Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 3HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLA
FASIL : 15 Hayvansal Veya Bitkisel Katı Ve Sıvı Yağlar Ve Bunların Parçalanma Ürünleri; Hazır Yemeklik Katı Yağlar; Hayvansal Veya Bitkisel Mumlar

FasılNoFasıl Açıklaması
15.01Katı domuz yağı (lard dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
1501.10- Lard :
- - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1501.10.10.10.00- - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
1501.10.10.90.00- - - Diğerleri
1501.10.90.00.00- - Diğerleri
1501.20- Diğer domuz yağı :
- - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1501.20.10.10.00- - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
1501.20.10.90.00- - - Diğerleri
1501.20.90.00.00- - Diğerleri
1501.90.00.00.00- Diğerleri
15.02Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :
1502.10- Donyağı:
- - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1502.10.10.10.00- - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
1502.10.10.90.00- - - Diğerleri
1502.10.90.00.00- - Diğerleri
1502.90- Diğerleri:
- - Sınai amaçlar için kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1502.90.10.10.00- - - Kemik yağı; artıklardan elde edilen yağlar
1502.90.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
1502.90.90.00.11- - - Sığır yağları
1502.90.90.00.12- - - Koyun ve keçi yağları
1503.00Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
- Lard stearini ve oleostearin:
- - Sınai amaçlar için kullanılanlar:
1503.00.11.10.00- - - Lard stearini
1503.00.11.20.00- - - Oleostearin
- - Diğerleri:
1503.00.19.10.00- - - Lard stearini
1503.00.19.20.00- - - Oleostearin
1503.00.30.00.00- Sınai amaçlar için kullanılan sıvı donyağı (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- Diğerleri:
1503.00.90.10.00- - Sıvı lard
1503.00.90.90.00- - Diğerleri
15.04Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1504.10- Balık karaciğerlerinin sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
- - Gramında 2 500 ünite veya daha az A vitamini içerenler:
1504.10.10.10.00- - - Tababette kullanılanlar
1504.10.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1504.10.91.00.00- - - Tütün balıklarından olanlar
- - - Diğerleri:
1504.10.99.10.00- - - - Tababette kullanılanlar
1504.10.99.90.00- - - - Diğerleri
1504.20- Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları ( karaci ğerlerin sıvı yağları hariç):
1504.20.10.00.00- - Katı fraksiyonlar
1504.20.90.00.00- - Diğerleri
1504.30- Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları:
1504.30.10.00.00- - Katı fraksiyonlar
- - Diğerleri
1504.30.90.00.11- - - Balina yağı
1504.30.90.00.19- - - Diğerleri
1505.00Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
1505.00.10.00.00- Ham yapağı yağı
- Diğerleri
1505.00.90.00.11- - Lanolin
1505.00.90.00.19- - Diğerleri
1506.00Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
1506.00.00.00.11- At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kaplumbağa ve benzerlerinin katı yağları (kemik, kemik iliği ve döküntülerinden elde edilen katı yağlar dahil)
1506.00.00.00.12- Paça yağları
1506.00.00.00.13- Sıvı kemik yağı
1506.00.00.00.19- Diğerleri
15.07Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1507.10- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1507.10.90.00.00- - Diğerleri
1507.90- Diğerleri:
1507.90.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1507.90.90.00.00- - Diğerleri
15.08Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
1508.10- Ham yağ:
1508.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1508.10.90.00.00- - Diğerleri
1508.90- Diğerleri:
1508.90.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1508.90.90.00.00- - Diğerleri
15.09Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1509.10- Saf zeytinyağı:
1509.10.10.00.00- - Lampant zeytinyağı
1509.10.20.00.00- - Ekstra saf zeytinyağı
- - Diğerleri
1509.10.80.00.11- - - Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.80.00.12- - - Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.80.00.13- - - Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.80.00.14- - - Diğerleri
1509.90- Diğerleri
1509.90.00.00.14- - Net ağırlığı 1 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.15- - Net ağırlığı 1 kg. ı geçen 2 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.16- - Net ağırlığı 2 kg.ı geçen 5 kg. ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.18- - Diğerleri
1510.00Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
1510.00.10.00.00- Ham yağ
- Diğerleri
1510.00.90.00.11- - Prina yağı
1510.00.90.00.19- - Diğerleri
15.11Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
1511.10- Ham yağ:
1511.10.10.00.00- - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1511.10.90.00.00- - Diğerleri
1511.90- Diğerleri:
- - Katı fraksiyonlar:
- - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
1511.90.11.00.11- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1511.90.11.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1511.90.19.00.11- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - - Diğerleri:
1511.90.19.00.21- - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya kaplarda bulunanlar
1511.90.19.00.29- - - - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1511.90.91.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri
1511.90.99.00.11- - - - Süper olein
1511.90.99.00.19- - - - Diğerleri
15.12Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
- Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları:
1512.11- - Ham yağlar:
1512.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri:
1512.11.91.00.00- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
1512.11.99.00.00- - - - Aspir yağı
1512.19- - Diğerleri:
1512.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri:
1512.19.90.00.11- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
1512.19.90.00.19- - - - Aspir yağı
1512.21- - Ham yağ (gossypolu alınmış olsun olmasın):
- Pamuk tohumu yağı ve fraksiyonları:
1512.21.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kulIanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1512.21.90.00.00- - - Diğerleri
1512.29- - Diğerleri:
1512.29.10.00.00- - -Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1512.29.90.00.00- - - Diğerleri
15.13Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
- Hindistan cevizi (kopra) yağı ve fraksiyonları:
1513.11- - Ham yağ:
1513.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri:
1513.11.91.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
1513.11.99.00.00- - - - Diğerleri
1513.19- - Diğerleri:
- - - Katı fraksiyonlar:
1513.19.11.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
- - - - Diğerleri:
1513.19.19.00.11- - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.19.19.00.19- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1513.19.30.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - - Diğerleri:
1513.19.91.00.00- - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
- - - - - Diğerleri:
1513.19.99.00.11- - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.19.99.00.19- - - - - - Diğerleri
- Palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları:
1513.21- - Ham yağlar:
- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
1513.21.10.00.11- - - - Palm çekirdeği yağı
1513.21.10.00.19- - - - Babassu yağı
- - - Diğerleri:
1513.21.30.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
- - - - Diğerleri:
1513.21.90.00.11- - - - - Palm çekirdeği yağı
1513.21.90.00.12- - - - - Babassu yağı
1513.29- - Diğerleri:
- - - Katı fraksiyonlar:
1513.29.11.00.00- - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
- - - - Diğerleri:
- - - - - Palm çekirdeği yağı:
1513.29.19.00.11- - - - - - Net ağırlığı 25.000 Kg'ye kadar olan ambalaj veya konteynerlerde bulunanlar
1513.29.19.00.19- - - - - - Diğerleri
1513.29.19.00.29- - - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1513.29.30.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç):
- - - - Diğerleri:
1513.29.50.00.00- - - - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar
- - - - - Diğerleri :
1513.29.90.00.11- - - - - - Palm çekirdeği yağı
1513.29.90.00.19- - - - - - Babassu yağı
15.14Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
- Düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza yağı ve fraksiyonları:
1514.11- - Ham yağlar :
1514.11.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.11.90.00.00- - - Diğerleri
1514.19- - Diğerleri :
1514.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.19.90.00.00- - - Diğerleri
- Diğerleri:
1514.91- - Ham yağlar :
1514.91.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.91.90.00.00- - - Diğerleri
1514.99- - Diğerleri :
1514.99.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1514.99.90.00.00- - - Diğerleri
15.15Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
- Keten tohumu yağı ve fraksiyonları :
1515.11- - Ham yağ :
1515.11.00.10.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.11.00.90.00- - - Diğerleri
1515.19- - Diğerleri :
1515.19.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.19.90.00.00- - - Diğerleri
1515.21- - Ham yağ :
- Mısır yağı ve fraksiyonları :
1515.21.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - Diğerleri
1515.21.90.00.11- - - - Degum (sakızı giderilmiş) mısır yağı
1515.21.90.00.19- - - - Diğerleri
1515.29- - Diğerleri :
1515.29.10.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.29.90.00.00- - - Diğerleri
1515.30- Hint yağı ve fraksiyonları:
1515.30.10.00.00- - Dokumaya elverişli sentetik liflerin veya plastik maddelerin imalinde kullanılan aminoundekanoik asit üretimine mahsus olanlar
1515.30.90.00.00- - Diğerleri
1515.50- Susam yağı ve fraksiyonları:
- - Ham yağ:
1515.50.11.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.50.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1515.50.91.00.00- - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.50.99.00.00- - - Diğerleri
1515.90- Diğerleri:
- - Çin ağacı yağı ; Jojoba ve outikika yağları; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları :
- - - Jojoba yağı ve fraksiyonları:
1515.90.11.11.00- - - - Ham yağ
1515.90.11.19.00- - - - Diğerleri
1515.90.11.90.00- - - Çin ağacı yağı;outikika yağı; mersin ağacı mumu ve japon mumu; bunların fraksiyonları
- - Tütün tohumu yağı ve fraksiyonları:
- - - Ham yağ:
1515.90.21.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.90.29.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1515.90.31.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1515.90.39.00.00- - - - Diğerleri
- -Diğer yağlar ve bunların fraksiyonları:
- - - Ham yağlar:
1515.90.40.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - - Diğerleri:
1515.90.51.00.00- - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
1515.90.59.00.00- - - - - Katı hallerde,diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
- - - Diğerleri :
1515.90.60.00.00- - - - Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
- - - - Diğerleri :
1515.90.91.00.00- - - - - Katı halde net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda olanlar
1515.90.99.00.00- - - - - Katı halde, diğer şekillerde ambalajlanmış olanlar; akışkan
15.16Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara - esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :
1516.10- Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
- - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
1516.10.10.00.11- - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
1516.10.10.00.12- - - Domuz yağından elde edilenler
1516.10.10.00.19- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1516.10.90.10.00- - - Sanayide kullanılan hidrojene edilmiş balina yağı
- - - Diğerleri
1516.10.90.90.11- - - - Tamamen balık veya deniz memelilerinden elde edilmiş olanlar
1516.10.90.90.12- - - - Domuz yağından elde edilenler
1516.10.90.90.19- - - - Diğerleri
1516.20- Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları:
1516.20.10.00.00- - Hidrojene hint yağı (opalwax)
- - Diğerleri:
- - - Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda satışa arz edilenler
1516.20.91.00.11- - - - Pamuk yağı
1516.20.91.00.12- - - - Soya yağı
1516.20.91.00.13- - - - Yerfıstığı yağı
1516.20.91.00.14- - - - Zeytinyağı
1516.20.91.00.15- - - - Palm yağı
1516.20.91.00.16- - - - Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.91.00.17- - - - Hindistan cevizi (kopra) yağı
1516.20.91.00.18- - - - Rep yağı
1516.20.91.00.21- - - - Kolza yağı
1516.20.91.00.22- - - - Hardal yağı
1516.20.91.00.23- - - - Keten tohumu yağı
1516.20.91.00.24- - - - Mısır yağı
1516.20.91.00.25- - - - Hint yağı
1516.20.91.00.26- - - - Susam yağı
1516.20.91.00.27- - - - Babassu yağı
1516.20.91.00.28- - - - Palm çekirdeği yağı
1516.20.91.00.29- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri :
- - - - Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) kolza, keten tohumu, rep tohumu, ayçiçeği tohumu,illipe, karite, makore, touloucouna ve babassu yağları
1516.20.95.00.11- - - - - Kolza yağı
1516.20.95.00.12- - - - - Keten tohumu yağı
1516.20.95.00.13- - - - - Rep tohumu yağı
1516.20.95.00.14- - - - - Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.95.00.15- - - - - Babassu yağları
1516.20.95.00.19- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
- - - - - Yerfıstığı, pamuk tohumu, soya ve ayçiçeği tohumu yağları; palm çekirdeği , illipe, hindistan cevizi,rep tohumu ve copaiba yağları hariç ve serbest yağ asitleri ağırlık itibariyle % 50'den az olan diğer yağlar
1516.20.96.00.11- - - - - - Yerfıstığı yağı
1516.20.96.00.12- - - - - - Pamuk tohumu yağı
1516.20.96.00.13- - - - - - Soya yağı
1516.20.96.00.14- - - - - - Ayçiçeği tohumu yağı
1516.20.96.00.19- - - - - - Diğerleri
- - - - - Diğerleri
1516.20.98.00.11- - - - - - Zeytinyağı
1516.20.98.00.12- - - - - - Palm yağı
1516.20.98.00.13- - - - - - Palm çekirdeği yağı
1516.20.98.00.14- - - - - - Hardal yağı
1516.20.98.00.15- - - - - - Mısır yağı
1516.20.98.00.16- - - - - - Hint yağı
1516.20.98.00.17- - - - - - Susam yağı
1516.20.98.00.18- - - - - - Hindistan cevizi yağı
1516.20.98.00.21- - - - - - Rep yağı
1516.20.98.00.29- - - - - - Diğerleri
15.17Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :
1517.10- Margarin (sıvı margarin hariç):
1517.10.10.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10 'u geçen fakat % 15'i geçmeyenler
1517.10.90.00.00- - Diğerleri
1517.90- Diğerleri:
1517.90.10.00.00- - Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10'u geçen fakat % 15 'i geçmeyenler
- - Diğerleri:
1517.90.91.00.00- - - Sabit bitkisel sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış)
1517.90.93.00.00- - - Eşyanın kalıptan çıkarılmasında kullanılan yenilen karışım ve müstahzarlar
1517.90.99.00.00- - - Diğerleri
1518.00Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
1518.00.10.00.00- Linoksin
- Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış):
1518.00.31.00.00- - Ham olanlar
1518.00.39.00.00- - Diğerleri
- Diğerleri:
1518.00.91.00.00- - Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış ,oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)
- - Diğerleri :
- - - Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ve bunların fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları :
1518.00.95.10.00- - - - Sanayide kullanılan sıvı yağlar
1518.00.95.90.00- - - - Diğerleri
1518.00.99.00.00- - - Diğerleri
1520.00Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivler:
1520.00.00.10.00- Ham gliserol
1520.00.00.90.00- Diğerleri
15.21Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
1521.10- Bitkisel mumlar
1521.10.00.10.00- - Ham bitkisel mumlar
1521.10.00.90.00- - Diğerleri
1521.90- Diğerleri:
1521.90.10.00.00- - İspermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)
- - Balmumu veya diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
- - - Ham olanlar
1521.90.91.00.11- - - - Balmumu
1521.90.91.00.19- - - - Diğer böcek mumları
- - - Diğerleri
1521.90.99.00.11- - - - Balmumu
1521.90.99.00.19- - - - Diğer böcek mumları
1522.00Degra;yağlı maddeler veya hayvansal veya bitkisel mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar:
1522.00.10.00.00- Degra
- Yağlı maddelerin veya bitkisel yada hayvansal mumların işlenmesinden meydana gelen artıklar:
- - Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler:
1522.00.31.00.00- - - Sabun ham maddeleri
1522.00.39.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
1522.00.91.00.00- - - Yağ tortuları ve posaları; sabun hammaddeleri
1522.00.99.00.00- - - Diğerleri