Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 23 Gıda Sanayisinin Kalıntı Ve Döküntüleri; Hayvanlar İçin Hazırlanmış Kaba Yemler

FasılNoFasıl Açıklaması
23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar(donyağı tortusu):
2301.10- Et veya sakatatın unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar
2301.10.00.00.13- - Kanatlı hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.14- - Geviş getiren (ruminat) hayvanlardan elde edilenler
2301.10.00.00.18- - Diğerleri
2301.20- Balık, kabuklu deniz hayvanı, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının unları ,kaba unları ve pelletleri
2301.20.00.00.11- - Balık unu
2301.20.00.00.19- - Diğerleri
23.02Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın):
2302.10- Mısırdan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.10.10.00.11- - - Kepekler
2302.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2302.10.90.00.11- - - Kepekler
2302.10.90.00.19- - - Diğerleri
2302.30- Buğdaydan elde edilenler:
- - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
2302.30.10.00.11- - - Kepekler
2302.30.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2302.30.90.00.11- - - Kepekler
2302.30.90.00.19- - - Diğerleri
2302.40- Diğer hububattan elde edilenler:
- - Pirinçten elde edilenler:
- - - Ağırlık itibariyle % 35 veya daha az nişasta içerenler
2302.40.02.00.11- - - - Kepekler
2302.40.02.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2302.40.08.00.11- - - - Kepekler
2302.40.08.00.19- - - - Diğerleri
- - Diğerleri
- - - Ağırlık itibariyle nişasta oranı % 28'i geçmeyen, göz büyüklüğü 0,2 mm. olan elekten geçen ürün oranı, ağırlık itibariyle % 10'u geçmeyen ya da kuru madde üzerinden hesaplandığında elekten geçen ürünün bıraktığı kül oranı ağırlık itibariyle % 1,5 veya daha fazla olanlar
2302.40.10.00.11- - - - Kepekler
2302.40.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
2302.40.90.00.11- - - - Kepekler
2302.40.90.00.19- - - - Diğerleri
2302.50- Baklagillerden elde edilenler
2302.50.00.00.11- - Kepekler
2302.50.00.00.19- - Diğerleri
23.03Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın):
2303.10- Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar:
- - Mısır nişastası imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç):
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40'tan fazla olanlar
2303.10.11.00.11- - - - Mısır gluteni
2303.10.11.00.19- - - - Diğerleri
- - - Kuru madde üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40 veya daha az olanlar
2303.10.19.00.11- - - - Mısır gluteni
2303.10.19.00.19- - - - Diğerleri
2303.10.90.00.00- - Diğerleri
2303.20- Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları:
2303.20.10.00.00- - Şeker pancarının etli kısımları
2303.20.90.00.00- - Diğerleri
2303.30.00.00.00- Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları
2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)
2305.00.00.00.00Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya pellet halinde olsun olmasın)
23.06Bitkisel katı veya sıvı yağ ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın):
2306.10.00.00.00- Pamuk tohumundan
2306.20.00.00.00- Keten tohumundan
2306.30.00.00.00- Ayçiçeği tohumundan
- Rep veya kolza tohumundan
2306.41.00.00.00- - Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan
2306.49.00.00.00- - Diğerleri
2306.50.00.00.00- Hindistan cevizi veya kopradan
2306.60.00.00.00- Palm cevizi veya palm bademinden
2306.90- Diğerleri:
2306.90.05.00.00- - Mısır embriyolarından
- - Diğerleri:
- - - Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer artıklar:
2306.90.11.00.00- - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar
2306.90.19.00.00- - - - Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar
2306.90.90.00.00- - - Diğerleri
2307.00Şarap tortusu; ham tartar:
- Şarap tortusu:
2307.00.11.00.00- - Alkol derecesi % 7,9'u geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla olanlar
2307.00.19.00.00- - Diğerleri
2307.00.90.00.00- Ham tartar
2308.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın):
- Üzüm posası:
2308.00.11.00.00- - Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle % 40'dan daha fazla olanlar
2308.00.19.00.00- - Diğerleri
2308.00.40.00.00- Meşe palamudu, at kestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç)
2308.00.90.00.00- Diğerleri
23.09Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar:
2309.10- Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) :
- - Nişasta veya 1702.30.50.00, 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içerenler :
- - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler :
2309.10.11.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.13.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.15.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.19.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle %75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler
2309.10.31.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.33.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.39.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
- - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :
2309.10.51.00.00- - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.10.53.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.10.59.00.00- - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.10.70.00.00- - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
2309.10.90.00.00- - Diğerleri
2309.90- Diğerleri :
2309.90.10.00.00- - Balık veya deniz memelilerinden elde edilen çözünebilir ürünler
2309.90.20.00.00- - Bu faslın 5 Nolu Ek Notunda belirtilen ürünler
- - Diğerleri (önceden karıştırılmış-premiks- olanlar dahil):
- - - Nişasta veya 1702.30.50.00 , 1702.30.90.00, 1702.40.90.00, 1702.90.50.00 ve 2106.90.55.00 alt pozisyonlarında yer alan glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu veya süt ürünleri içerenler:
- - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin veya maltodekstrin şurubu içerenler :
- - - - - Nişasta içermeyen yada ağırlık itibariyle % 10 veya daha az nişasta içerenler:
2309.90.31.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.33.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.35.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle %50 ve daha fazla fakat % 75'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.39.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 75 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
- - - - - Ağırlık itibariyle %10'dan fazla fakat %30'dan fazla olmayan nişasta içerenler:
2309.90.41.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.43.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.49.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
- - - - - Ağırlık itibariyle % 30'dan fazla nişasta içerenler :
2309.90.51.00.00- - - - - - Süt ürünleri içermeyen veya ağırlık itibariyle % 10'dan az süt ürünleri içerenler
2309.90.53.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 10 ve daha fazla fakat % 50'den az süt ürünleri içerenler
2309.90.59.00.00- - - - - - Ağırlık itibariyle % 50 ve daha fazla süt ürünleri içerenler
2309.90.70.00.00- - - - Nişasta, glikoz, glikoz şurubu, maltodekstrin , maltodekstrin şurubu içermeyip süt ürünlerini içerenler
- - - Diğerleri :
2309.90.91.00.00- - - - Melas ilave edilmiş şeker pancarının etli kısımları
- - - - Diğerleri:
2309.90.96.10.00- - - - - Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri
- - - - - Diğerleri:
2309.90.96.90.11- - - - - - Diğer balık yemleri
2309.90.96.90.12- - - - - - İz mineral maddeler
2309.90.96.90.13- - - - - - Yem için hazırlanmış taşıyıcılı aktif madde karışımları
2309.90.96.90.19- - - - - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum