Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 9AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVE
FASIL : 45 Mantar Ve Mantardan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
45.01Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantar:
4501.10.00.00.00- Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)
4501.90.00.00.00- Diğerleri
4502.00.00.00.00Tabii mantar, dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da dikdörtgen (kare dahil) şeklinde bloklar, levhalar, yapraklar veya şerit halinde (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil)
45.03Tabii mantardan eşya:
4503.10- Tıpalar ve tıkaçlar :
4503.10.10.00.00- - Silindirik olanlar
4503.10.90.00.00- - Diğerleri
4503.90.00.00.00- Diğerleri
45.04Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve aglomere mantardan eşya:
4504.10- Blok, levha, yaprak ve şeritler; her şekildeki karolar; bütün halindeki silindirler (diskler dahil) :
- - Tıpalar ve tıkaçlar :
4504.10.11.00.00- - - Köpüklü şaraplar için olanlar (sızdırmazlık halkası mantardan olanlar dahil)
4504.10.19.00.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri :
4504.10.91.00.00- - - Bağlayıcı madde içerenler
- - - Diğerleri
4504.10.99.00.11- - - - Taçlı tıpa imalinde kullanılan diskler
4504.10.99.00.12- - - - Ham aglomere mantar (bloklar,levhalar,yapraklar,tüp çubuk ve diğer iptidai şekillerde)
4504.10.99.00.19- - - - Diğerleri
4504.90- Diğerleri :
4504.90.20.00.00- - Tıpalar ve tıkaçlar
4504.90.80.00.00- - Diğerleri