Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 24 Tütün Ve Tütün Yerine Geçen İşlenmiş Maddeler

FasılNoFasıl Açıklaması
24.01Yaprak tütün ve tütün döküntüleri:
2401.10- Tütün (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış) :
2401.10.35.00.00- - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün
2401.10.60.00.00- - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün
2401.10.70.00.00- - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün
2401.10.85.00.00- - Fırında kurutulmuş tütün
2401.10.95.00.00- - Diğerleri
2401.20- Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış):
2401.20.35.00.00- - Gölgede kurutulmuş açık renkli tütün
2401.20.60.00.00- - Güneşte kurutulmuş şark tipi tütün
2401.20.70.00.00- - Gölgede kurutulmuş koyu renkli tütün
2401.20.85.00.00- - Fırında kurutulmuş tütün
2401.20.95.00.00- - Diğerleri
2401.30- Tütün döküntüleri :
2401.30.00.00.11- - Kırık (Göz büyüklüğü 8-3 mm. arasındaki elekte kalanlar)
2401.30.00.00.19- - Diğerleri
24.02Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar:
2402.10- Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.10.00.00.11- - Tütün içeren purolar
2402.10.00.00.12- - Uçları açık purolar
2402.10.00.00.19- - Sigarillolar
2402.20- Tütün içeren sigaralar :
2402.20.10.00.00- - Karanfil içerenler
- - Diğerleri
2402.20.90.00.12- - - Ağırlıklı olarak şark tipi tütünden mamul sigaralar
2402.20.90.00.18- - - Diğer tütünlerden mamul sigaralar
2402.90.00.00.00- Diğerleri
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları:
- İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) :
2403.11.00.00.00- - Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri
2403.19- - Diğerleri:
- - - Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda:
2403.19.10.00.11- - - - Pipo tütünleri
2403.19.10.00.12- - - - Sigaralık tütünler
2403.19.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
2403.19.90.00.11- - - - Pipo tütünleri
2403.19.90.00.12- - - - Sigaralık tütünler
2403.19.90.00.19- - - - Diğerleri
- Diğerleri :
2403.91.00.00.00- - "Homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün
2403.99- - Diğerleri:
2403.99.10.00.00- - - Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
2403.99.90.00.00- - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum