Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 19 Hububat, Un, Nişasta Veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri

FasılNoFasıl Açıklaması
19.01Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları ( içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar ):
1901.10- Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş):
- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler:
1901.10.00.11.00- - - Diyet mamaları
1901.10.00.19.00- - - Diğerleri
1901.10.00.20.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle %5'den az kakao içerenler
1901.10.00.90.00- - Diğerleri
1901.20- 19.05 Pozisyonunda yer alan ekmekçilik mamullerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar ve hamurlar:
1901.20.00.10.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
1901.20.00.20.00- - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao içerenler
1901.20.00.90.00- - Diğerleri
1901.90- Diğerleri:
- - Malt hülasası:
1901.90.11.00.00- - - Kuru hülasa oranı ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazla olanlar
1901.90.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1901.90.91.00.00- - - Katı süt yağı,sakkaroz, izoglikoz,glikoz veya nişasta içermeyen veya % 1,5'dan az katı süt yağı, % 5 sakkaroz ( invert şeker dahil) veya izoglikoz, % 5 glikoz veya nişasta içerenler (04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerin toz halindeki gıda müstahzarları hariç)
- - - Diğerleri :
1901.90.99.10.00- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler
1901.90.99.20.00- - - - Esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil edenler ve ağırlık itibariyle % 5'den az kakao tozu içerenler
- - - - Diğerleri
1901.90.99.90.11- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un
1901.90.99.90.12- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç
1901.90.99.90.13- - - - - Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi
1901.90.99.90.19- - - - - Diğerleri
19.02Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın):
- Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) :
1902.11- - Yumurta içerenler
1902.11.00.00.11- - - Sadece yumurta ve makarnalık buğday (durum buğdayı) unu ve irmiği içerenler
1902.11.00.00.19- - - Diğerleri
1902.19- - Diğerleri :
- - - Ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyenler
1902.19.10.00.11- - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
1902.19.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1902.19.90.00.11- - - - Sebzeli olanlar
1902.19.90.00.12- - - - Sade olanlar
1902.19.90.00.13- - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna
1902.19.90.00.19- - - - Diğerleri
1902.20- Doldurulmuş makarnalar (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın):
1902.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla balık, yumuşakça, kabuklu hayvan ve diğer su omurgasızları içerenler
- - Ağırlık itibariyle % 20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil):
1902.20.30.10.00- - - Et ve sakatat içerenler
1902.20.30.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1902.20.91.00.00- - - Pişirilmiş
1902.20.99.00.00- - - Diğerleri
1902.30- Diğer makarnalar:
1902.30.10.00.00- - Kurutulmuş
1902.30.90.00.00- - Diğerleri
1902.40- Kuskus:
1902.40.10.00.00- - Hazırlanmamış kuskus
1902.40.90.00.00- - Diğerleri
1903.00.00.00.00Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
19.04Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç) :
1904.10- Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri:
- - Mısırdan elde edilenler:
1904.10.10.10.00- - - Kakao içerenler
1904.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Pirinçten elde edilenler:
1904.10.30.10.00- - - Kakao içerenler
1904.10.30.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1904.10.90.10.00- - - Kakao içerenler
1904.10.90.90.00- - - Diğerleri
1904.20- Kavrulmamış hububat flokonlarından veya kavrulmamış hububat flokonları ile kavrulmuş hububat flokonları yada kabartılmış hububat karışımlarından elde edilen hazır gıdalar :
1904.20.10.00.00- - Esası kavrulmamış hububat flokonları olan "Müsli" tipi müstahzarlar
- - Diğerleri:
- - - Mısırdan elde edilenler :
1904.20.91.10.00- - - - Kakao içerenler
1904.20.91.90.00- - - - Diğerleri
- - - Pirinçten elde edilenler :
1904.20.95.10.00- - - - Kakao içerenler
1904.20.95.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
1904.20.99.10.00- - - - Kakao içerenler
1904.20.99.90.00- - - - Diğerleri
1904.30.00.00.00- Bulgur
1904.90- Diğerleri:
- - Pirinç
1904.90.10.10.00- - - Kakao içerenler
1904.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
1904.90.80.10.00- - - Kakao içerenler
1904.90.80.90.00- - - Diğerleri
19.05Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler:
1905.10.00.00.00- Gevrek ekmek
1905.20- Zencefilli ekmek ve benzerleri:
1905.20.10.00.00- - Ağırlık itibariyle % 30'dan az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
1905.20.30.00.00- - Ağırlık itibariyle % 30 veya daha fazla fakat % 50'den az sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
1905.20.90.00.00- - Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) içerenler
- Tatlı bisküviler, waffle ve gofretler :
1905.31- - Tatlı bisküviler:
- - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
1905.31.11.00.00- - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1905.31.19.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
1905.31.30.00.00- - - - Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla katı süt yağı içerenler
- - - - Diğerleri:
1905.31.91.00.00- - - - - Çift katlı doldurulmuş bisküviler
- - - - - Diğerleri
1905.31.99.00.13- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi
1905.31.99.00.19- - - - - - Diğerleri
1905.32- - Waffle ve gofretler:
1905.32.05.00.00- - - Su muhteviyatı ağırlık itibariyle % 10'dan fazla olanlar
- - - Diğerleri
- - - - Çikolata veya kakao içeren diğer müstahzarlarla kısmen veya tamamen sıvanmış veya kaplanmış olanlar:
1905.32.11.00.00- - - - - Net muhtevası 85 gr.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1905.32.19.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
1905.32.91.00.00- - - - - Tuzlanmış (doldurulmuş olsun olmasın)
- - - - - Diğerleri
1905.32.99.00.11- - - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret
1905.32.99.00.19- - - - - - Diğerleri
1905.40- Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller:
1905.40.10.00.00- - Gevrekler
1905.40.90.00.00- - Diğerleri
1905.90- Diğerleri:
1905.90.10.00.00- - Mayasız ekmek (matzos)
- - Hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
1905.90.20.00.11- - - Hosti
1905.90.20.00.12- - - Eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri
1905.90.20.00.13- - - Mühür güllacı
1905.90.20.00.14- - - Pirinç kağıdı
1905.90.20.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
1905.90.30.00.00- - - Bal, yumurta, peynir veya meyva içermeyen ve kuru madde üzerinden ağırlık itibariyle her biri % 5'i geçmeyen oranda şeker ve katı yağ içeren ekmekler
1905.90.45.00.00- - - Bisküviler
1905.90.55.00.00- - - Aromalı veya tuzlu ürünler
- - - Diğerleri:
- - - - Ağırlıkça %5 veya daha fazla sukroz, invert şeker veya izoglikoz içerenler
1905.90.70.00.17- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler
1905.90.70.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri
1905.90.80.00.11- - - - - Şeker hastaları için gluten ekmeği
1905.90.80.00.13- - - - - Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ürünler
1905.90.80.00.19- - - - - Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
1902.30.10.00.00TR350000180028Büyük resim için tıklayınızÇİN MAKARNASI(NOODLE)YAKLAŞIK 90GR NOODLE VE BİR KÜÇÜK TORBADA ÇORBA TOZU,BİR KÜÇÜK TORBADA SOS TORBASI VE BİR KÜÇÜK TORBADA SOS TORBASI SET OLUŞTURAN(BERABER PAKETLENMİŞ)3518BTB0152 sayılı 07.08.2018 tarihli İzmir Laboratuvar Müdürlüğünden alınan analiz raporu sonucu ve BTB talebinde bulunulan eşyanın tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine29.8.2018 00:00:00
1905.32.99.00.19TR060000180012Büyük resim için tıklayınızPİRİNÇ UNU %19,8 ŞEKER %19,9 BUĞDAY UNU %16,9 BİTKİSEL YAĞ (PALM-AYÇİÇEK) %15,4 YAĞSIZ SÜT TOZU %7,4 MISIR UNU %5,7 KESİLMİŞ SÜT TOZU %4,7 KEPEK UNU %4, ARPA UNU %1,9 ÇAVDAR UNU %1,3 DARI UNU %1,2 YULAF EZMESİ %0,6TUZ %0,4 ZERDEÇAL RENGİ %0,3 SOYA LESİTİN %0,2 MUZ AROMASI %0,1 VANİLYA AROMASI %0,1 KALSİYUM KARBONAT %0,03 MALDODEKSTRİN %0,03 VİTAMİN D3 %0,02 GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 1905 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 0618BTB0039/20.04.2018 SAYI/TARİHLİ ANALİZ RAPORU3.5.2018 00:00:00
1905.32.99.00.19TR060000180016Büyük resim için tıklayınızKRESKO (MUZ AROMALI), %19,76 SAKAROZ, %6,49 LAKTOZ. 30 GRAM PAKET HALİNDEGENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 1905 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 0618BTB0039/20.04.2018 SAYI/TARİHLİ ANALİZ RAPORU3.5.2018 00:00:00