Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 2BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 11 Değirmencilik Ürünleri; Malt; Nişasta; İnülin; Buğday Gluteni

FasılNoFasıl Açıklaması
1101.00Buğday unu veya mahlut unu :
- Buğday unu :
1101.00.11.00.00- - Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu
1101.00.15.00.00- - Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu
1101.00.90.00.00- Mahlut unu
11.02Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
1102.20- Mısır unu:
1102.20.10.00.00- - Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
1102.20.90.00.00- - Diğerleri
1102.90- Diğerleri :
1102.90.10.00.00- - Arpa unu
1102.90.30.00.00- - Yulaf unu
1102.90.50.00.00- - Pirinç unu
1102.90.70.00.00- - Çavdar unu
1102.90.90.00.00- - Diğerleri
11.03Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri:
- Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve hububat kaba unları:
1103.11- - Buğdaydan:
1103.11.10.00.00- - - Makarnalık buğdaydan (durum buğday)
1103.11.90.00.00- - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan
1103.13- - Mısırdan:
1103.13.10.00.00- - - Yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler
1103.13.90.00.00- - - Diğerleri
1103.19- - Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00- - - Çavdar veya arpadan
1103.19.40.00.00- - - Yulaftan
1103.19.50.00.00- - - Pirinçten
- - - Diğerleri
1103.19.90.00.13- - - - Mahluttan
1103.19.90.00.19- - - - Diğerleri
1103.20- Pelletler:
1103.20.25.00.00- - Çavdar veya arpadan
1103.20.30.00.00- - Yulaftan
1103.20.40.00.00- - Mısırdan
1103.20.50.00.00- - Pirinçten
1103.20.60.00.00- - Buğdaydan
1103.20.90.00.00- - Diğerleri
11.04Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
- Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
1104.12- - Yulaf:
1104.12.10.00.00- - - Yassılaştırılmış taneler
1104.12.90.00.00- - - Flokon halindeki taneler
1104.19- - Diğer hububat:
- - - Buğday
1104.19.10.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.10.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Çavdar
1104.19.30.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.30.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Mısır
1104.19.50.00.11- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.50.00.12- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Arpa
1104.19.61.00.00- - - - Yassılaştırılmış taneler
1104.19.69.00.00- - - - Flokon halindeki taneler
- - - Diğerleri:
1104.19.91.00.00- - - - Flokon halindeki pirinç
- - - - Diğerleri
1104.19.99.00.11- - - - - Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer
1104.19.99.00.12- - - - - Diğer hububattan flokon halindeki taneler
- Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :
1104.22- - Yulaf taneleri:
1104.22.40.00.00- - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.22.50.00.00- - - Yuvarlatılmış
1104.22.95.00.00- - - Diğerleri
1104.23- - Mısır taneleri:
1104.23.40.00.00- - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış
1104.23.98.00.00- - - Diğerleri
1104.29- - Diğer hububat taneleri:
- - - Arpa taneleri
1104.29.04.00.00- - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.05.00.00- - - - Yuvarlatılmış
1104.29.08.00.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1104.29.17.00.00- - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.30.00.00- - - - Yuvarlatılmış
- - - - Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
1104.29.51.00.00- - - - - Buğday
1104.29.55.00.00- - - - - Çavdar
1104.29.59.00.00- - - - - Diğerleri
- - - - Diğerleri :
1104.29.81.00.00- - - - - Buğdaydan
1104.29.85.00.00- - - - - Çavdardan
1104.29.89.00.00- - - - - Diğerleri
1104.30- Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon haline getirilmiş veya öğütülmüş):
1104.30.10.00.00- - Buğday
- - Diğer hububat:
1104.30.90.00.11- - - Mısır özü
1104.30.90.00.19- - - Diğerleri
11.05Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
1105.10- Patates unu,ezmesi ve tozları
1105.10.00.00.11- - Patates unu
1105.10.00.00.12- - Patates ezmesi ve tozları
1105.20.00.00.00- Patates flokonları, granülleri ve pelletleri
11.0607.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, kaba un ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozu:
1106.10.00.00.00- 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar
1106.20- 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
1106.20.10.00.00- - Başka maddeler katılmış (denature)
- - Diğerleri
1106.20.90.00.11- - - Salep
1106.20.90.00.19- - - Diğerleri
1106.30- 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :
1106.30.10.00.00- - Muza ait olanlar
- - Diğerlerine ait olanlar
1106.30.90.00.15- - - Fındıktan olanlar
1106.30.90.00.19- - - Diğerleri
11.07Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
1107.10- Kavrulmamış:
- - Buğday maltı:
1107.10.11.00.00- - - Un şeklinde olanlar
1107.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri:
- - - Un şeklinde olanlar
1107.10.91.00.11- - - - Arpadan olanlar
1107.10.91.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
1107.10.99.00.11- - - - Arpadan olanlar
1107.10.99.00.19- - - - Diğerleri
1107.20- Kavrulmuş
1107.20.00.00.11- - Buğday
1107.20.00.00.12- - Arpa
1107.20.00.00.19- - Diğerleri
11.08Nişastalar; inülin:
- Nişastalar:
1108.11- - Buğday nişastası:
1108.11.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.11.00.90.00- - - Diğerleri
1108.12- - Mısır nişastası:
1108.12.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.12.00.90.00- - - Diğerleri
1108.13- - Patates nişastası:
1108.13.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.13.00.90.00- - - Diğerleri
1108.14- - Manyok (cassava) nişastası:
1108.14.00.10.00- - - Torba içinde olanlar
1108.14.00.90.00- - - Diğerleri
1108.19- - Diğer nişastalar:
- - - Pirinç nişastası:
1108.19.10.10.00- - - - Torba içinde olanlar
1108.19.10.90.00- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri:
1108.19.90.10.00- - - - Torba içinde olanlar
1108.19.90.90.00- - - - Diğerleri
1108.20.00.00.00- İnülin
1109.00.00.00.00Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)