Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 22 Meşrubat, Alkollü İçkiler Ve Sirke

FasılNoFasıl Açıklaması
22.01Sular (tabii veya suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar:
2201.10- Mineral sular ve gazlı sular :
- - Tabii mineral sular:
2201.10.11.00.00- - - Karbonatlandırılmamış
2201.10.19.00.00- - - Diğerleri
2201.10.90.00.00- - Diğerleri
2201.90- Diğerleri
2201.90.00.00.11- - İçme suyu
2201.90.00.00.19- - Diğerleri
22.02Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç):
2202.10- Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış)
2202.10.00.00.11- - Sade gazozlar
2202.10.00.00.12- - Meyvalı gazozlar
2202.10.00.00.13- - Kolalı gazozlar
2202.10.00.00.19- - Diğerleri
- Diğerleri:
2202.91.00.00.00- - Alkolsüz biralar
2202.99- - Diğerleri:
- - - 04.01 ila 04.04 Pozisyonlarındaki ürünleri veya bu pozisyonlardaki ürünlerden elde edilen katı yağı içermeyenler
2202.99.11.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,8 veya daha fazla protein içeriğine sahip soya temelli içecekler
2202.99.15.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 2,8 'den az protein içeriğine sahip soya temelli içecekler; 8. Fasıldaki yenilen sert kabuklu meyveler, 10. Fasıldaki hububat veya 12. Fasıldaki tohumlar temelli içecekler
2202.99.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2202.99.91.00.00- - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 'den az olanlar
2202.99.95.00.00- - - - 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 0,2 veya daha fazla fakat % 2 'den az olanlar
2202.99.99.00.00- - - - 04.01 iIa 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla olanlar
2203.00Malttan üretilen biralar:
- Muhtevası 10 litre veya daha az olan kaplarda :
2203.00.01.00.00- - Şişede olanlar
2203.00.09.00.00- - Diğerleri
2203.00.10.00.00- Muhtevası 10 litreyi geçen kaplarda olanlar
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç):
2204.10- Köpüklü şaraplar
- - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
2204.10.11.00.00- - - Şampanya
2204.10.13.00.00- - - Cava
2204.10.15.00.00- - - Prosecco
2204.10.91.00.00- - - Asti köpüklü şarap
2204.10.93.00.00- - - Diğerleri
2204.10.94.00.00- - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
2204.10.96.00.00- - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
2204.10.98.00.00- - Diğerleri
- Diğer şaraplar; fermantasyonu alkol ilavesi ile önlenmiş veya durdurulmuş üzüm şırası:
2204.21- - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar:
- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar:
2204.21.06.00.00- - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar
2204.21.07.00.00- - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar
2204.21.08.00.00- - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar
2204.21.09.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'ü geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) olanlar:
- - - - - - - Beyaz:
2204.21.11.00.00- - - - - - - - Alsace
2204.21.12.00.00- - - - - - - - Bordeaux
2204.21.13.00.00- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204.21.17.00.00- - - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204.21.18.00.00- - - - - - - - Mosel - Saar - Ruwer
2204.21.19.00.00- - - - - - - - Pfalz
2204.21.22.00.00- - - - - - - - Rheinhessen
2204.21.23.00.00- - - - - - - - Tokay
2204.21.24.00.00- - - - - - - - Lazio (Latium)
2204.21.26.00.00- - - - - - - - Toscana (Tuscany)
2204.21.27.00.00- - - - - - - - Trentino, Alto Adige ve Friuli
2204.21.28.00.00- - - - - - - - Veneto
2204.21.31.00.00- - - - - - - - Sicilia
2204.21.32.00.00- - - - - - - - Vinho Verde
2204.21.34.00.00- - - - - - - - Penedés
2204.21.36.00.00- - - - - - - - Rioja
2204.21.37.00.00- - - - - - - - Valencia
2204.21.38.00.00- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - - Diğerleri :
2204.21.42.00.00- - - - - - - - Bordeaux
2204.21.43.00.00- - - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204.21.44.00.00- - - - - - - - Beaujotais
2204.21.46.00.00- - - - - - - - Vallée du Rhone
2204.21.47.00.00- - - - - - - - Languedoc - Roussillon
2204.21.48.00.00- - - - - - - - Val de Loire (Loire Valley)
2204.21.61.00.00- - - - - - - - Sicilia
2204.21.62.00.00- - - - - - - - Piemonte (Piemont)
2204.21.66.00.00- - - - - - - - Toscana (Tuscany)
2204.21.67.00.00- - - - - - - - Trentino ve Alto Adige
2204.21.68.00.00- - - - - - - - Veneto
2204.21.69.00.00- - - - - - - - Dao, Bairrada ve Douro
2204.21.71.00.00- - - - - - - - Navarra
2204.21.74.00.00- - - - - - - - Penedés
2204.21.76.00.00- - - - - - - - Rioja
2204.21.77.00.00- - - - - - - - Valdepenas
2204.21.78.00.00- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar :
2204.21.79.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.21.80.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.81.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.21.82.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
2204.21.83.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.21.84.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.85.00.00- - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel
2204.21.86.00.00- - - - - - - Sherry
2204.21.87.00.00- - - - - - - Marsala
2204.21.88.00.00- - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos
2204.21.89.00.00- - - - - - - Port
2204.21.90.00.00- - - - - - - Diğerleri
2204.21.91.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.21.93.00.00- - - - - - Beyaz
2204.21.94.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.21.95.00.00- - - - - - Beyaz
2204.21.96.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
2204.21.97.00.00- - - - - - Beyaz
2204.21.98.00.00- - - - - - Diğerleri
2204.22- - Muhtevası 2 litreden fazla fakat 10 litreden fazla olmayan kaplarda olanlar:
2204.22.10.00.00- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
2204.22.22.00.00- - - - - - - Bordeaux
2204.22.23.00.00- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204.22.24.00.00- - - - - - - Beaujolais
2204.22.26.00.00- - - - - - - Vallée du Rhone
2204.22.27.00.00- - - - - - - Languedoc - Roussillon
2204.22.28.00.00- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204.22.32.00.00- - - - - - - Piemonte (Piemont)
2204.22.33.00.00- - - - - - - Tokay
- - - - - - - Diğerleri:
2204.22.38.00.00- - - - - - - - Beyaz
2204.22.78.00.00- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.79.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.22.80.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.81.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.22.82.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
2204.22.83.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.22.84.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.85.00.00- - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel
2204.22.86.00.00- - - - - - - Sherry
2204.22.88.00.00- - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos
2204.22.90.00.00- - - - - - - Diğerleri
2204.22.91.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.22.93.00.00- - - - - - Beyaz
2204.22.94.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.22.95.00.00- - - - - - Beyaz
2204.22.96.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
2204.22.97.00.00- - - - - - Beyaz
2204.22.98.00.00- - - - - - Diğerleri
2204.29- - Diğerleri :
2204.29.10.00.00- - - Mantar tıpaların tutucularla şişe ağzına tutturulmuş olduğu şişeli şaraplar (2204.10.alt pozisyonundakiler hariç); 20 oC'deki ısıda karbondioksit basıncı 1 bardan az olmayan fakat 3 bardan az olan, başkaca surette hazır hale getirilmiş şaraplar
- - - Diğerleri :
- - - - Avrupa Topluluğunda üretilmiş olanlar:
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15'i geçmeyenler :
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO)olanlar :
2204.29.22.00.00- - - - - - - Bordeaux
2204.29.23.00.00- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204.29.24.00.00- - - - - - - Beaujolais
2204.29.26.00.00- - - - - - - Vallée du Rhone
2204.29.27.00.00- - - - - - - Languedoc - Roussillon
2204.29.28.00.00- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204.29.32.00.00- - - - - - - Piemonte (Piemont)
- - - - - - - Diğerleri:
2204.29.38.00.00- - - - - - - - Beyaz
2204.29.78.00.00- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.79.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.29.80.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.81.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.29.82.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri :
2204.29.83.00.00- - - - - - - Beyaz
2204.29.84.00.00- - - - - - - Diğerleri
- - - - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 15 'i geçenler:
- - - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.85.00.00- - - - - - - Madeira ve Setubal muscatel
2204.29.86.00.00- - - - - - - Sherry
2204.29.88.00.00- - - - - - - Samos ve Muscat de Lemnos
2204.29.90.00.00- - - - - - - Diğerleri
2204.29.91.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri:
- - - - - Korunmuş menşe işareti (PDO) veya korunmuş coğrafi işareti (PGI) olanlar:
2204.29.93.00.00- - - - - - Beyaz
2204.29.94.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğer sepaj (Tek bir üzüm çeşidinden üretilen) şaraplar:
2204.29.95.00.00- - - - - - Beyaz
2204.29.96.00.00- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri:
2204.29.97.00.00- - - - - - Beyaz
2204.29.98.00.00- - - - - - Diğerleri
2204.30- Diğer üzüm şıraları :
2204.30.10.00.00- - Fermentasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş olanlar
- - Diğerleri :
- - - 20 oC'deki yoğunluğu 1,33 gr/m3 . veya daha az olup alkol derecesi hacim itibariyle % 1'i geçmeyenler :
2204.30.92.00.00- - - - Konsantre edilmiş
2204.30.94.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2204.30.96.00.00- - - - Konsantre edilmiş
2204.30.98.00.00- - - - Diğerleri
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) :
2205.10- Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
2205.10.10.00.00- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
2205.10.90.00.11- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az olanlar
2205.10.90.00.12- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar
2205.90- Diğerleri :
2205.90.10.00.00- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla olanlar
2205.90.90.00.11- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 'den fazla fakat % 22'den az olanlar
2205.90.90.00.12- - - Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar
2206.00Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları:
2206.00.10.00.00- Meyva posalarından yapılanlar
- Diğerleri:
- - Köpüklü olanlar :
2206.00.31.00.00- - - Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.39.00.00- - - Diğerleri
- - Köpüksüz olanlar:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2206.00.51.00.00- - - - Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.59.00.00- - - - Diğerleri
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2206.00.81.00.00- - - - Elma şarabı ve armut şarabı
2206.00.89.00.00- - - - Diğerleri
22.07Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler :
2207.10- AlkoI derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.10.00.10.11- - - Dökme etil alkol
2207.10.00.10.12- - - Ambalajlı etil alkol
- - Diğerleri
2207.10.00.90.11- - - Dökme etil alkol
2207.10.00.90.12- - - Ambalajlı etil alkol
2207.20- Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler :
- - Tarım ürünlerinden elde edilenler
2207.20.00.10.13- - - Dökme etil alkol
2207.20.00.10.14- - - Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.10.15- - - Alkollü içkiler
- - Diğerleri
2207.20.00.90.13- - - Dökme etil alkol
2207.20.00.90.14- - - Ambalajlı etil alkol
2207.20.00.90.15- - - Alkollü içkiler
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler :
2208.20- Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkolIü içkiler:
- - Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar :
- - - Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.12.00.00- - - - Konyak
2208.20.14.00.00- - - - Armanyak
- - - - Brendi veya Weinbrand:
2208.20.16.00.00- - - - - Jerez brendisi
2208.20.18.00.00- - - - - Diğerleri
2208.20.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.26.00.00- - - - Grappa
2208.20.28.00.00- - - - Diğerleri
- - Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
- - - Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.62.00.00- - - - Konyak
2208.20.66.00.00- - - - Brendi veya Weinbrand
2208.20.69.00.00- - - - Diğerleri
- - - Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler:
2208.20.86.00.00- - - - Grappa
2208.20.88.00.00- - - - Diğerleri
2208.30- Viskiler:
- - Burbon viski :
2208.30.11.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.19.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - İskoç viskisi :
2208.30.30.00.00- - - Saf malt viskisi
- - - Karıştırılmış malt viski :
2208.30.41.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.49.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - - Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi:
2208.30.61.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.69.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - - Diğer karıştırılmış viski:
2208.30.71.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.79.00.00- - - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Diğerleri :
2208.30.82.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.30.88.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.40- Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler:
- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.40.11.00.00- - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro'yu geçenler
2208.40.31.00.11- - - - - Rom
2208.40.31.00.12- - - - - Tafia
- - - - Diğerleri
2208.40.39.00.11- - - - - Rom
2208.40.39.00.12- - - - - Tafia
- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2208.40.51.00.00- - - Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla)
- - - Diğerleri :
- - - - Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler
2208.40.91.00.11- - - - - Rom
2208.40.91.00.12- - - - - Tafia
2208.40.99.00.00- - - - Diğerleri
2208.50- Cin ve Geneva
- - Cin:
2208.50.11.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.50.19.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Geneva :
2208.50.91.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.50.99.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.60- Votka
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar:
2208.60.11.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.60.19.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar:
2208.60.91.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.60.99.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.70- Likörler
2208.70.10.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.70.90.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
2208.90- Diğerleri:
- - Arak:
2208.90.11.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.90.19.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
2208.90.33.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2208.90.38.00.00- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- - Damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler ve içecekler:
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.90.41.00.00- - - - Uzo
- - - - Diğerleri :
- - - - - Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) :
- - - - - - Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler :
2208.90.45.00.00- - - - - - - Calvados
- - - - - - - Diğerleri
2208.90.48.00.11- - - - - - - - Rakı
2208.90.48.00.19- - - - - - - - Diğerleri
- - - - - - Diğerleri:
2208.90.54.00.00- - - - - - - Tekila
2208.90.56.00.00- - - - - - - Diğerleri
2208.90.69.00.00- - - - - Diğer alkollü içecekler
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar:
- - - - Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç):
- - - - - Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler
2208.90.71.00.11- - - - - - Rakı
2208.90.71.00.19- - - - - - Diğerleri
2208.90.75.00.00- - - - - Tekila
2208.90.77.00.00- - - - - Diğerleri
2208.90.78.00.00- - - - Diğer alkollü içecekler
- - Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol :
- - - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar :
2208.90.91.10.00- - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.91.90.00- - - - Diğerleri
- - - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar :
2208.90.99.10.00- - - - Tarım ürünlerinden elde edilenler
2208.90.99.90.00- - - - Diğerleri
2209.00Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler:
- Şarap sirkeleri:
2209.00.11.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2209.00.19.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
- Diğerleri:
2209.00.91.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar
2209.00.99.00.00- - Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum