BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO İHRACAT: 2008/12)

Sıra

Resmî Gazete Tarih Sayısı

Adı

1

27 Şubat 2009 / 27154

Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/02)