Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 4GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENM
FASIL : 17 Şeker Ve Şeker Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
17.01Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
- İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
1701.12- - Pancar şekeri:
1701.12.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar
1701.12.90.00.00- - - Diğerleri
1701.13- - Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
1701.13.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar
1701.13.90.00.00- - - Diğerleri
1701.14- - Diğer kamış şekeri:
1701.14.10.00.00- - - Rafine edilecek olanlar
1701.14.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
1701.91.00.00.00- - İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler
1701.99- - Diğerleri:
- - - Beyaz şeker
1701.99.10.00.11- - - - Kristal şeker
1701.99.10.00.12- - - - Küp ve kesme şeker
1701.99.10.00.13- - - - Kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
1701.99.10.00.15- - - - Pudra şekeri
1701.99.10.00.19- - - - Diğerleri
1701.99.90.00.00- - - Diğerleri
17.02Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
- Laktoz ve laktoz şurubu:
1702.11- - Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler :
1702.11.00.10.00- - - Laktoz
1702.11.00.20.00- - - Laktoz şurubu
1702.19- - Diğerleri :
1702.19.00.10.00- - - Laktoz
1702.19.00.20.00- - - Laktoz şurubu
1702.20- Akçaağaç şekeri ve şurubu :
1702.20.10.00.00- - İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça ağaç şekeri
1702.20.90.00.00- - Diğerleri
1702.30- Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :
1702.30.10.00.00- - İzoglikoz
- - Diğerleri :
1702.30.50.00.00- - - Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
1702.30.90.00.00- - - Diğerleri
1702.40- Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az % 20 veya daha fazla, fakat % 50'den az fruktoz içerenler ) (invert şeker hariç) :
1702.40.10.00.00- - İzoglikoz
1702.40.90.00.00- - Diğerleri
1702.50.00.00.00- Kimyaca saf fruktoz
1702.60- Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle % 50'den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)
1702.60.10.00.00- - İzoglikoz
1702.60.80.00.00- - İnülin şurubu
1702.60.95.00.00- - Diğerleri
1702.90- Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50 fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):
1702.90.10.00.00- - Kimyaca saf maltoz
1702.90.30.00.00- - İzoglikoz
- - Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu
1702.90.50.00.11- - - Diyet mamaları
1702.90.50.00.19- - - Diğerleri
- - Karamel:
1702.90.71.00.00- - - Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler
- - - Diğerleri:
1702.90.75.00.00- - - - Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın)
1702.90.79.00.00- - - - Diğerleri
1702.90.80.00.00- - İnülin şurubu
- - Diğerleri
- - - Suni bal
1702.90.95.00.11- - - - Diabetik olanlar
1702.90.95.00.19- - - - Diğerleri
1702.90.95.00.90- - - Diğerleri
17.03Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
1703.10.00.00.00- Kamış melasları
1703.90.00.00.00- Diğerleri
17.04Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :
1704.10- Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):
- - Ağırlık itibariyle % 60'tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.10.00.11- - - Şerit şeklinde olan cikletler
1704.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.90.00.11- - - Şerit şeklinde olan cikletler
1704.10.90.00.19- - - Diğerleri
1704.90- Diğerleri:
1704.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle %10' dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları
1704.90.30.00.00- - Beyaz çikolata
- - Diğerleri:
1704.90.51.00.00- - - Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler (badem ezmesi dahil)
1704.90.55.00.00- - - Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler
- - - Drajeler
1704.90.61.00.11- - - - Sadece fındık ihtiva edenler
1704.90.61.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1704.90.65.00.00- - - - Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline getirilmiş meyva ezmeleri dahil)
1704.90.71.00.00- - - - Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın)
1704.90.75.00.00- - - - Karameller ve benzeri tatlılar
- - - - Diğerleri:
1704.90.81.00.00- - - - - Basınçla elde edilen tabletler
- - - - - Diğerleri :
- - - - - - Helva
1704.90.99.10.11- - - - - - - Tahin helvası
1704.90.99.10.19- - - - - - - Diğer helvalar
1704.90.99.20.00- - - - - - Sade lokum
1704.90.99.30.00- - - - - - Kaymaklı lokum
- - - - - - Diğerleri
1704.90.99.90.11- - - - - - - Fondan
1704.90.99.90.12- - - - - - - Diğer lokumlar
1704.90.99.90.19- - - - - - - Diğerleri
"Eşya Fihristi, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve diğer sonuçları" sadece abonelerimiz görebilir.
Abonelerimiz ayrıca Gümrük Rejimi, Gümrük Mevzuatı, Gümrük Vergileri (Ülkelere göre), Gözetim, Damping gibi güncel bilgilere de android telefonlarından, tablet ve bilgisayarlarından kolaylıkla ulaşabilirler.
Abone Olmak İstiyorum