EK-1      EK-2B      EK-3      EK-4      EK-5      EK-6      EK-7      EK-8      KARAR

EK-2 A

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE

BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

 

Sektör Kodu

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

1

0121, 0122.2

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

2

0500.0.04

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

3

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5'de belirtilen yatırım konuları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

4

17

Tekstil ürünleri imalatı (Dipnotlar 7 ve 12'de belirtilen yatırımlar hariç)

Tekstilin aprelenmesikonusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL  ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL  ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL  ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL  ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL

Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL  ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında

3 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında

2 milyon TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında

1 Milyon 500 Bin TL

Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında

1 Milyon 500 Bin TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında

3 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında

2 Milyon TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında

1 Milyon 500 Bin TL

Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında

1 Milyon 500 Bin TL

Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında

1 Milyon 500 Bin TL

5

18

Giyim eşyası imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

6

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

7

1911

Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)

4 Milyon TL

-

2 Milyon TL

-

-

-

8

1912 ve 1920

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

9

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

10

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

10 Milyon TL

10 Milyon TL

10 Milyon TL

10 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

11

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

12

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

13

2421

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

14

2423

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

15

2424

Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

16

2429.1

Patlayıcı madde imalatı 

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

17

2511

İç ve dış lastik imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

18

26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

19

26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

20

26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç)

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

21

2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

22

2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç),  2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

23

2691.2, 2691.3, 2693.1

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

24

2695.1

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

25

2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

26

2695.1, 2699.2.06.30

İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

27

2720, 273

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

28

28

Metal eşya

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

29

(Mülga)

 

 

 

 

 

 

 

30

29

Makine ve teçhizat imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

31

2929

Sınai kalıp

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

32

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

33

31

Elektrikli makine ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

34

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

35

33

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

36

34

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

37

3530.0.15

Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

38

3591 ve 3592

Motosiklet ve bisiklet üretimi

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

39

361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-5, 3699.3.18

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

40

(Mülga)

 

 

 

 

 

 

 

41

5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04

Oteller

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

3 yıldız ve üzeri

1 Milyon 500 Bin TL

42

5510.3.01

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

100 öğrenci

1 Milyon 500 Bin TL

43

6302.0.01

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 metrekare

1.000 metrekare

1.000 metrekare

500 metrekare

500 metrekare

500 metrekare

44

6302.0.03

Lisanslı  depoculuk

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

45

80 (809 hariç)

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

46

8511.0.01-05, 8511.0.99,  8531.0.01-03

Hastane yatırımı, huzurevi 

Hastane: 4 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi

Hastane: 3 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi

Hastane: 2 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi

Hastane: 1 Milyon 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi

Hastane: 1 Milyon 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi

1 Milyon 500 Bin TL

47

 

Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

48

 

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri

4 Milyon TL

3 Milyon TL

2 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

1 Milyon 500 Bin TL

49

 

Kömür gazı üretimi (sentez gazı)

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

50 Milyon TL

1 Milyon 500 Bin TL

50

 

Seracılık

20 dekar

20 dekar

10 dekar

10 dekar

10 dekar

5 dekar