Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 21 Yenilen Çeşitli Gıda Müstahzarları

FasılNoFasıl Açıklaması
21.01Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
- Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
2101.11- - Hülasa, esans ve konsantreler:
2101.11.00.10.00- - - Toz halinde
2101.11.00.90.00- - - Diğerleri
2101.12- - Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstahzarlar :
- - - Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar :
2101.12.92.10.00- - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'dan az nişasta veya glikoz içerenler
2101.12.92.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2101.12.98.10.00- - - - Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 2,5'dan az süt proteinleri, % 5'dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5'dan az nişasta veya glikoz içerenler
2101.12.98.90.00- - - - Diğerleri
2101.20- Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya Paraguay çayı olan müstahzarlar :
- - Hülasa, esans ve konsantreler
2101.20.20.00.11- - - Çay hülasası
2101.20.20.00.19- - - Diğerleri
- - Müstahzarlar:
2101.20.92.00.00- - - Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar
2101.20.98.00.00- - - Diğerleri
2101.30- Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
- - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler :
2101.30.11.00.00- - - Kavrulmuş hindiba
2101.30.19.00.00- - - Diğerleri
- - Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:
2101.30.91.00.00- - - Kavrulmuş hindibadan elde edilenler
2101.30.99.00.00- - - Diğerleri
21.02Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları:
2102.10- Canlı mayalar:
2102.10.10.00.00- - Kültür mayaları
- - Ekmekçi mayası:
2102.10.31.00.00- - - Kuru maya
2102.10.39.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
2102.10.90.10.00- - - Bira mayası
2102.10.90.90.00- - - Diğerleri
2102.20- Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
- - Cansız mayalar:
- - - Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda :
2102.20.11.10.00- - - - Bira mayası
2102.20.11.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
2102.20.19.10.00- - - - Bira mayası
2102.20.19.90.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
2102.20.90.10.00- - - Tek hücreli algler
2102.20.90.90.00- - - Diğerleri
2102.30.00.00.00- Hazırlanmış kabartma tozları
21.03Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
2103.10.00.00.00- Soya sosu
2103.20.00.00.00- Domates ketçapı ve diğer domates sosları
2103.30- Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
- - Hardal unu ve irmiği
2103.30.10.00.11- - - Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar
2103.30.10.00.12- - - Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar
2103.30.90.00.00- - Hazır hardal
2103.90- Diğerleri:
2103.90.10.00.00- - Mango çetnisi (sıvı halde)
2103.90.30.00.00- - Hacim itibariyle alkol derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2'yi geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 - % 6 oranında çantaniye otu (gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 - %10 arasında şeker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik lezzet verici müstahzarlar
- - Diğerleri
2103.90.90.00.11- - - Acı biber sosu
2103.90.90.00.12- - - Çemen
2103.90.90.00.13- - - Harissa sosu
2103.90.90.00.18- - - Diğerleri
21.04Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları:
2104.10- Çorbalar, et suları ve müstahzarları :
2104.10.00.00.11- - Et suyu tabletleri
2104.10.00.00.12- - Çorbalar
2104.10.00.00.19- - Diğerleri
2104.20.00.00.00- Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
- Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 'ten az katı süt yağı içerenler:
2105.00.10.10.00- - Kakao içerenler
2105.00.10.90.00- - Diğerleri
- Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:
- - % 3 veya daha fazla, fakat % 7'den az olanlar:
2105.00.91.10.00- - - Kakao içerenler
2105.00.91.90.00- - - Diğerleri
- - % 7 veya daha fazla olanlar:
2105.00.99.10.00- - - Kakao içerenler
2105.00.99.90.00- - - Diğerleri
21.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları:
2106.10- Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
- - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler
2106.10.20.00.11- - - Diyet mamaları
2106.10.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri
2106.10.80.00.11- - - Diyet mamaları
2106.10.80.00.19- - - Diğerleri
2106.90- Diğerleri:
2106.90.20.00.00- - Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren maddeler esaslı olanlar hariç)
- - Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:
2106.90.30.00.00- - - İzoglikoz şurupları
- - - Diğerleri:
2106.90.51.00.00- - - - Laktoz şurubu
2106.90.55.00.00- - - - Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu
2106.90.59.00.00- - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
2106.90.92.00.00- - - Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5 'ten az katı süt yağı, % 5'ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5'ten az glikoz veya nişasta içerenler
- - - Diğerleri
2106.90.98.00.12- - - - Koko tozu
2106.90.98.00.13- - - - Koku komprimeleri
2106.90.98.00.14- - - - Jöleler
2106.90.98.00.15- - - - Emülgatörler
2106.90.98.00.16- - - - Diyet mamaları
2106.90.98.00.19- - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
2106.10.20.00.19TR060000190024Büyük resim için tıklayınızX-SOY 600 soya proteını konsantresi bu ürün su hayvanı yemleri başlangıç tavuk diyetleri evcil hayvan yemleri inek sütü ikame yemleri için fonksiyonel bir bileşim olarak kullanılan ve eritilmiş soya gevreklerinin sulu alkol ekstraksiyonu ile elde edilen yüksek kalitede soya proteini konsantresidir.Genel yorum kuralları madde(1) ve (6),fasıl ve bölüm notları, gümrük tarife cetveli izahnamesi, gümrük genel tebliği (gümrük tarife cetveli açıklama notları)(seri no:3), 2017/11114 sayılı bakanlar kurulu kararı kapsamı 21.06 sınıflandırma görüşü, Ankara laboratuvar müdürlüğünün 24.07.2019 tarihli 0619BTB0080 sayılı analiz raporu.29.7.2019 00:00:00
2106.90.98.00.19TR350000190045Büyük resim için tıklayınızHidrokolloıd hazırlama için jelleştirici karışım portakallı olan ürünümüz portakal, sodyum alginat ve guar zamkı, zerdeçal müteşekkildir. Eşya 11,80 kg lık torbalar halinde üzeri etiketli olark sevk edilmektedir. Ayrıca torbaların toplu konulduğu koli üzerinde de etiket bulunmaktadır.İzmir laboratuvar müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve 3519BTB0116 sayılı analiz raporuna istinaden 210690980019 gtip'inde sınıflandırılmasına heyet marifetiyle karar verilmiştir.17.4.2019 00:00:00
2106.90.98.00.19TR350000190046Büyük resim için tıklayınızHidrokolloıd hazırlama için jelleştirici karışım premıum (yüksek kalite) olan ürünümüz toz paprika, sodyum alginat ve guar zamkı'ndan müteşekkildir. Eşya 12 kg lık torbalar halinde üzeri etiketli olark sevk edilmektedir. Ayrıca torbaların toplu konulduğu koli üzerinde de etiket bulunmaktadır.İzmir laboratuvar müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve 3519BTB0114 sayılı analiz raporuna istinaden 210690980019 gtip'inde sınıflandırılmasına heyet marifetiyle karar verilmiştir.17.4.2019 00:00:00
2106.90.98.00.19TR350000180019Büyük resim için tıklayınızHİDROKOLOİD PREPATİ İÇİN JELLEŞTİRİCİ KARIŞIM OLAN ÜRÜNÜMÜZ BİBER TOZU,SODYUM ALJİNAT VE GUAR GAM'DAN MÜTEŞEKKİLDİR VE KIVAM VERİCİDİR.EŞYA 10,5 KG'LIK ŞEFFEF NAYLON TORBALARDA AMBALAJLANMIŞTIR.3518BTB0110 sayılı 24.05.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden;29.5.2018 00:00:00
2106.90.92.00.00TR340000160207Büyük resim için tıklayınız%70 SU, %24,3 BİTKİSEL GLISENIN, %1 SODYUM BİKARBONAT, %1,5 LİMON TOZU, %1,5 CNROFLAVEX DCL, %0,5 DOĞAL REZENE AROMASI, %0,5 ZENCEFİL KÖKÜ ÖZÜ, %0,5 DOĞAL REZENE AROMASI, %0,2 POTASYUM SORBAT İÇEREN BEBEK VE YETİŞKİNLERDE KOLİK VE GAZ SANCISINI GİDERMEK İÇİN KULLANILAN SIVI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 21.06 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 21.11.2016 TARİHLİ 3416BTB0799 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.2.12.2016 00:00:00