4760 SAYILI ÖTV KANUNU

I SAYILI LİSTE                                                                                                                                III SAYILI LİSTE

 

UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖTV

(2) Sayılı Cetvel

(II) SAYILI LİSTE

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Uygulanacak

Vergi Oranı (%)

 

87.01

Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)

[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]

25

 

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

 

 - Otobüs

1

 

 - Midibüs

4

 

 - Minibüs

9

 

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] 

 

 

 

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

 

  -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

15

 

 

  -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

15

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

 

 

 - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

 

 

 

  -- Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler

15

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

 

 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve

 

 

 

UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

 

 

- Motorlu karavanlar

45

 

 

 - Diğerleri

 

 

 

  -- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler

 

 

 

   --- Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

45

 

 

   --- Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

50

 

 

   --- Özel tüketim vergisi matrahı  220.000 TL'yi aşıp, 250.000 TL'yi aşmayanlar

60

 

 

   --- Özel tüketim vergisi matrahı  250.000 TL'yi aşıp, 280.000 TL'yi aşmayanlar

70

 

 

   --- Diğerleri

80

 

 

  -- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler

 

 

 

   --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

 

 

 

     ---- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

45

 

 

     ---- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

50

 

 

     ---- Diğerleri

80

 

 

--- Diğerleri

 

 

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

 

 

   ---- Diğerleri

150

 

 

  -- Motor silindir hacmi  2000 cm³’ü geçenler

 

 

 

   --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi  2500 cm³’ü geçmeyenler

 

 

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

 

 

   ---- Diğerleri

150

 

 

   --- Diğerleri

220

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

 

   --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 

 

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar

10

 

 

   ---- Diğerleri

40

 

 

   --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 

 

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

 

 

   ---- Diğerleri

60

 

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

 

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

 

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

 

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)

 

 

 

 - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);

 

 

 

  -- Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler

10

 

 

  -- Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler

52

 

 

  -- Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler

75

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 

 

 

   --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

10

 

 

   --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

52

 

 

   --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

75

 

 

 - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

 

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

10

 

 

  -- Diğerleri

10

 

 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve

 

 

 

UTV (çok amaçlı hizmet aracı)

25

 

 

 - Diğerleri

 

 

 

  -- Sadece elektrik motorlu olanlar

4

 

 

  -- Diğerleri

4

 

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)  [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

4

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

 

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

 - Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

8

 

 - Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

37

 

8711.60.10.00.00

Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar

3

8711.60.90.00.11

Motor gücü 20 kW'ı geçenler

37

8711.60.90.00.12

Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

3

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

0

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

0

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8

 

- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

0