Gümrük.com.tr

Karar Sayısı: 4919

27/2/2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar”ın yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

9 Aralık 2021

 

10 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31685