Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 7PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ
FASIL : 39 Plastikler Ve Mamulleri

FasılNoFasıl Açıklaması
39.23Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri :
3923.10- Kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya:
3923.10.10.00.00- - Yarı iletken waferler, masklar veya retiküllerin taşınması veya paketlenmesinde kullanılacak şekilde şekil verilmiş veya buna uygun kutular, kasalar, sandıklar ve benzeri eşya
3923.10.90.00.00- - Diğerleri
- Torbalar ve çantalar (külahlar dahil):
3923.21- - Etilen polimerlerinden olanlar
3923.21.00.00.11- - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.21.00.00.19- - - Diğerleri
3923.29- - Diğer plastiklerden olanlar:
- - - Poli(vinil klorür)den olanlar
3923.29.10.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.10.00.19- - - - Diğerleri
- - - Diğerleri
3923.29.90.00.11- - - - Tüm sıvılar için torbalar
3923.29.90.00.19- - - - Diğerleri
3923.30- Damacanalar, şişeler, mataralar ve benzeri eşya:
- - Hacmi 2 litreyi geçmeyenler
3923.30.10.00.11- - - Katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.12- - - Yarı katı ilaç şekilleri için kaplar
3923.30.10.00.19- - - Diğerleri
3923.30.90.00.00- - Hacmi 2 litreyi geçenler
3923.40- Makaralar, masuralar, bobinler ve benzeri eşya:
- - Fotoğraf ve sinema filmlerinin veya 85.23 pozisyonlarında belirtilen film, şerit ve benzerlerinin sarılmasına mahsus makaralar, bobinler ve benzeri eşya :
3923.40.10.10.00- - - Fotoğraf veya sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar
3923.40.10.90.00- - - Diğerleri
- - Diğerleri
3923.40.90.00.11- - - Mürekkepli şeritler için boş kaset ve makaralar
3923.40.90.00.19- - - Diğerleri
3923.50- Tıpalar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri:
3923.50.10.00.00- - Şişeler için kapak ve kapsüller
3923.50.90.00.00- - Diğerleri
3923.90.00.00.00- Diğerleri

Bağlayıcı Tarife Sonuçları

Yürürlükteki Bağlayıcı Tarifeler

GtipBTB NoGörselEşyanın TanımıSınıflandırma GerekçesiGeçerliliğin Başlama Tarihi
3923.21.00.00.11TR340000190075Büyük resim için tıklayınızEBEBEK marka, anne sütü saklama poşeti.Genel yorum kuralları (1) ve (6) 39.23 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. İstanbul labaratuvar müdürlüğünün 29.03.2019 tarih, 3419BTB0275 sayılı analiz raporu.18.4.2019 00:00:00
3923.21.00.00.11TR340000180062Büyük resim için tıklayınızGB230 MODEL ETİLEN POLİMERLERDEN MAMÜL SIVILARIN TAŞINMASI İÇİN İMAL EDİLMİŞ TORBA.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 3923 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.02.2018 TARİH VE 3418BTB0176 SAYILI ANALİZ RAPORU.11.4.2018 00:00:00
3923.90.00.00.00TR330000180003Büyük resim için tıklayınızPLASTİK PALET (CROWN ORBİS 1120MM x 1420mm): Taşınabilir plastik palet.Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 39. Fasıl genel açıklama notları Plastik paletlerin 3923.Tarife pozisyonu ve izah name notlarının incelenmesi ayrıca yürürlükte bulunan TR.410000.17.0012 Sayılı BTB ve DE19343/15-1 sayılı BTB lerde göz önüne alındığında 392310 , 392340 ve 392350 Pozisyonlarında belirtilen özellikteki eşyalardan olmayıp eşyaların Nakliyesinde kullanılan türden paletler15.2.2018 00:00:00
3923.50.90.00.00TR160000180001Büyük resim için tıklayınızTAŞITLARDA; FAR VE STOP LAMBALARINDA KULLANILAN, YERİNE GÖRE İMAL EDİLMİŞ PLASTİKTEN KORUYUCU KAPAK.Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 39. Fasıl Notları VII. Bölüm ve 3923 ve 8512 Pozisyon Notları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih 30743416 sayılı yazıları.5.1.2018 00:00:00
3923.50.90.00.00TR160000180002Büyük resim için tıklayınızOtomobil farı kablo kapama başlığı , koıto marka-259810 (pp-td20) model otomobil farı kablo kapama başlığıTarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) VII. Bölüm ve 8512, 3923 pozisyon açıklama notları ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2017 tarih 30743416 sayılı yazıları.5.1.2018 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170012Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamül ticari eşyanın taşımasına mahsus 825X1095X175 mm. ebadında 21 Kg ağırlığında paletUyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 9/11/2015 Tarihli ve 2015/8228 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar - 2016/9530 (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) içinde 3923.90 Armonize Sistem Nomanklatür kodunda sınıflandırılan 3. Tepsiler ve Almanya Gümrük idaresince sınıflandırması yapılan DE19343/15-1 nolu BTB7.9.2017 00:00:00
3923.10.90.00.00TR340000170288Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL ÇEKMECELİ, KAHVE MAKİNESİNİN ÜZERİNE OTURTULARAK KULLANILAN, KAHVE KAPSÜLLERİNİN KONULACAĞI, ÜST YÜZEYİ YARI SAYDAM OLARAK ÜRETİLMİŞ KAHVE KAPSÜL KUTUSU GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 20.7.2017 00:00:00
3923.10.90.00.00TR340000170254Büyük resim için tıklayınızLABARATUVAR İDRAR TAHLİL CİHAZLARINDA KULLANILAN TEK KULLANIMLIK İDRAR KÜVETİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.14.6.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170197Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE MAKYAJ MALZEMESİ MASKARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170198Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, İÇİNE KONULACAK RUJU İLERİ GERİ-HAREKET ETTİREN MEKANİZMALI, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAĞI KAPAĞI İLE BİRLİKTE BOŞ PLASTİK RUJ İÇİN AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170201Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA (WIPER)BİRLİKTE GÖZ MAKYAJ MALZEMESİ EYELINER İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170202Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE LİKİT RUJ AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN ŞEFFAF BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170207Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ VİDALI KAPAĞI VE SIYIRICISIYLA BİRLİKTE MAKYAJ MALZEMESİ MASKARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.24.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170160Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL KAPAK, GÖVDE VE İÇİNDEKİ SIVI KOZMETİK ÜRÜNÜN RAHATÇA SÜRÜLMESİNİ SAĞLAYAN ROLL-ON BÖLÜMÜNDEN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMÜL BOŞ AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK.4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170161Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK İLE İLE KAPATILMIŞ (VİDALI) MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170163Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK (VİDALI) İLE KAPATILMIŞ LIPSTICK (RUJ) İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK ŞEFFAF PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170165Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ, VİDALI KAPAK İLE KAPATILMIŞ EYEBROW MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170167Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAKTAN OLUŞAN, BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ. GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) ve 2(a) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. DGÖ'nün AVİLERİNE İLİŞKİN 2016/9530 SAYILI BKK. 4.5.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170005Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul,kapağının içine tutturulmuş fırçası bulunan "Boş Maskara Tüpü"Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusundaGümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170006Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul boş ruj tüpü.(Lipstick)Plastik kapak ve plastik tüpten oluşan ruj üretimine konu hazır eşyaGümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR410000170007Büyük resim için tıklayınızPlastikten mamul kapağına sabitlenmiş fırçası bulunan plastikten mamul boş dudak parlatıcısı tüpü(Lipgloss)vida tipi kapatma sistemi ile çalışmaktadır.Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.02.2017 tarih ve 22957910 sayılı yazılarında yapılan açıklamalar doğrultusunda3.4.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170090Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, DIŞINDA ALÜMİNYUMDAN BİR ZARF BULUNAN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN RUJU İLERİ GERİ HAREKET ETTİREN MEKANİZMA.(EŞYANIN KAPAK KISMI YOKTUR. EŞYA İÇİNE KONULACAĞI ÜRÜN İÇİN KAPALI BİR HACİM OLUŞTURMAMAKTADIR.) GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.02.2017 TARİHLİ, 22867952 SAYILI YAZILARI. 23.3.2017 00:00:00
3923.29.10.00.11TR340000170028Büyük resim için tıklayınızPVCDEN MAMÜL ÜZERİNDE ÖLÇÜM VE İŞARETLERİ BULUNAN, UCUNDA BAĞLANTI ELEMANI VE VALFİ MEVCUT ASEPTİK SERUM TORBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.01.2007 TARİHLİ 03032 SAYILI YAZILARI.3.2.2017 00:00:00
3923.29.10.00.11TR340000170029Büyük resim için tıklayınızPVCDEN MAMÜL ÜZERİNDE ÖLÇÜM VE İŞARETLERİ BULUNAN, UCUNDA BAĞLANTI ELEMANI VE VALFİ MEVCUT ASEPTİK SERUM TORBASI.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.01.2007 TARİHLİ 03032 SAYILI YAZILARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170039Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMUL GÖVDE,KAPAK VE HAZNE İÇİNDEKİ SIVIYI TAŞIYICI VALF İLE DONATILMIŞ FONDOTEN AMBALAJLAMAYA MAHSUS PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170040Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ, VİDALI KAPAK İLE KAPATILMIŞ EYEBROW MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170043Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK İLE İLE KAPATILMIŞ (VİDALI) MASCARA İSİMLİ KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170044Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL KAPAK, GÖVDE VE İÇİNDEKİ SIVI KOZMETİK ÜRÜNÜN RAHATÇA SÜRÜLMESİNİ SAĞLAYAN ROLL-ON BÖLÜMÜNDEN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMÜL BOŞ AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170045Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL GÖVDE, KAPAK VE PÜSKÜRTME MEKANİZMASINDAN MÜCEHHEZ, KOZMETİK ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170046Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL UCU FIRÇA İLE MÜCEHHEZ KAPAK (VİDALI) İLE KAPATILMIŞ LIPSTICK (RUJ) İSİMLİ ÜRÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILACAK ŞEFFAF PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000170041Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ, BİR UCU CİVATALANMIŞ VE VİDA TİPİ KAPAKLA KAPATILMIŞ, DİĞER UCU DA AÇIK OLUP KAP KOZMETİK ÜRÜN DOLDURULDUKTAN SONRA, TERMAL BİR İŞLEM KULLANILARAK KAPATILMA AMAÇLI, KAPAKLI BORU ŞEKLİNDEKİ KAP.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 2016/9530 SAYILI BKK ARMONİZE SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ 3923.903.2.2017 00:00:00
3923.30.10.00.19TR340000170042Büyük resim için tıklayınızPLASTİKTEN MAMÜL, RUJ KOZMETİK ÜRÜNÜNÜN AMBALAJLANMASINDA KULLANILAN GÖVDE VE GEÇME KAPAKTAN OLUŞAN, BOŞ PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ.GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3.2.2017 00:00:00
3923.50.90.00.00TR060000150005Büyük resim için tıklayınızHEPARİN KAPAK İLAÇ ENJE ETMEK VE KANIN GERİ AKIŞINI ENGELLEMEK AMACIYLA, KANÜLLERLE BİRLİKTE KULLANILAN BİR EŞYADIRGENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 3923 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 12.06.2015 TARİHLİ VE 33 NO.LU RAPOR8.7.2015 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000140205Büyük resim için tıklayınızSUNİ TOHUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN PLASTİKTEN MAMUL BİR PİSTOL KILIFI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.09.2014 TARİHLİ 423 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00
3923.90.00.00.00TR340000140206Büyük resim için tıklayınızSUNİ TOHUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN İÇERİSİNDE DOLGU MALZEMESİ İÇEREN PLASTİKTEN MAMUL SPERM KAMIŞI.GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 39.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.09.2014 TARİHLİ 424 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.6.11.2014 00:00:00