HS Code

Bölüm

Sınıf

Ölçü Birimi

Vergi Oranı

01

1. BÖLÜM-CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER

Canlı hayvanlar

Kg

10%

02

 

Etler ve yenilen sakatat

Kg

10%

03

 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Kg

10%

04

 

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

Kg

10%

05

 

 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

Kg

10%

06

2. BÖLÜM-BİTKİSELÜRÜNLER

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

Kg

10%

07

 

 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Kg

10%

08

 

 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları

Kg

10%

09

 

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

Kg

10%

10

 

Hububat

Kg

10%

11

 

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni.

Kg

10%

12

 

 Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem ..

Kg

10%

13

 

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar…

Kg

10%

14

 

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler..

Kg

10%

15

3. BÖLÜM HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ;

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

Kg

10%

HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR

 

16

4. BÖLÜM-GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

Kg

10%

17

 

Şeker ve şeker mamulleri

Kg

10%

18

 

Kakao ve kakao müstahzarları

Kg

10%

19

 

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

Kg

10%

20

 

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Kg

10%

21

 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Kg

10%

22

 

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Kg

30%

23

 

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

Kg

10%

24

 

Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

Kg

30%

25

5. BÖLÜM-MİNERAL MADDELER

Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

Kg

15%

26

 

Metal cevherleri, cüruf ve kül

Kg

15%

27

 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

Kg/Ton/Litre

15%

28

6. BÖLÜM-KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

Kg

10%

29

 

Organik kimyasal ürünler

Kg

10%

30

 

Eczacılık ürünleri

Kg

10%

31

 

Gübreler

Kg

10%

32

 

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler

Kg

10%

33

 

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

Kg

10%

34

 

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

Kg

10%

35

 

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

Kg

10%

36

 

Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Kg

10%

37

 

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

Kg

10%

38

 

Muhtelif kimyasal maddeler

Kg

10%

39

7. BÖLÜM-LASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

 Plastikler ve mamulleri    

Kg

10%

40

 

Kauçuk ve kauçuktan eşya

Kg

10%

41

8. BÖLÜM-DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ GUDDESİ HARİÇ)

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

Kg

15%

42

 

Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

Kg

15%

43

 

Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

Kg

15%

44

9. BÖLÜM-AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

m3

15%

45

 

Mantar ve mantardan eşya

 

15%

46

 

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

Kg

15%

47

10. BÖLÜM-ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

Kg

15%

 

 

48

 

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Kg

15%

49

 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

Kg

15%

50

11. BÖLÜM-DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

İpek

Kg

15%

51

 

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Kg

15%

52

 

Pamuk

Kg

15%

53

 

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

Kg

15%

54

 

Sentetik ve suni filamentler

Kg

15%

55

 

Sentetik ve suni devamsız lifler

Kg

15%

56

 

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

Kg

15%

57

 

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

m2

15%

58

 

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

m

15%

59

 

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

Kg

15%

60

 

Örme eşya

m

15%

61

 

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Düzine

15%

62

 

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Düzine

15%

63

 

 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

Adet/ Kg

15%

64

12. BÖLÜM-AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR,İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMAİÇEKLER;İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

Çift

15%

65

 

Başlıklar ve aksamı

Adet/Düzine

15%

66

 

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Adet

15%

67

 

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya

Kg

15%

68

13. BÖLÜM-TAŞ, ALÇI,İMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Ton

15%

69

 

Seramik mamulleri

Ton

15%

70

 

Cam ve cam eşya

m2/Adet/ Kg

15%

71

14. BÖLÜM-TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

Gram / Kg

0,50%

 

 

72

15. BÖLÜM-ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Demir ve çelik

Ton

10%

73

 

Demir veya çelikten eşya

Ton/ Adet / Kg

10%

74

 

Bakır ve bakırdan eşya

Ton/ Adet / Kg

10%

75

 

Nikel ve nikelden eşya

Ton / Kg

10%

76

 

Aluminyum ve aluminyumdan eşya

Ton/ Adet/ Kg

10%

77

 

(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)

 

10%

78

 

Kurşun ve kurşundan eşya

Ton

10%

79

 

Çinko ve çinkodan eşya

Kg / Ton

10%

80

 

Kalay ve kalaydan eşya

Ton

10%

81

 

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

Kg

10%

82

 

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

Adet

10%

83

 

Adi metallerden çeşitli eşya

Adet

10%

84

16. BÖLÜM-MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Adet

10%

85

 

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

30%

86

17. BÖLÜM-NAKİL VASITALARI

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

Adet

15%

87

 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

15%

88

 

 Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar

Adet

15%

89

 

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

Adet

15%

90

18. BÖLÜM-OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; BÖLÜM-MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

15%

91

 

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Adet

15%

92

 

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

15%

93

19. BÖLÜM-SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

30%

 

 

94

20. BÖLÜM-MUHTELİF MAMUL EŞYA

Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Adet

15%

95

 

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Adet

15%

96

 

Çeşitli mamul eşya

Adet

15%

97

21. BÖLÜM-SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar

Adet

30%