - Cerrahi poliamid iplik
3006.10.90.10.13- - - - Cerrahi poliglaktin iplik
3006.10.90.10.19- - - - Diğerleri
- - - Örme mensucattan olanlar
3006.10.90.20.11- - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.20.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3006.10.90.90.11- - - - Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
3006.10.90.90.12- - - - Cerrahi paslanmaz çelik tel
3006.10.90.90.19- - - - Diğerleri
3006.20.00.00.00- Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifIer
3006.30- Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstah zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak tifleri
3006.30.00.00.11- - Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
3006.30.00.00.12- - Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar
3006.40- Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
3006.40.00.00.12- - Çinko-fosfat siman
3006.40.00.00.13- - Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri
3006.40.00.00.18- - Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri
3006.50.00.00.00- İlk yardım kutuları ve setleri
3006.60.00.00.00- Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
3006.70.00.00.00-Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları
- Diğerleri:
3006.91.00.00.00- - Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
3006.92.00.00.00- - Eczacılık ürünleri döküntüleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
3006.40.00.00.18TR350000190139Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 MODIFIER)EX-3 MODİFİER (DARK PİNK) ticari tanımlı orijinal ambalajında pembe renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0371 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190140Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 POWDER OPAQUE)EX-3 POWDER OPAQUE (ND20) ticari tanımlı orijinal ambalajında krem renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0373 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190141Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (CZR ENAMEL)CZR ENAMEL (E3) ticari tanımlı orijinal ambalajında mavi renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0364 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190142Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (CZR LUSTER)CZR LUSTER (LTO) ticari tanımlı orijinal ambalajında beyaz renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0366 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190143Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (CZR MODIFIER)CZR MODİFİER (DARK PİNK) ticari tanımlı orijinal ambalajında pembe renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0367 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190144Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 BODY)EX-3 BODY (NA2B) ticari tanımlı orijinal ambalajında pembe renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0368 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları Lafzına Dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190145Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 ENAMEL)EX-3 ENAMEL (E2) ticari tanımlı orijinal ambalajında turkuaz renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın, Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0369 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları Lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190146Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 OPACIOUS BODY)EX-3 OPACİOUS BODY (OBA) ticari tanımlı orijinal ambalajında kırık beyaz renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın, Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0372 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190147Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (CZR TRANSLUCENT)CZR TRANSLUCENT ( (TX) ticari tanımlı orijinal ambalajında beyaz renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0365 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190148Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 STAIN)EX-3 STALİN (ORENGE 2) ticari tanımlı orijinal ambalajında kerm renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın genel yorum kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0374 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190149Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 GLAZE)6.12.2019 00:00:00
3006.40.00.00.18TR350000190150Büyük resim için tıklayınızDental dişçilik porselen tozu (EX-3 TRANSLUCENT)EX-3 TRANSLUCENT (TX) ticari tanımlı orijinal ambalajında beyaz renkli toz halde, üzerinde dişçilikte kullanılacağına dair ibare içeren eşyanın, Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) Maddesi ve İzmir Labaratuvar Müdürlüğünün 3519BTB0375 Sayılı 29.11.2019 Tarihli Analiz Raporuna ve 30.06 Alt Pozisyon Notları lafzına dayanılarak 3006.40.00.00.18 GTİP'inde değerlendirilmiştir.6.12.2019 00:00:00
3004.90.00.00.00TR340000180214Büyük resim için tıklayınızBlink marka, ıntensıve ud 20x0,4 ml model no'lu, steril halde dozlandırılmış tek kullanımlık göz damlası.içeriğinde polyethylene glycol 400(peg400)-0,25% sodium hyaluronate, baric acid(0,20%),sodium borate (decahydrate), sodium chlorıde, potassium chlorıde, calsium chlorıde(dıhydrate), magnesıum chlorıde, purıfıed water bulunmaktadır.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 30.04 tarife izahname notları. İstanbul laboratuvar müdürlüğünün 13.12.2018/3418btb1020 ve 12.12.2018/18.gör.350 no'lu raporları.21.12.2018 00:00:00
3004.90.00.00.00TR340000180194Büyük resim için tıklayınızSYSTANE BALANCE LUBRİKANT GÖZ DAMLASI.(10 ML.) PROPİLEN GLİKOL, HİDROKSİPROPİL GUAR, MİNERAL YAĞI, DİMİRİSTOİL FOSFATİDİLGLİSEROL,POLİOKSİL 40 STEARAT,SORBİTAN TRİSTE ARAT,BARİK ASİT,SORBİTOL,EDETAT DİSODYUM VE POLYQUAD (POLİYKUATERNİYUM-1) %0,001 KORUYUCU İÇEREN STERİL BİR ÜRÜNDÜR.SYSTANE BALANCE LUBRİKANT GÖZ DAMLASI KURU GÖZ NEDENİYLE GÖZLERDEKİ YANMA TAHRİŞİ GEÇİCİ OLARAK HAFİFLETEN BİR KURU GÖZ DAMLASIDIR.KURU GÖZÜN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK LİPİD BAZLI KAYGANLAŞTIRICI ÜRÜNDÜR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFE VE LABORATUVAR DAİRESİ 09.04.2018/33353964 TARİH/SAYILI YAZISI.14.11.2018 00:00:00
3002.90.50.90.00TR060000180028Büyük resim için tıklayınızAKVARYUMLAR, AÇIK SÜS HAVUZLARI VE AKARSULARDA FAYDALI BAKTERİ SEVİYESİNİ YÜKSEK TUTARAK, SU İÇERİSİNDEKİ ORGANİK ATIKLARI SÜREKLİ PARÇALAYARAK SUYUN BERRAKLAŞMASINI, TEMİZ VE SAĞLIKLI OLMASINISAĞLAYAN BİR ÜRÜNDÜR. ÜRÜN YAKLAŞIK 100 LT SUYUN TEMİZLENMESİ İÇİN UYGUNDUR. ÜRÜN İÇERİĞİ PORTLAND ÇİMENTOSU,TAŞ (GRANİT+ZEOLİT),İNORGANİK PİGMENT VE SU ARITIM BİLEŞENİ. SU ARITIM BİLEŞENİ İÇERİĞİ BACİLLUS CİNSİNE AİT BAKTERİLER İÇERİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3002 POZİSYONU NOTLARI. ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 0618BTB0032/18.04.2018 SAYI/TARİHLİ RAPORU İLE 28.08.2018/36820558 VARİDEMİZE KAYITLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NIN 5663/27.08.2018 TARİHLİ RAPORU6.9.2018 00:00:00
3002.90.50.90.00TR060000180031Büyük resim için tıklayınızAKVARYUMLAR, AÇIK SÜS HAVUZLARI VE AKARSULARDA FAYDALI BAKTERİ SEVİYESİNİ YÜKSEK TUTARAK, SU İÇERİSİNDEKİ ORGANİK ATIKLARI SÜREKLİ PARÇALAYARAK SUYUN BERRAKLAŞMASINI, TEMİZ VE SAĞLIKLI OLMASINI SAĞLAYAN BİR ÜRÜNDÜR. ÜRÜN YAKLAŞIK 4 METREKÜP SUYUN TEMİZLENMESİ İÇİN UYGUNDUR. ÜRÜN İÇERİĞİ PORTLAND ÇİMENTOSU, TAŞ (GRANİT+ZEOLİT), İNORGANİK PİGMENT VE SU ARITIM BİLEŞENİ. SU ARITIM BİLEŞENİ İÇERİĞİ BACİLLUS CİNSİNE AİT BAKTERİLER İÇERİR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3002 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. ANKARA LAB.MD. 0618BTB0032/18.04.2018 SAYI TARİHLİ RAPORU İLE 28.08.2018/36820558 VARİDEMİZE KAYITLI ANKARA ÜNİV. MÜH. FAK. DEKANLIĞININ 5663 SAYI 27.08.2018 TARİHLİ RAPORU6.9.2018 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170364Büyük resim için tıklayınızSAĞLIK SEKTÖRÜNDE, TESHİŞ AMACIYLA KULLANILAN KAN ÖLÇÜM HASSASİYET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜDÜR. ÜRÜN, DEĞERLERİ BİLİNEN, SONUÇLARININ DOĞRULUĞU KANITLANAN ANA BİLEŞENİ İNSAN KAN HÜCRELERİNDEN OLUŞAN KAN KOMPONENTLERİDİRGENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 29.09.2017 TARİH VE 28317245 3417BTB0835 SAYILI TAHLİL RAPORU 10.10.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170304Büyük resim için tıklayınızSAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEŞHİS AMACIYLA KULLANILAN KAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜDÜR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 12.06.2017 TARİH VE 3417BTB077 SAYILI TAHLİL RAPORU.26.7.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170243Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİ KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜ.( EŞYANIN SATIŞA HAZIR PAKETİNİN İÇİNDE 6 ÜNÜTE ÜRÜN BULUNMAKTADIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0363 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 14.6.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170190Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0363 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170191Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0363 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170192Büyük resim için tıklayınızTEŞHİS AMACIYLA KULLANILAN KAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170193Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0363 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPO24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170195Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170196Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170200Büyük resim için tıklayınızTEŞHİS AMACIYLA KULLANILAN KAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170203Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170204Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170205Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170206Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170222Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.12.00.00.29TR340000170223Büyük resim için tıklayınızKAN ÖLÇÜM CİHAZLARININ ÖLÇÜM HASSASİYETİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN KAN ÜRÜNÜ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.04.2017 TARİHLİ 3417BTB0362 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. 24.5.2017 00:00:00
3002.90.50.90.00TR340000170157Büyük resim için tıklayınızAĞIZ SAĞLIĞI İÇİN KULLANILAN LACTOBACILLUS BREVIS CECT 748, LACTOBACILLUS PLANTARUM CECT 7481, STABİLİZATÖR İÇİN GUAR ZAMKI, CU-CHLOROPHYLIN İÇEREN AĞIZ KOKUSUNA, ÇÜRÜĞE NEDEN OLAN PATOJENLERLE SAVAŞMAK İÇİN KULLANILAN BAKTERİ KÜLTÜRÜ. EŞYANIN AMBALAJINNIN İÇİNDE STERİL 5 ADET ŞIRINGA VE 5 ADET ŞIRINGA İĞNESİ BULUNMAKTADIR. GENEL YORUM KURALLARI (1) 3(b) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 17.02.2017 TARİHLİ 3417BTB0057 SAYILI RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14.04.2017 TARİHLİ 24208811 SAYILI YAZILARI. 2011/40 VE 2016/6 SAYILI GENELGELER KAPSAMINDADIR. ŞIRINGA 9018.31.10.00.12, ŞIRINGA İĞNESİ 9018.32.10.00.11. 4.5.2017 00:00:00
3002.90.90.00.19TR340000170129Büyük resim için tıklayınız100 ÜNİTELİK ONABOTULİNUMTOKSİN A-NÖROTOKSİN KOMPLEKSİ, 0,5 mg İNSAN ALBÜMİNİ, 0,9 mg SODYUM KLORÜR İÇEREN 2 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN BEYİN HASARI HASTALARINDA, İRADE DIŞI GÖZ KIRPMA, ŞAŞILIKTA, ,İDRAR KAÇIRMADA, KRONİK MİGRENDE, KAŞ ARASINDAKİ KIRIŞIKLIK ÇİZGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ GİBİ UYGULAMALARI VARDIR.EŞYA KASIN İÇİNE ENJEKTE EDİLEREK KULLANILIR.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.02 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.02.2017 TARİHLİ 3417BTB0077 SAYILI RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.03.2017 TARİHLİ 23418330 SAYILI YAZILARI.28.4.2017 00:00:00
3005.10.00.00.00TR340000160039Büyük resim için tıklayınızESNEK, KENDİNDEN YAPIŞKANLI KAS AĞRILARINDA KULLANILAN, KASLARDAKİ KAN AKIŞINI ARTIRAN BANDAJ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 30.05 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 14.03.2016 TARİHLİ, 145 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.1.4.2016 00:00:00
3004.90.00.00.00TR340000150015Büyük resim için tıklayınızTASECTAN TİCARİ İSİMLİ BİLEŞİMİNDE JELATİN TANNAT, MISIR NİŞASTASI, MAGNEZYUM STEARAT BULUNAN EŞYA.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 30.04 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2015 TARİHLİ 32 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.28.1.2015 00:00:00