İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 5-6
MEVZUATTAKİ KISALTMALAR 7-8
BÖLÜM 1: TANIMLAR 9-26
BÖLÜM 2: 4458 G.K. VE GÜM. YÖN. KONULAR 27-183
BÖLÜM 3: ATA KARNESİ 184-186
BÖLÜM 4: ANTREPO /GEÇ. DEP. YER 187


1. KISIM ANTREPO 188-227
2. KISIM GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİ 228-236
BÖLÜM 5: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI 237-247
BÖLÜM 6: GÜM. HATTI. DIŞI. SAT. MAĞ. YÖN. 248-250
BÖLÜM 7: DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ 251
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 252-254
2. KISIM GÜM. YÖN. 255-256
3. KISIM 2006/12 DAHİLDE İŞLEM REJİMİ 257-277
4. KISIM DIR. İLİŞK. İŞLEM. BİLG. VERİ İŞL. TEK. YAP. DAİR TEB. 278
5. KISIM İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER 279-281
BÖLÜM 8: GÜMRÜK KONTROLÜ ALT. İŞL. REJ. 282
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 283
2. KISIM GÜM. YÖN. 284-285
3. KISIM GÜMR. GEN. TEB. SERİ NO:3 286-288
BÖLÜM 9: HARİÇTE İŞLEME REJİMİ 289
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 290-292
2. KISIM GÜM. YÖN. 293-298
3. KISIM GÜM. GEN. TEB. HİR. SERİ NO:1 299-304
4. KISIM HİR TEBLİĞİ 2007/5 305-310
BÖLÜM 10: İHRACAT REJİMİ 311
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN 312
2. KISIM GÜM. YÖN 313
3. KISIM İHRACAT YÖNETMELİĞİ 314-316
4. KISIM İHRACAT REJİM KARARI 317
5. KISIM 2008/12 BEDELSİZ İHR. TEB. 318
6. KISIM İHRACI KISITLI MALLAR LİSTESİ 319-322
BÖLÜM 11: 4458 GÜM. KANUNU CEZALAR 323-332
BÖLÜM 12: TERCİHLİ MENŞE MEVZUATI 333-338
BÖLÜM 13: 15481 B.K.K. VERGİ MUAFİYETLERİ 339-355
BÖLÜM 14: GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ 356
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 357
2. KISIM GÜM. YÖN. 358-360
3. KISIM 15481 B.K.K. 361-367
4. KISIM GEÇ. İTH EDİLEN KARA TAŞ. İLİŞ. GÜM. GEN. TEB. 368-371

BÖLÜM 15: TARİFE YORUM KURALLARI BTB-BMB 372-376
BÖLÜM 16: TRANSİT REJİMİ 377
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN 378-379
2. KISIM GÜM. YÖN 380-384
3. KISIM 1975 TIR KARNESİ SÖZLEŞMESİ 385-387
4. KISIM TIR İŞLEMLERİ SERİ NO:1 388-393
5. KISIM ORTAK TRANSİT REJİMİ 394
6. KISIM GÜM. GEN. TEB. SERİ NO:3 395-396
7. KISIM GÜM. GEN. TEB. SERİ NO:4 397-407
8. KISIM GÜM. GEN. TEB. SERİ NO:5 411-412
BÖLÜM 17: SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 413

1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN 414-415
2. KISIM GÜM. YÖN 416-418
3. KISIM SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖN. 419-423
BÖLÜM 18: KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE MEVZUATI 424
1. KISIM 5607 SAYILI KAÇAKÇILKLA MÜC. KAN. 425-432
2. KISIM KMK EL KONULAN TAŞ. MUH. YÖN. 433-436
3. KISIM KMK KAÇAK AKAR. MUH. İLİŞKİN YÖN. 437-438
4. KISIM KMK İKRAMİYE ÖDEN. İLİŞ YÖN. 439-440
5. KISIM KMK SİLAH VE MÜH.TAHSİSİNE İLŞ. YÖN. 441
6. KISIM KMK MAHK. KAMUOYUNA DUY. İLİŞ. YÖN 442
BÖLÜM 19: UZLAŞMA MEVZUATI 443
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 444
2. KISIM UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 445-448
BÖLÜM 20: PARA CEZALARI DAYANAK MEVZUATI 449
1. KISIM 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 450
2. KISIM 6183 AMME ALACAKLARI TAH. USULÜ HK. KAN. 451
3. KISIM 5327 TÜRK CEZA KANUNU 452
4. KISIM GÜM. KAN. GEÇİCİ 6.MADDE 453

BÖLÜM 21: TAHSİLAT İŞLEMLERİ SERİ NO:2 454-459
BÖLÜM 22: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERT. 460-480
BÖLÜM 23: SINIR TİCARETİ 481-485
BÖLÜM 24: TESLİM ÖDEME ŞEKİLLERİ 486-496
BÖLÜM 25: 1567 TÜRK PARASINI KORUMA KANUNU 497-500
BÖLÜM 26: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ 501
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 502-503
2. KISIM 6 SERİ NOLU GÜM. GEN. TEB. YGM 504-507
BÖLÜM 27: TASFİYE MEVZUATI 508
1. KISIM 4458 SAYILI GÜM. KAN. 509-
2. KISIM TASFİYE YÖNETMELİĞİ 510-518
BÖLÜM 28: SAYAÇ İŞLEMLERİ 519-521
BÖLÜM 29: LABARATUVAR YÖNETMELİĞİ 522-526
BÖLÜM 30: İTHALAT MEVZUATI 527
1. KISIM İTHALAT REJİMİ 528
2. KISIM İTHALLAT HAKSIZ REK. MEVZUATI 529-530
3. KISIM İTHALATTA KORUMA ÖNLEMLERİ 531-533
BÖLÜM 31: 3065 KATMA DEĞER KANUNU 534-543
BÖLÜM 32: 4760 ÖZEL TÜKETİM KANUNU 544-548
BÖLÜM 33: YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 549-551
BÖLÜM 34: 10895 ATR İLE İLGİLİ B.K.K. 552-558
BÖLÜM 35: DİĞER SAİR MEVZUAT 559
1. KISIM YAT TEBLİĞİ 560
2. KISIM MAHRECE İADE TEBLİĞİ 561-562
3. KISIM CE/TAREKS MEVZUATI 563-565
KAYNAKLAR.....................566-567
1. MEVZUATTA NOTLAR KİTABIN KAYNAKLARI
2. 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
3. GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ
4. 15481 BAKANLAR KURULU KARARLARI
5. 2006/12 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ
6. GÜM. GENEL TEBLİĞİ (EŞYA KIYMETLENDİRME)
7. ATA KARNESİ GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:4
8. GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİ
9. GÜMRÜK HATTI DIŞI SATIŞ MAĞAZALARI TEBLİĞİ SERİ NO:10
10. DIR İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ İLE YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
11. İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER 2005/2
12. GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ SERİ NO 3
13. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ SERİ NO:1
14. HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KARARI 2007/5
15. İHRACAT YÖNETMELİĞİ
16. İHRACAT REJİM KARARI
17. BEDELSİZ İHRACAT 2008/12
18. GTS İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI 2014/7064
19. GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)
20. 1975 TIR SÖZLEŞMESİ
21. ORTAK TRANSİT SÖZLEŞMESİ
22. TIR İŞLEMLERİ SERİ NO:1
23. TRANSİT REJİMİ SERİ NO 3

24. TRANSİT REJİMİ SERİ NO 4
25. TRANSİT REJİMİ SERİ NO 5
26. SERBEST BÖLGE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
27. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADE KANUNU
28. KMK ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
29. KMK ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
30. KMK MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
31. KMK SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ VE GEREÇ İLE SARF MALZEMESİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
32. KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK
33. KMK ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ
34. UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ
35. KABAHATLER KANUNU
36. AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ HK. KANUN
37. TAHSİLAT İŞLEMLERİ SERİ NO:2
38. 5327 TÜRK CEZA KANUNU
39. GÜMRÜK İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ
40. SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
41. 1567 TÜRK PARASINI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU,
42. 32 SAYILI KARAR
43. YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ SERİ NO :6
44. TASFİYE YÖNETMELİĞİ
45. SAYAÇ İŞLEMLERİ
46. LABARATUVAR YÖNETMELİĞİ
47. İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ
48. ÖDEME ŞEKİLLERİ
49. İTHALATTA HAKSIZ REKABET KANUN /YÖNETMELİK/BKK
50. KORUMA ÖNLEMLERİ KANUN /YÖNETMELİK/BKK
51. KATMA DEĞER KANUNU
52. KDV UYGUMA YÖNETMELİĞİ
53. ÖZEL TÜKETİM KANUNU
54. İTHALAT REJİM KARARI
55. YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞİ SERİ NO:9
56. 10895 BAKANLAR KURULU KARARI
57. YAT TEBLİĞİ
58. MAHRECE İADE TEBLİĞİ
59. CE TARAKS MEVZUATI
60. 474 TARİFE KANUNU
61. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE) (SERİ NO: 14)