Gtip listesi Sonuçları

BÖLÜM : 6KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ
FASIL : 37 Fotoğrafçılıkta Veya Sinemacılıkta Kullanılan Eşya

FasılNoFasıl Açıklaması
37.01Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhaları ve boş düz filmler (kağıt, karton veya mensucat hariç olmak üzere herhangi bir maddeden); anında develope olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler (seri halinde olsun olmasın):
3701.10.00.00.00- X - ışınları için filmler
3701.20- Anında develope olarak fotoğraf veren filmler :
3701.20.00.10.00- - Film kutusu (filmpak) içinde olanlar
- - Diğerleri
3701.20.00.90.11- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.20.00.90.12- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar
3701.20.00.90.19- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.20.00.90.29- - - Diğerleri
3701.30- Diğer levha ve filmler (herhangi bir kenarı 255 mm.yi geçenler)
3701.30.00.00.11- - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.30.00.00.19- - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler
3701.30.00.00.29- - Diğerleri
- Diğerleri:
3701.91- - Renkli fotoğraf (polikrom) için kullanılan filmler
3701.91.00.00.11- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar
3701.91.00.00.12- - - Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler
3701.91.00.00.13- - - Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler
3701.91.00.00.19- - - Diğerleri
3701.99.00.00.00- - Diğerleri
37.02Fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halinde hassas hale getirilmiş boş fotoğraf filmleri (kağıt, karton veya mensucat dışındaki herhangi bir maddeden); rulo halinde anında develope olarak fotoğraf veren filmler (hassas, boş):
3702.10.00.00.00- X ışınları için filmler
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm.yi geçmeyenler:
3702.31- - Renkli fotoğraf (polikrom) için filmler:
3702.31.91.00.00- - - Renkli negatif film ;
       ( - Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,
       - Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
- Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,anında develope olarak fotoğraf veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan)
- - - Diğerleri:
3702.31.97.10.00- - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.31.97.90.00- - - - Diğerleri
3702.32- - Diğerleri (gümüş halojenür emülsiyonlu) :
- - - Eni 35 mm. yi geçmeyenler:
3702.32.10.00.00- - - - Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler
- - - - Diğerleri:
3702.32.20.10.00- - - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.32.20.90.00- - - - - Diğerleri
- - - Eni 35 mm. yi geçenler:
3702.32.85.10.00- - - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.32.85.90.00- - - - Diğerleri
3702.39- - Diğerleri:
3702.39.00.10.00- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.39.00.90.00- - - Diğerleri
3702.41- - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen renkli fotoğraf (polikrom) filmleri:
- Diğer filmler, perfore edilmemiş eni 105 mm. yi geçenler:
3702.41.00.10.00- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.41.00.90.00- - - Diğerleri
3702.42- - Eni 610 mm. yi ve uzunluğu 200 m. yi geçen filmler (renkli fotoğraf filmleri hariç):
3702.42.00.10.00- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.42.00.90.00- - - Diğerleri
3702.43- - Eni 610 mm. yi geçen, uzunluğu 200 m. yi geçmeyen filmler:
3702.43.00.10.00- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.43.00.90.00- - - Diğerleri
3702.44- - Eni 105 mm. yi geçen, fakat 610 mm. yi geçmeyen filmler:
3702.44.00.10.00- - - Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar
3702.44.00.90.00- - - Diğerleri
- Diğer filmler, renkli fotoğraf (polikrom) için:
3702.52.00.00.00- - Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler
3702.53.00.00.00- - Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m. yi geçmeyen filmler (slaytlar için)
3702.54.00.00.00- - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç)
3702.55.00.00.00- - Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler
3702.56.00.00.00- - Eni 35 mm. yi geçen filmler
- Diğerleri:
3702.96- - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler:
3702.96.10.00.00- - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
3702.96.90.00.00- - - Diğerleri
3702.97- - Eni 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçen filmler:
3702.97.10.00.00- - - Mikro filmler; grafik sanatları için filmler
3702.97.90.00.00- - - Diğerleri
3702.98- - Eni 35 mm. yi geçen filmler
3702.98.00.00.11- - - Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar
3702.98.00.00.12- - - Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar
37.03Fotoğrafçılıkta kullanılan hassas hale getirilmiş boş kağıt, karton ve mensucat:
3703.10- Rulo halinde olup eni 610 mm. yi geçenler
3703.10.00.00.11- - Büro makinalarında kullanılan kağıtlar
3703.10.00.00.19- - Diğerleri
3703.20.00.00.00- Diğerleri (renkli fotoğraf "polikrom" için)
3703.90.00.00.00- Diğerleri
3704.00Fotoğrafçılıkta kullanılan levha, film, kağıt, karton ve mensucat (dolu, fakat develope edilmemiş):
3704.00.10.00.00- Levhalar ve filmler
3704.00.90.00.00- Diğerleri
3705.00Fotoğrafçılıkta kullanılan levha ve filmler (dolu ve develope edilmiş) (sinemacılıkta kullanılan filmler hariç):
3705.00.10.00.00- Ofset baskı için olanlar
3705.00.90.00.00- Diğerleri
37.06Sinemacılıkta kullanılan filmler (dolu ve develope edilmiş) (seslendirme iziyle birlikte veya sadece seslendirme izinden meydana gelmiş olsun olmasın ) :
3706.10- Eni 35 mm. veya daha fazla olanlar:
- - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden meydana gelmiş olanlar:
3706.10.20.10.00- - - Siyah-beyaz olanlar
3706.10.20.20.00- - - Renkli olanlar
- - Diğer pozitifter:
3706.10.99.10.00- - - Siyah-beyaz olanlar
3706.10.99.20.00- - - Renkli olanlar
3706.90- Diğerleri:
- - Sadece seslendirme izinden; negatiflerden; ara pozitiflerden; aktüalite filmlerinden meydana gelmiş olanlar:
3706.90.52.10.00- - - Siyah-beyaz olanlar
3706.90.52.20.00- - - Renkli olanlar
- - Diğerleri:
- - - Eni 10 mm. den az olanlar:
3706.90.91.10.00- - - - Siyah-beyaz olanlar
3706.90.91.20.00- - - - Renkli olanlar
- - - Eni 10 mm. veya daha fazla olanlar:
3706.90.99.10.00- - - - Siyah-beyaz olanlar
3706.90.99.20.00- - - - Renkli olanlar
37.07Fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarlar (vernikler, tutkallar, yapıştırıcılar ve benzeri müstahzarlar hariç); fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere hazır hale getirilmiş ve karıştırılmamış ürünler (dozlandırılmış veya kullanıma hazır bir şekilde perakende satılacak hale getirilmiş):
3707.10.00.00.00- Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar
3707.90- Diğerleri:
3707.90.20.00.00- - Develope ediciler ve sabitleştiriciler
3707.90.90.00.00- - Diğerleri